Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dissabte-01-Set.-2012 00:00 fins al Diumenge-30-Set.-2012 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 4,142,999
Mitjana de peticions exitoses per dia: 138,103
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 207
Peticions exitoses per pàgina: 306,395
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 10,213
Peticions fallades: 191,667
Peticions de redireccionament: 262
Fitxers diferents sol.licitats: 25,933
Màquines diferents ateses: 85,034
Transferència total: 86.114 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.870 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 10,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Set. 2012:  4142999: 306395: +++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Set. 2012 (306,395 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 3,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 27/Ago./2012:  165199: 9812: ++++
 3/Set./2012:  1040448: 79729: +++++++++++++++++++++++++++
 10/Set./2012:  965718: 74852: +++++++++++++++++++++++++
 17/Set./2012:  973948: 71573: ++++++++++++++++++++++++
 24/Set./2012:  997686: 70429: ++++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 3/Set./2012 (79,729 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  754918: 52035: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  716595: 51780: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  704233: 51702: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  688551: 53706: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  590099: 44076: ++++++++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  318380: 25173: +++++++++++++++++
 Diumenge:  370223: 27923: +++++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 800 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   66207: 5205: +++++++
 1:   35781: 3709: +++++
 2:   25856: 2584: ++++
 3:   34765: 2228: +++
 4:   17635: 2116: +++
 5:   18124: 2156: +++
 6:   32124: 2663: ++++
 7:   55133: 4884: +++++++
 8:  192675: 14345: ++++++++++++++++++
 9:  354877: 23855: ++++++++++++++++++++++++++++++
10:  369494: 25953: +++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  357287: 24619: +++++++++++++++++++++++++++++++
12:  389917: 27129: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  342025: 24208: +++++++++++++++++++++++++++++++
14:  205565: 16087: +++++++++++++++++++++
15:  177421: 13785: ++++++++++++++++++
16:  205643: 15500: ++++++++++++++++++++
17:  217503: 16291: +++++++++++++++++++++
18:  214532: 16192: +++++++++++++++++++++
19:  190478: 13619: ++++++++++++++++++
20:  188792: 13851: ++++++++++++++++++
21:  169315: 12915: +++++++++++++++++
22:  165269: 13556: +++++++++++++++++
23:  116581: 8945: ++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   6590: 0.01%: 10.215.80.68
   5087: 0.05%: 10.215.84.66
   5144: 0.03%: 10.216.13.3
   5121: 0.02%: 10.216.39.9
   5783: 0.02%: 10.216.132.45
   5001: 0.11%: 10.216.180.5
  11569: 0.01%: 10.216.213.14
   6487: 1.64%: 66.194.55.249
   8210: 1.44%: 66.249.72.181
   6893: 0.05%: 80.39.95.66
  14292: 0.06%: 80.39.101.127
  68966: 0.02%: 82.165.37.22
  98830: 0.02%: 82.194.88.51
   6950: 0.05%: 83.43.109.22
  11601: 0.17%: 85.119.198.2
  79556: 0.01%: 85.119.198.5
  10327: 0.17%: 130.206.30.222
  20976: 0.04%: 134.0.14.56
  11959: 2.01%: 178.154.243.94
  23043: 0.01%: 193.39.68.75
  17555: 0.77%: 213.176.161.201
   5273: 0.22%: 213.176.161.207
 3707786: 93.06%: [no llistats: 85,012 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2795599: 200 OK
  126508: 206 Partial content
   262: 302 Document found elsewhere
 1220892: 304 Not modified since last retrieval
   596: 400 Bad request
   153: 401 Authentication required
   9326: 403 Access forbidden
  175044: 404 Document not found
    90: 405 Method not allowed
   1040: 406 Document not acceptable to client
    13: 412 Precondition failed
   121: 500 Internal server error
   5284: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   32471:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1938276: 0.59%: 
 1kb- 10kb:  1449767: 5.49%: 
 10kb-100kb:  650999: 18.38%: 
100kb- 1Mb:   55264: 18.61%: 
 1Mb- 10Mb:   15467: 40.08%: 
 10Mb-100Mb:    754: 16.72%: 
100Mb- 1Gb:     1: 0.12%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  184193: 50.27%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
   1480: 13.65%: .deb
 2314532: 8.41%: .gif [GIF graphics]
  285223: 5.06%: .htm [Hypertext Markup Language]
  275134: 4.62%: .png [PNG graphics]
   1616: 4.33%: .zip [Zip archives]
   929: 2.62%: .exe [Executables]
  114499: 1.91%: .jpg [JPEG graphics]
   699: 1.56%: .pps
   6080: 1.11%: .doc [Microsoft Word document]
   287: 0.89%: .flv
   581: 0.87%: .ppt
  69831: 0.74%: .css
  18521: 0.58%: .html [Hypertext Markup Language]
  368082: 0.58%: .rss
   185: 0.48%: .msi
  117985: 0.38%: .js
  32112: 0.37%: .mp3
    71: 0.37%: .mht
   6072: 0.25%: .swf
  68731: 0.19%: .ico
    9: 0.19%: .wmv
    87: 0.18%: .odp
    53: 0.11%: .ppsx
  276007: 0.30%: [no llistades: 33 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  328795: 35.65%: /recursos/
  262767: 13.71%: /ubt-educaib/
  83713: 11.32%: /formacio/
 1927510: 9.67%: /images/
  90455: 8.38%: /programes/
  92258: 5.78%: /documentacio/
  226557: 2.70%: [directori arrel]
  28212: 2.69%: /centres/
  49081: 2.51%: /normativa/
  45838: 2.36%: /suport/
  20930: 2.28%: /gestib/
  324598: 1.05%: /principal/
  374500: 0.68%: /novetats/
  215734: 0.35%: /grafics/
   2544: 0.27%: /agenda/
  21426: 0.23%: /logo/
  26753: 0.15%: /weibmail/
  11846: 0.07%: /mon/
   1057: 0.05%: /iiijornades_menors/
   3900: 0.04%: /cprs/
   452: 0.01%: /vfestadelesmatematiques/
   4073: 0.03%: [no llistats: 15 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!