Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dijous-01-Oct.-2015 00:00 fins al Dissabte-31-Oct.-2015 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,352,123
Mitjana de peticions exitoses per dia: 108,135
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 35
Peticions exitoses per pàgina: 267,267
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 8,621
Peticions fallades: 2,274,068
Peticions de redireccionament: 266
Fitxers diferents sol.licitats: 27,665
Màquines diferents ateses: 94,523
Línies invàlides en el fitxer log: 2
Transferència total: 98.442 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.175 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Oct. 2015:  3352123: 267267: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Oct. 2015 (267,267 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 28/Set./2015:  359558: 30040: +++++++++++++
 5/Oct./2015:  757943: 58480: ++++++++++++++++++++++++
 12/Oct./2015:  741297: 57574: ++++++++++++++++++++++++
 19/Oct./2015:  783238: 67031: +++++++++++++++++++++++++++
 26/Oct./2015:  710087: 54142: ++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 19/Oct./2015 (67,031 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  498504: 38718: ++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  583410: 44438: ++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  559947: 43519: ++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  681356: 53873: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  568911: 42079: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  231704: 21539: +++++++++++++++
 Diumenge:  228291: 23101: ++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   54143: 5615: ++++++++++++
 1:   34843: 3790: ++++++++
 2:   29169: 3712: ++++++++
 3:   45868: 3262: +++++++
 4:   25821: 3903: ++++++++
 5:   25559: 4809: ++++++++++
 6:   47527: 5055: +++++++++++
 7:   75342: 6722: ++++++++++++++
 8:  196807: 13224: +++++++++++++++++++++++++++
 9:  277878: 18330: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  281300: 19396: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  271599: 19604: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  279904: 19869: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  248436: 17876: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  159929: 13111: +++++++++++++++++++++++++++
15:  142940: 12432: +++++++++++++++++++++++++
16:  161943: 12557: ++++++++++++++++++++++++++
17:  164675: 14473: +++++++++++++++++++++++++++++
18:  163460: 14427: +++++++++++++++++++++++++++++
19:  157955: 13134: +++++++++++++++++++++++++++
20:  152873: 12763: ++++++++++++++++++++++++++
21:  139907: 11556: ++++++++++++++++++++++++
22:  126911: 10182: +++++++++++++++++++++
23:   87334: 7465: +++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   6070: 0.03%: 10.215.84.66
   8541: 0.01%: 10.216.16.10
   8705: 0.03%: 10.216.18.5
   5756: 0.04%: 10.216.19.5
   6853:    : 10.216.38.9
   5251: 0.02%: 10.216.39.9
   6127:    : 10.216.45.5
  11536:    : 10.216.60.5
   5212: 0.03%: 10.216.62.7
   5773: 0.04%: 10.216.64.5
   5708: 0.02%: 10.216.65.5
   6460: 0.01%: 10.216.67.7
  14559: 0.01%: 10.216.90.5
   5222: 0.06%: 10.216.94.9
   6515:    : 10.216.129.5
   5151: 0.02%: 10.216.147.5
   6141: 0.02%: 10.216.148.5
   5851: 0.02%: 10.216.180.5
  11951: 0.13%: 10.216.188.2
   8268: 1.18%: 66.249.64.52
   8385: 1.11%: 66.249.64.57
   8297: 1.05%: 66.249.64.62
  22967: 1.99%: 68.180.228.34
  28260:    : 82.194.88.51
  10334: 0.04%: 83.35.221.128
   6021: 0.01%: 84.127.208.220
  43679: 0.57%: 85.119.198.5
  36237: 0.67%: 130.206.30.222
  29429: 0.53%: 134.0.15.39
  19458:    : 136.243.74.161
   5328: 0.04%: 195.76.89.2
 2988078: 92.30%: [no llistats: 94,492 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2353985: 200 OK
  142089: 206 Partial content
   266: 302 Document found elsewhere
  856049: 304 Not modified since last retrieval
    81: 400 Bad request
    79: 401 Authentication required
   723: 403 Access forbidden
 2082486: 404 Document not found
    59: 405 Method not allowed
  177975: 406 Document not acceptable to client
    8: 412 Precondition failed
    42: 500 Internal server error
  12615: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   39635:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1454107: 0.40%: 
 1kb- 10kb:  1114005: 3.73%: 
 10kb-100kb:  638840: 17.71%: 
100kb- 1Mb:   79555: 25.93%: 
 1Mb- 10Mb:   25640: 45.38%: 
 10Mb-100Mb:    341: 6.86%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  246543: 69.02%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1518108: 5.60%: .gif [GIF graphics]
  239766: 3.77%: .htm [Hypertext Markup Language]
  212537: 3.50%: .png [PNG graphics]
   2388: 2.94%: .zip [Zip archives]
   654: 2.18%: .deb
   9047: 1.76%: .doc [Microsoft Word document]
  110298: 1.67%: .jpg [JPEG graphics]
   774: 1.59%: .pps
   907: 1.29%: .ppt
  140779: 1.24%: .rss
   239: 0.92%: .pptx
   666: 0.74%: .exe [Executables]
  23835: 0.70%: .html [Hypertext Markup Language]
  46550: 0.52%: .css
   5359: 0.45%: .docx
  14493: 0.28%: .mp3
   106: 0.24%: .mht
  67153: 0.24%: .js
   5512: 0.19%: .swf
    48: 0.18%: .flv
    71: 0.18%: .msi
  70000: 0.18%: .ico
  255925: 0.16%: .gz  [Gzip compressed files]
    19: 0.12%:  .tar.gz [Compressed archives]
    10: 0.12%: .wmv
  380355: 0.37%: [no llistades: 32 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  360834: 47.85%: /recursos/
  61927: 10.94%: /formacio/
  106017: 9.82%: /programes/
  92939: 8.11%: /normativa/
  74698: 6.69%: /documentacio/
 1261132: 6.48%: /images/
  619629: 2.28%: /ubt-educaib/
  191785: 2.07%: [directori arrel]
  35664: 1.50%: /suport/
  145573: 1.32%: /novetats/
  13785: 1.06%: /gestib/
  187161: 0.74%: /principal/
  13423: 0.25%: /centres/
  138021: 0.20%: /grafics/
   2380: 0.18%: /iiijornades_menors/
  18511: 0.18%: /logo/
   2331: 0.10%: /agenda/
   326: 0.07%: /reijaumei/
  12219: 0.07%: /weibmail/
   6214: 0.04%: /mon/
   2854: 0.02%: /cprs/
   1534: 0.01%: /forums/
   3166: 0.03%: [no llistats: 12 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!