Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimecres-01-Oct.-2008 00:00 fins al Divendres-31-Oct.-2008 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 6,474,871
Mitjana de peticions exitoses per dia: 208,871
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 34
Peticions exitoses per pàgina: 584,388
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 18,851
Peticions fallades: 51,109
Peticions de redireccionament: 1,187
Fitxers diferents sol.licitats: 27,020
Màquines diferents ateses: 64,697
Transferència total: 91.669 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.957 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 20,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Oct. 2008:  6474871: 584388: ++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Oct. 2008 (584,388 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 5,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: ------: 
 29/Set./2008:  891893: 80681: +++++++++++++++++
 6/Oct./2008:  1345781: 123787: +++++++++++++++++++++++++
 13/Oct./2008:  1272643: 116226: ++++++++++++++++++++++++
 20/Oct./2008:  1561397: 144145: +++++++++++++++++++++++++++++
 27/Oct./2008:  1403157: 119549: ++++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 20/Oct./2008 (144,145 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 4,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
 Dilluns:  903307: 81896: +++++++++++++++++++++
 Dimarts:  1089605: 96273: +++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  1339520: 120906: +++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  1327313: 116616: ++++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  1106894: 97464: +++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  330353: 33085: +++++++++
 Diumenge:  377879: 38148: ++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   67930: 9499: +++++++
 1:   27672: 4674: ++++
 2:   17711: 4026: +++
 3:   11273: 3332: +++
 4:   11373: 3960: +++
 5:   12205: 3429: +++
 6:   23779: 3868: +++
 7:   73514: 7783: ++++++
 8:  321887: 28059: +++++++++++++++++++
 9:  541140: 46800: ++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  568193: 51070: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  604245: 52715: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  620880: 53711: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  522448: 46255: +++++++++++++++++++++++++++++++
14:  377042: 33291: +++++++++++++++++++++++
15:  271300: 23091: ++++++++++++++++
16:  345591: 29772: ++++++++++++++++++++
17:  356280: 30809: +++++++++++++++++++++
18:  365371: 31551: ++++++++++++++++++++++
19:  356106: 30594: +++++++++++++++++++++
20:  308469: 26696: ++++++++++++++++++
21:  283596: 23994: ++++++++++++++++
22:  237319: 20836: ++++++++++++++
23:  149547: 14573: ++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
  13465: 0.17%: 10.215.80.15
   6451: 0.02%: 10.215.80.21
   7042: 0.04%: 10.215.82.97
  11042: 0.01%: 10.216.13.62
   9150: 0.05%: 10.216.35.35
   6859: 0.03%: 10.216.35.36
   5147: 0.02%: 10.216.35.37
  12140: 0.08%: 10.216.35.38
  10758: 0.06%: 10.216.35.39
  11385: 0.05%: 10.216.35.40
   7049: 0.01%: 10.216.35.105
   5723: 0.18%: 10.216.67.53
   8416: 0.04%: 10.216.72.34
   9798: 0.05%: 10.216.99.2
   8198: 0.04%: 10.216.158.33
   6444: 0.01%: 10.216.207.212
  12435: 0.02%: 10.216.213.135
   8367: 0.01%: 10.216.215.7
   7037: 0.01%: 10.216.229.5
   5264: 0.04%: 10.216.229.60
   5775: 0.03%: 10.216.241.195
   7172: 0.09%: 62.43.26.49
   5436: 0.01%: 62.43.34.171
   5891: 0.01%: 62.43.139.1
  15283: 0.22%: 62.57.153.82
   9960: 1.49%: 66.249.71.176
   9622: 1.49%: 66.249.71.177
   9631: 1.54%: 66.249.71.178
  15132: 2.87%: 67.195.37.170
   7389:    : 78.94.214.231
   8960: 0.09%: 80.24.139.27
   6698: 0.04%: 80.24.139.37
   5977: 0.04%: 80.24.187.18
   9901: 0.03%: 80.26.108.250
   5550: 0.06%: 80.26.117.70
   6045: 0.02%: 80.32.5.83
  11288: 0.05%: 80.32.5.84
   9374: 0.10%: 80.32.203.211
   6200: 0.01%: 80.32.246.37
  22290: 0.19%: 80.35.227.124
  10916: 0.06%: 80.36.215.165
  11025: 0.04%: 80.58.205.34
   5705: 0.08%: 80.58.205.38
   5416: 0.04%: 80.58.205.40
  12811: 0.15%: 80.58.205.42
   6784: 0.07%: 80.58.205.45
   9345: 0.02%: 80.59.75.210
   5043: 0.01%: 80.59.120.47
  18051: 0.15%: 83.36.54.249
   5181: 0.04%: 83.49.125.164
   8789: 0.09%: 83.52.202.176
  17273: 0.16%: 88.2.138.238
  22882: 0.28%: 130.206.33.254
   5362: 0.04%: 195.55.107.183
   6809: 0.09%: 213.97.154.111
   5027: 0.34%: 213.176.161.204
  12639: 1.14%: 213.176.161.208
   6413: 0.10%: 213.201.84.254
   8228: 0.08%: 217.127.39.150
   9229: 0.09%: 217.127.254.72
 5926199: 87.63%: [no llistats: 64,637 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 3214300: 200 OK
  139464: 206 Partial content
   1187: 302 Document found elsewhere
 3121107: 304 Not modified since last retrieval
   165: 400 Bad request
   1659: 401 Authentication required
   2489: 403 Access forbidden
  42524: 404 Document not found
   527: 405 Method not allowed
   157: 406 Document not acceptable to client
    5: 412 Precondition failed
   2009: 500 Internal server error
   1574: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   39985:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  3872800: 0.85%: 
 1kb- 10kb:  1715070: 6.48%: 
 10kb-100kb:  756414: 21.02%: 
100kb- 1Mb:   77432: 21.84%: 
 1Mb- 10Mb:   12414: 32.43%: 
 10Mb-100Mb:    751: 16.71%: 
100Mb- 1Gb:     5: 0.67%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  234329: 46.28%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
   3549: 13.66%: .zip [Zip archives]
 4328483: 9.39%: .gif [GIF graphics]
  548738: 7.95%: .htm [Hypertext Markup Language]
   1584: 5.85%: .exe [Executables]
   2144: 3.11%: .pps
  209908: 2.54%: .jpg [JPEG graphics]
  140271: 2.29%: .swf
   329: 1.01%: .msi
   1928: 0.99%: .ppt
   222: 0.92%: .mht
   476: 0.76%: .flv
  30299: 0.67%: .mp3
   5855: 0.64%: .doc [Microsoft Word document]
  183221: 0.64%: .css
   3794: 0.63%: .xls
  29400: 0.55%: .html [Hypertext Markup Language]
  255050: 0.51%: .js
    18: 0.30%: .wmv
  20821: 0.21%: .rss
  390073: 0.21%: .png [PNG graphics]
    5: 0.15%: .gz  [Gzip compressed files]
    5: 0.15%:  .tar.gz [Compressed archives]
  57286: 0.15%: .ico
  27088: 0.59%: [no llistades: 33 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  456099: 27.81%: /recursos/
  200069: 25.38%: /formacio/
 3752074: 8.65%: /images/
  166019: 6.97%: /documentacio/
  63960: 4.91%: /programes/
  109281: 4.34%: /normativa/
  59346: 3.76%: /centres/
  121579: 3.47%: /iaqse/
  399230: 3.36%: [directori arrel]
  64450: 3.14%: /suport/
  16526: 2.84%: /gestib/
   160: 2.16%: /no-cgi/
  540315: 0.96%: /principal/
   4073: 0.70%: /agenda/
  34345: 0.49%: /novetats/
  330711: 0.30%: /grafics/
  71927: 0.21%: /weibmail/
  33161: 0.15%: /logo/
  18888: 0.11%: /cprs/
  19640: 0.10%: /mon/
   3059: 0.07%: /reijaumei/
   214: 0.05%: /rpms-educaib/
   1208: 0.02%: /isapidir/
   3735: 0.02%: /forums/
   1720: 0.01%: /jornades_menors/
   2464: 0.01%: /iijornades_menors/
   618:    : [no llistats: 4 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!