Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimecres-01-Set.-2010 00:00 fins al Dijous-30-Set.-2010 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 6,419,352
Mitjana de peticions exitoses per dia: 213,983
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 42
Peticions exitoses per pàgina: 531,396
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 17,713
Peticions fallades: 64,706
Peticions de redireccionament: 502
Fitxers diferents sol.licitats: 29,078
Màquines diferents ateses: 83,570
Línies invàlides en el fitxer log: 22
Transferència total: 100.788 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.359 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 20,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Set. 2010:  6419352: 531396: +++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Set. 2010 (531,396 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 5,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: ------: 
 30/Ago./2010:  1059374: 80719: +++++++++++++++++
 6/Set./2010:  1469215: 124892: +++++++++++++++++++++++++
 13/Set./2010:  1379580: 122171: +++++++++++++++++++++++++
 20/Set./2010:  1463282: 121409: +++++++++++++++++++++++++
 27/Set./2010:  1047901: 82205: +++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 6/Set./2010 (124,892 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 4,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
 Dilluns:  1098621: 92308: ++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  1015060: 84759: ++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  1333237: 109294: ++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  1266706: 102801: ++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  900716: 72167: +++++++++++++++++++
 Dissabte:  375338: 34680: +++++++++
 Diumenge:  429674: 35387: +++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:  111476: 7976: ++++++
 1:   50286: 4701: ++++
 2:   23481: 3592: +++
 3:   19024: 3732: +++
 4:   15929: 3624: +++
 5:   15493: 3590: +++
 6:   28868: 5217: ++++
 7:   71445: 6855: +++++
 8:  263264: 25103: +++++++++++++++++
 9:  512503: 42336: +++++++++++++++++++++++++++++
10:  541520: 45645: +++++++++++++++++++++++++++++++
11:  552352: 44305: ++++++++++++++++++++++++++++++
12:  586764: 48286: +++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  508723: 43485: +++++++++++++++++++++++++++++
14:  349686: 27998: +++++++++++++++++++
15:  302419: 21875: +++++++++++++++
16:  358677: 28622: ++++++++++++++++++++
17:  374374: 30326: +++++++++++++++++++++
18:  352655: 27509: +++++++++++++++++++
19:  327338: 25265: +++++++++++++++++
20:  309381: 23523: ++++++++++++++++
21:  285210: 22426: +++++++++++++++
22:  270501: 20540: ++++++++++++++
23:  187983: 14865: ++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5977: 0.02%: 10.215.80.17
   7482: 0.04%: 10.215.80.64
   6401: 0.03%: 10.215.84.66
   8241: 0.27%: 10.216.98.125
   7033: 0.05%: 10.216.99.2
   7517: 0.01%: 10.216.110.103
   7730: 0.06%: 10.216.117.117
   6791: 0.06%: 10.216.150.3
   8996: 0.08%: 10.216.180.2
   6218: 0.03%: 10.216.182.6
   5435: 0.03%: 10.216.204.15
   5383: 0.02%: 10.216.215.34
   5256: 0.01%: 10.216.229.5
   6287: 0.05%: 10.216.243.111
   5438:    : 62.43.22.157
   5242: 0.01%: 62.43.98.134
   8155: 0.03%: 62.43.177.85
  11196:    : 62.43.185.32
  11649: 0.17%: 65.17.213.35
  11626: 0.23%: 65.55.3.201
   5731: 0.29%: 66.249.66.108
  29674: 9.47%: 67.195.115.175
  10174: 1.08%: 77.88.26.27
   6487: 0.07%: 80.26.117.70
   7443: 0.02%: 80.38.215.176
  36431: 0.03%: 80.39.101.127
   5125: 0.05%: 80.58.205.32
  10404: 0.09%: 80.58.205.36
  10080: 0.06%: 80.58.205.38
   5119: 0.04%: 80.58.205.97
   5318: 0.08%: 80.58.205.104
   5742: 0.06%: 80.58.205.108
   8647: 0.02%: 80.59.120.47
   5875:    : 81.36.244.89
   5085: 0.03%: 81.45.212.20
   7061: 0.04%: 83.36.51.39
   6410: 0.07%: 83.36.54.249
   5321: 0.09%: 83.42.127.186
   5088: 0.10%: 85.152.13.145
   5263: 0.06%: 88.2.251.103
  23311: 0.04%: 123.125.67.243
   9585: 0.13%: 130.206.30.222
   7275: 0.01%: 193.153.117.120
   5032: 0.02%: 195.55.176.117
  11808: 0.01%: 212.36.75.169
   5144: 0.07%: 213.96.32.73
   5556:    : 213.96.89.236
  19029: 0.59%: 213.176.161.199
   7304: 0.25%: 213.176.161.201
   6179: 0.16%: 213.176.161.207
  16059: 0.43%: 213.176.161.211
   5505: 0.04%: 213.201.84.254
  111253: 0.02%: 217.76.156.78
 5851781: 85.26%: [no llistats: 83,517 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 4204744: 200 OK
  138724: 206 Partial content
   502: 302 Document found elsewhere
 2075884: 304 Not modified since last retrieval
   176: 400 Bad request
   366: 401 Authentication required
   1661: 403 Access forbidden
  58132: 404 Document not found
    61: 405 Method not allowed
    70: 406 Document not acceptable to client
    14: 412 Precondition failed
   1046: 500 Internal server error
   3180: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   33317:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  3149087: 0.78%: 
 1kb- 10kb:  2232706: 7.39%: 
 10kb-100kb:  928179: 21.82%: 
100kb- 1Mb:   62209: 15.89%: 
 1Mb- 10Mb:   13021: 32.26%: 
 10Mb-100Mb:    821: 20.56%: 
100Mb- 1Gb:    12: 1.30%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  185438: 42.63%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 4289275: 11.10%: .gif [GIF graphics]
   1232: 10.08%: .exe [Executables]
   2144: 9.05%: .zip [Zip archives]
  504414: 7.73%: .htm [Hypertext Markup Language]
   910: 4.05%: .pps
  202811: 2.83%: .jpg [JPEG graphics]
  109438: 2.78%: .swf
   604: 2.01%: .ppt
  10059: 1.41%: .doc [Microsoft Word document]
  138197: 0.81%: .css
  77215: 0.80%: .mp3
   165: 0.69%: .mht
  231671: 0.64%: .js
  22759: 0.48%: .html [Hypertext Markup Language]
  216409: 0.41%: .rss
   103: 0.37%: .flv
    22: 0.36%: .wmv
   152: 0.36%: .msi
   1816: 0.26%: .xls
  89044: 0.22%: .ico
   109: 0.21%: .rar
   3241: 0.20%: .gz  [Gzip compressed files]
    7: 0.20%:  .tar.gz [Compressed archives]
  303064: 0.18%: .png [PNG graphics]
  29060: 0.35%: [no llistades: 36 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  460843: 26.60%: /recursos/
  142433: 14.55%: /formacio/
  200257: 11.84%: /documentacio/
 3625417: 11.14%: /images/
  22844: 9.93%: /gestib/
  78166: 6.55%: /programes/
  57449: 6.01%: /centres/
  80638: 3.55%: /normativa/
  383888: 3.41%: [directori arrel]
  76912: 3.23%: /suport/
  571756: 1.16%: /principal/
  229172: 0.60%: /novetats/
  329608: 0.36%: /grafics/
  63794: 0.25%: /weibmail/
  39147: 0.20%: /logo/
   3656: 0.14%: /agenda/
  24919: 0.13%: /mon/
    15: 0.12%: /no-cgi/
  10744: 0.08%: /cprs/
   9798: 0.07%: /ubt-educaib/
   843: 0.02%: /iiijornades_menors/
   623: 0.01%: /ivfestadelesmatematiques/
   189: 0.01%: /reijaumei/
   2250: 0.01%: /forums/
   3991: 0.02%: [no llistats: 9 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!