Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimarts-01-Oct.-2013 00:00 fins al Dijous-31-Oct.-2013 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 4,146,266
Mitjana de peticions exitoses per dia: 133,753
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 159
Peticions exitoses per pàgina: 253,087
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 8,164
Peticions fallades: 825,037
Peticions de redireccionament: 285
Fitxers diferents sol.licitats: 26,477
Màquines diferents ateses: 120,986
Transferència total: 100.030 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.226 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Oct. 2013:  4146266: 253087: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Oct. 2013 (253,087 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 30/Set./2013:  794352: 51766: ++++++++++++++++++++++++++
 7/Oct./2013:  919477: 56066: +++++++++++++++++++++++++++++
 14/Oct./2013:  880925: 51451: ++++++++++++++++++++++++++
 21/Oct./2013:  904947: 57391: +++++++++++++++++++++++++++++
 28/Oct./2013:  646565: 36413: +++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 21/Oct./2013 (57,391 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  657999: 40099: +++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  852183: 50468: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  789047: 47217: ++++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  774285: 46725: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  550526: 33726: +++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  236404: 16055: +++++++++++
 Diumenge:  285822: 18797: +++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 600 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   69508: 4528: ++++++++
 1:   43652: 2987: +++++
 2:   38041: 2584: +++++
 3:   51317: 2363: ++++
 4:   31471: 2220: ++++
 5:   33561: 2471: +++++
 6:   53110: 3035: ++++++
 7:   75334: 4812: +++++++++
 8:  226189: 13595: +++++++++++++++++++++++
 9:  369047: 21029: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  353236: 21049: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  340522: 20411: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  360099: 21621: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  320077: 19654: +++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  203952: 13671: +++++++++++++++++++++++
15:  177485: 11433: ++++++++++++++++++++
16:  207867: 12649: ++++++++++++++++++++++
17:  196685: 11899: ++++++++++++++++++++
18:  190460: 11428: ++++++++++++++++++++
19:  195348: 11267: +++++++++++++++++++
20:  186060: 10957: +++++++++++++++++++
21:  160012: 10221: ++++++++++++++++++
22:  153235: 10034: +++++++++++++++++
23:  109998: 7169: ++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
  11576: 1.30%: 5.255.253.2
   5615:    : 10.216.18.5
   5377:    : 10.216.19.5
  13589: 0.18%: 10.216.23.80
   5286: 0.04%: 10.216.27.9
   6782:    : 10.216.35.5
  12355:    : 10.216.38.9
   5629: 0.01%: 10.216.44.5
   5923:    : 10.216.48.155
   8644: 0.01%: 10.216.56.9
   5143:    : 10.216.66.5
  10868: 0.02%: 10.216.67.7
   5233: 0.03%: 10.216.73.5
   7467:    : 10.216.89.5
   8259:    : 10.216.90.5
   7131:    : 10.216.91.9
   7127: 0.06%: 10.216.94.9
   6141:    : 10.216.116.5
   6100:    : 10.216.120.4
   5429: 0.01%: 10.216.149.7
   6532: 0.05%: 10.216.180.5
   5730:    : 10.216.184.5
   5837:    : 10.216.191.8
   9172:    : 10.216.194.5
   6172:    : 10.216.195.133
   7192:    : 10.216.215.197
  10713: 0.04%: 46.18.42.252
  17661: 2.43%: 66.249.66.108
   6056: 1.01%: 66.249.75.108
   9038: 0.05%: 81.32.69.94
  125538: 0.02%: 82.194.88.51
   6864: 0.04%: 83.45.83.135
  63264: 0.01%: 85.119.198.5
   5045: 0.03%: 90.175.31.176
  71078: 0.02%: 95.215.60.91
  26818: 0.50%: 130.206.30.222
   9129: 0.12%: 134.0.14.56
  262875: 0.05%: 213.251.189.209
 3341878: 93.90%: [no llistats: 120,948 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2444079: 200 OK
  256563: 206 Partial content
   285: 302 Document found elsewhere
 1445624: 304 Not modified since last retrieval
   124: 400 Bad request
    95: 401 Authentication required
   8772: 403 Access forbidden
  761061: 404 Document not found
    83: 405 Method not allowed
  49428: 406 Document not acceptable to client
    16: 412 Precondition failed
   115: 500 Internal server error
   5343: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   51789:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  2039979: 0.47%: 
 1kb- 10kb:  1240938: 3.91%: 
 10kb-100kb:  729456: 22.06%: 
100kb- 1Mb:   61472: 20.89%: 
 1Mb- 10Mb:   22120: 43.06%: 
 10Mb-100Mb:    512: 9.62%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  335318: 65.73%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1750986: 5.84%: .gif [GIF graphics]
   1394: 4.23%: .deb
  228815: 3.51%: .htm [Hypertext Markup Language]
   1106: 3.47%: .zip [Zip archives]
  226759: 3.33%: .png [PNG graphics]
   1124: 3.09%: .ppt
   811: 2.23%: .pps
  127522: 2.01%: .jpg [JPEG graphics]
   6333: 1.11%: .doc [Microsoft Word document]
   617: 1.03%: .exe [Executables]
  596516: 0.74%: .rss
  22001: 0.65%: .html [Hypertext Markup Language]
  50103: 0.52%: .css
  39089: 0.41%: .mp3
   103: 0.37%: .mht
   118: 0.35%: .msi
   6593: 0.24%: .swf
  93364: 0.23%: .ico
    47: 0.22%: .flv
  80902: 0.16%: .js
    4: 0.11%: .wmv
  576641: 0.42%: [no llistades: 35 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  464031: 52.06%: /recursos/
  90323: 10.91%: /formacio/
  115935: 9.97%: /programes/
 1426746: 6.85%: /images/
  71133: 5.51%: /documentacio/
  559405: 4.34%: /ubt-educaib/
  50745: 2.76%: /normativa/
  226744: 2.18%: [directori arrel]
  14661: 1.03%: /centres/
  13442: 0.98%: /gestib/
  37684: 0.95%: /suport/
  600171: 0.83%: /novetats/
  256686: 0.63%: /principal/
  159972: 0.23%: /grafics/
  16005: 0.16%: /logo/
   2247: 0.14%: /agenda/
    6: 0.13%: /no-cgi/
   2170: 0.12%: /iiijornades_menors/
  19919: 0.10%: /weibmail/
   8635: 0.05%: /mon/
   3380: 0.03%: /cprs/
   6226: 0.05%: [no llistats: 14 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!