Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Diumenge-01-Oct.-2017 00:00 fins al Dimarts-31-Oct.-2017 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,622,543
Mitjana de peticions exitoses per dia: 116,858
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 5,315
Peticions exitoses per pàgina: 284,494
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 9,177
Peticions fallades: 2,800,720
Peticions de redireccionament: 766
Fitxers diferents sol.licitats: 22,651
Màquines diferents ateses: 97,310
Transferència total: 109.311 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.526 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 10,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Oct. 2017:  3622543: 284494: +++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Oct. 2017 (284,494 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 25/Set./2017:   68026: 6100: +++
 2/Oct./2017:  886361: 68108: ++++++++++++++++++++++++++++
 9/Oct./2017:  730846: 60091: +++++++++++++++++++++++++
 16/Oct./2017:  828469: 68375: ++++++++++++++++++++++++++++
 23/Oct./2017:  790426: 59245: ++++++++++++++++++++++++
 30/Oct./2017:  318415: 22575: ++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 16/Oct./2017 (68,375 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  817705: 58365: ++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  764194: 57842: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  566124: 44451: +++++++++++++++++++++++
  Dijous:  487280: 38808: ++++++++++++++++++++
Divendres:  460048: 35661: ++++++++++++++++++
 Dissabte:  204449: 19119: ++++++++++
 Diumenge:  322743: 30248: ++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   51743: 5680: ++++++++++++
 1:   31800: 4488: +++++++++
 2:   26915: 4136: +++++++++
 3:   46140: 3760: ++++++++
 4:   21159: 3373: +++++++
 5:   24166: 4269: +++++++++
 6:   53856: 6180: +++++++++++++
 7:   91248: 8873: ++++++++++++++++++
 8:  231393: 15990: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 9:  308181: 20470: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  299665: 20832: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  292861: 21161: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  293768: 20638: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  256947: 18647: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  178985: 14739: ++++++++++++++++++++++++++++++
15:  163401: 12720: ++++++++++++++++++++++++++
16:  187327: 13936: ++++++++++++++++++++++++++++
17:  185568: 14774: ++++++++++++++++++++++++++++++
18:  182141: 13832: ++++++++++++++++++++++++++++
19:  170094: 13478: +++++++++++++++++++++++++++
20:  153417: 11935: ++++++++++++++++++++++++
21:  139529: 11395: +++++++++++++++++++++++
22:  135326: 11217: +++++++++++++++++++++++
23:   96913: 7971: ++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   6472:    : 10.216.16.10
   7682: 0.02%: 10.216.18.5
   7424:    : 10.216.19.5
   7038: 0.01%: 10.216.32.5
  12706: 0.04%: 10.216.39.9
   5149: 0.02%: 10.216.46.5
   7597: 0.02%: 10.216.49.5
  10191: 0.04%: 10.216.62.7
   5266:    : 10.216.63.9
   5714: 0.01%: 10.216.64.5
   7038: 0.03%: 10.216.65.5
   8524: 0.10%: 10.216.66.5
   5542: 0.02%: 10.216.67.7
  12010: 0.08%: 10.216.71.5
  18288: 0.02%: 10.216.90.5
  16827: 0.04%: 10.216.94.9
   6450: 0.01%: 10.216.105.5
   6269:    : 10.216.129.5
   7222: 0.02%: 10.216.154.7
   7742: 0.03%: 10.216.180.5
  10052: 0.07%: 10.216.188.2
  35626: 9.77%: 35.188.119.38
   5340: 0.03%: 62.43.161.102
   7273: 0.83%: 66.249.70.11
   5505: 0.66%: 66.249.70.13
  33350: 0.44%: 85.119.198.5
  31068: 0.46%: 130.206.30.222
  16017: 0.21%: 134.0.15.39
   6094: 0.08%: 195.235.140.70
 3301067: 86.96%: [no llistats: 97,281 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2676916: 200 OK
  116798: 206 Partial content
   766: 302 Document found elsewhere
  828829: 304 Not modified since last retrieval
   445: 400 Bad request
   288: 401 Authentication required
   3862: 403 Access forbidden
 2577616: 404 Document not found
   1784: 405 Method not allowed
  207173: 406 Document not acceptable to client
    15: 412 Precondition failed
   283: 500 Internal server error
   9194: 501 Request type not supported
    60: 502 Error at upstream server

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   32691:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     3:    : 
 101b- 1kb:  1616256: 0.45%: 
 1kb- 10kb:  1238277: 3.81%: 
 10kb-100kb:  614154: 14.57%: 
100kb- 1Mb:   89557: 27.90%: 
 1Mb- 10Mb:   31448: 49.77%: 
 10Mb-100Mb:    151: 2.45%: 
100Mb- 1Gb:     6: 1.05%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  206381: 72.09%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1852656: 5.63%: .gif [GIF graphics]
  258784: 3.71%: .htm [Hypertext Markup Language]
   3302: 3.65%: .zip [Zip archives]
  334099: 3.36%: .png [PNG graphics]
   709: 1.57%: .pps
  103316: 1.54%: .jpg [JPEG graphics]
   7934: 1.40%: .doc [Microsoft Word document]
   377: 1.36%: .mp4
   540: 0.94%: .ppt
  92775: 0.76%: .rss
  56164: 0.58%: .css
  22948: 0.54%: .html [Hypertext Markup Language]
   667: 0.46%: .exe [Executables]
   3904: 0.39%: .docx
   129: 0.35%: .msi
   110: 0.26%: .ppsx
   8755: 0.20%: .mp3
    34: 0.18%: .deb
  82439: 0.18%: .ico
   524: 0.17%: .pptx
  68234: 0.15%: .js
    87: 0.10%: .mht
  517675: 0.44%: [no llistades: 30 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  302064: 50.92%: /recursos/
  46419: 11.97%: /formacio/
  89381: 9.97%: /programes/
  62089: 7.12%: /documentacio/
 1639448: 6.87%: /images/
  89825: 6.14%: /normativa/
  226711: 2.07%: [directori arrel]
  28741: 0.96%: /suport/
  97247: 0.88%: /novetats/
  245776: 0.79%: /principal/
  15865: 0.47%: /centres/
  20523: 0.46%: /gestib/
   3916: 0.29%: /agenda/
  493378: 0.26%: /ubt-educaib/
  72294: 0.19%: /logo/
  150032: 0.17%: /grafics/
   617: 0.16%: /reijaumei/
   1567: 0.11%: /iiijornades_menors/
  24429: 0.10%: /weibmail/
   6157: 0.05%: /mon/
   3027: 0.02%: /cprs/
   3037: 0.04%: [no llistats: 16 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!