Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dilluns-01-Set.-2008 00:00 fins al Dimarts-30-Set.-2008 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 6,330,260
Mitjana de peticions exitoses per dia: 211,013
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 113
Peticions exitoses per pàgina: 560,967
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 18,699
Peticions fallades: 56,004
Peticions de redireccionament: 684
Fitxers diferents sol.licitats: 25,720
Màquines diferents ateses: 58,558
Transferència total: 72.764 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.425 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 20,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Set. 2008:  6330260: 560967: +++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Set. 2008 (560,967 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 5,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: ------: 
 1/Set./2008:  1510005: 127930: ++++++++++++++++++++++++++
 8/Set./2008:  1483266: 127707: ++++++++++++++++++++++++++
 15/Set./2008:  1353630: 120017: +++++++++++++++++++++++++
 22/Set./2008:  1435856: 137728: ++++++++++++++++++++++++++++
 29/Set./2008:  547503: 47585: ++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 22/Set./2008 (137,728 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 4,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
 Dilluns:  1361491: 123184: +++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  1395839: 121159: +++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  1039677: 91579: +++++++++++++++++++++++
  Dijous:  964047: 84988: ++++++++++++++++++++++
Divendres:  845685: 70267: ++++++++++++++++++
 Dissabte:  334714: 31717: ++++++++
 Diumenge:  388807: 38073: ++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   70979: 8085: ++++++
 1:   28358: 4109: +++
 2:   15410: 3080: +++
 3:   9368: 2396: ++
 4:   7989: 2727: ++
 5:   11168: 3078: +++
 6:   19903: 3966: +++
 7:   65928: 6841: +++++
 8:  276957: 24348: +++++++++++++++++
 9:  548900: 47775: ++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  580966: 50252: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  604684: 52605: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  636288: 55875: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  562223: 48348: +++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  329101: 28106: +++++++++++++++++++
15:  253422: 20703: ++++++++++++++
16:  339557: 28665: ++++++++++++++++++++
17:  371278: 31020: +++++++++++++++++++++
18:  355613: 30507: +++++++++++++++++++++
19:  330424: 27951: +++++++++++++++++++
20:  289158: 24867: +++++++++++++++++
21:  242378: 21082: +++++++++++++++
22:  225090: 20104: ++++++++++++++
23:  155118: 14477: ++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
  10386: 0.11%: 10.215.80.15
   5120: 0.01%: 10.215.80.21
  10031: 0.01%: 10.216.13.62
   6338: 0.05%: 10.216.35.35
   5219: 0.05%: 10.216.35.36
   7110: 0.04%: 10.216.35.38
   6974: 0.04%: 10.216.35.39
   8266: 0.07%: 10.216.35.40
   8935: 0.16%: 10.216.67.52
   7056: 0.03%: 10.216.72.34
   7301: 0.05%: 10.216.99.2
   5021: 0.01%: 10.216.108.11
   5505: 0.02%: 10.216.158.30
   5720: 0.08%: 10.216.180.5
   7167: 0.01%: 10.216.213.135
   5904:    : 10.216.215.7
   5447: 0.01%: 62.43.151.97
   6779: 0.94%: 66.249.65.196
   5751: 1.60%: 74.6.22.95
   6950: 2.09%: 74.6.22.155
   6300: 0.19%: 77.91.224.3
   6050: 0.26%: 80.24.139.27
   6400: 0.04%: 80.24.139.37
   6006: 0.10%: 80.24.188.31
   9270: 0.02%: 80.26.108.250
   5280: 0.04%: 80.26.117.81
   9366: 0.09%: 80.32.5.84
   6358: 0.04%: 80.32.203.211
   5946: 0.03%: 80.32.246.75
  19112: 0.19%: 80.35.227.124
   9851: 0.09%: 80.36.215.165
   5066: 0.09%: 80.58.205.33
  13360: 0.14%: 80.58.205.34
   6862: 0.12%: 80.58.205.42
   5448: 0.05%: 80.58.205.49
   5732: 0.06%: 80.58.205.50
   5174: 0.20%: 80.58.205.100
   5918: 0.05%: 80.58.211.70
  16429: 0.07%: 80.59.120.47
   8975: 0.08%: 83.36.51.39
  19115: 0.18%: 83.36.54.249
   8070: 0.10%: 130.206.33.254
   5917: 0.07%: 195.55.107.183
   5212: 0.04%: 213.96.90.233
   7663: 0.06%: 213.201.84.254
   7985: 0.06%: 217.126.219.121
   6539: 0.13%: 217.127.251.251
 5969876: 92.01%: [no llistats: 58,511 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 3054988: 200 OK
  119633: 206 Partial content
   684: 302 Document found elsewhere
 3155639: 304 Not modified since last retrieval
    85: 400 Bad request
   4201: 401 Authentication required
   2940: 403 Access forbidden
  42184: 404 Document not found
    15: 405 Method not allowed
   1241: 406 Document not acceptable to client
    3: 412 Precondition failed
   3077: 500 Internal server error
   2258: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   30667:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  3892005: 1.06%: 
 1kb- 10kb:  1626206: 7.81%: 
 10kb-100kb:  697544: 23.99%: 
100kb- 1Mb:   74747: 25.41%: 
 1Mb- 10Mb:   8596: 25.88%: 
 10Mb-100Mb:    492: 15.36%: 
100Mb- 1Gb:     3: 0.50%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  212505: 44.20%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 4345106: 11.16%: .gif [GIF graphics]
   1251: 9.84%: .exe [Executables]
  534754: 9.80%: .htm [Hypertext Markup Language]
   2271: 7.65%: .zip [Zip archives]
  127231: 2.59%: .swf
  158605: 2.42%: .jpg [JPEG graphics]
   3130: 2.19%: .ppt
   645: 1.73%: .pps
   8376: 1.64%: .xls
   181: 1.13%: .mht
   6117: 0.90%: .doc [Microsoft Word document]
   248: 0.85%: .msi
  171263: 0.78%: .css
  268706: 0.67%: .js
  20466: 0.59%: .html [Hypertext Markup Language]
  10655: 0.36%: .mp3
    10: 0.23%: .gz  [Gzip compressed files]
    10: 0.23%:  .tar.gz [Compressed archives]
  369384: 0.23%: .png [PNG graphics]
   113: 0.19%: .rar
    20: 0.16%: .wmv
  50342: 0.16%: .ico
   4445: 0.11%: .dll
  34436: 0.44%: [no llistades: 30 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  310861: 20.00%: /recursos/
  134549: 14.75%: /formacio/
  214676: 12.92%: /documentacio/
 3752766: 10.52%: /images/
  147532: 9.50%: /normativa/
  20955: 7.91%: /gestib/
  55081: 4.18%: /centres/
  379896: 3.78%: [directori arrel]
  53343: 3.71%: /programes/
  53111: 3.70%: /iaqse/
  57996: 2.99%: /suport/
   122: 2.05%: /no-cgi/
  574015: 1.29%: /principal/
   9242: 0.74%: /agenda/
  33729: 0.42%: /novetats/
  374627: 0.42%: /grafics/
  44365: 0.23%: /logo/
  56695: 0.23%: /weibmail/
   3797: 0.18%: /reijaumei/
  22861: 0.15%: /mon/
  19021: 0.15%: /cprs/
   4444: 0.11%: /isapidir/
   3374: 0.02%: /forums/
   228: 0.01%: /rpms-educaib/
   1837: 0.01%: /iijornades_menors/
   1137: 0.01%: [no llistats: 5 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!