Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Diumenge-01-Set.-2013 00:00 fins al Dilluns-30-Set.-2013 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 4,132,736
Mitjana de peticions exitoses per dia: 137,761
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 186
Peticions exitoses per pàgina: 275,556
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 9,185
Peticions fallades: 429,942
Peticions de redireccionament: 273
Fitxers diferents sol.licitats: 24,932
Màquines diferents ateses: 118,764
Línies invàlides en el fitxer log: 13
Transferència total: 87.830 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.927 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Set. 2013:  4132736: 275556: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Set. 2013 (275,556 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 26/Ago./2013:   97044: 5773: +++
 2/Set./2013:  1011758: 73134: ++++++++++++++++++++++++++++++
 9/Set./2013:  896872: 61453: +++++++++++++++++++++++++
 16/Set./2013:  976036: 59534: ++++++++++++++++++++++++
 23/Set./2013:  947282: 63677: ++++++++++++++++++++++++++
 30/Set./2013:  203744: 11985: +++++
Setmana de tràfic màxim: 2/Set./2013 (73,134 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  884584: 56140: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  675827: 47203: ++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  663552: 45189: +++++++++++++++++++++++
  Dijous:  653585: 42053: ++++++++++++++++++++++
Divendres:  575654: 40242: +++++++++++++++++++++
 Dissabte:  284307: 19419: ++++++++++
 Diumenge:  395227: 25310: +++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 600 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   81522: 4931: +++++++++
 1:   55700: 3078: ++++++
 2:   43755: 2569: +++++
 3:   58130: 2396: ++++
 4:   37533: 2284: ++++
 5:   39781: 2644: +++++
 6:   54259: 3077: ++++++
 7:   76433: 4984: +++++++++
 8:  190377: 13743: +++++++++++++++++++++++
 9:  348433: 24296: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  343275: 23593: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  326374: 22636: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  354851: 25479: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  314891: 21852: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  199292: 13435: +++++++++++++++++++++++
15:  181386: 11926: ++++++++++++++++++++
16:  210989: 13779: +++++++++++++++++++++++
17:  204246: 14152: ++++++++++++++++++++++++
18:  193273: 12852: ++++++++++++++++++++++
19:  175318: 11156: +++++++++++++++++++
20:  179793: 10904: +++++++++++++++++++
21:  166543: 10595: ++++++++++++++++++
22:  165513: 10734: ++++++++++++++++++
23:  131069: 8461: +++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
  28274: 1.32%: 5.255.253.2
   5617: 0.03%: 10.216.94.9
   7637: 0.06%: 46.18.42.252
  29476: 5.27%: 66.249.66.108
   5241: 0.07%: 80.39.101.127
  126690: 0.02%: 82.194.88.51
  94087: 0.02%: 85.119.198.5
  66424: 0.02%: 95.215.60.91
   6594: 0.11%: 130.206.30.222
  11601: 0.18%: 134.0.14.56
   6588: 1.39%: 195.235.76.17
  423030: 0.12%: 213.251.189.209
 3321477: 91.40%: [no llistats: 118,752 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2621289: 200 OK
  141805: 206 Partial content
   273: 302 Document found elsewhere
 1369642: 304 Not modified since last retrieval
    99: 400 Bad request
   146: 401 Authentication required
   9616: 403 Access forbidden
  388542: 404 Document not found
    95: 405 Method not allowed
  22984: 406 Document not acceptable to client
    25: 412 Precondition failed
   104: 500 Internal server error
   8331: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   34666:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  2021690: 0.55%: 
 1kb- 10kb:  1355440: 4.79%: 
 10kb-100kb:  642655: 18.65%: 
100kb- 1Mb:   59528: 21.03%: 
 1Mb- 10Mb:   18122: 41.59%: 
 10Mb-100Mb:    635: 13.39%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  205054: 58.67%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
   1918: 8.81%: .deb
 1998353: 7.36%: .gif [GIF graphics]
  250122: 4.81%: .png [PNG graphics]
  253036: 4.42%: .htm [Hypertext Markup Language]
   684: 2.56%: .ppt
   1360: 2.50%: .zip [Zip archives]
   832: 1.78%: .pps
  97871: 1.70%: .jpg [JPEG graphics]
   450: 1.62%: .exe [Executables]
  781181: 0.86%: .rss
   4641: 0.85%: .doc [Microsoft Word document]
  20042: 0.67%: .html [Hypertext Markup Language]
  57194: 0.66%: .css
   5777: 0.40%: .swf
  107081: 0.34%: .js
    86: 0.32%: .mht
  30372: 0.30%: .mp3
   128: 0.29%: .msi
  96125: 0.27%: .ico
    87: 0.26%: .ppsx
   552: 0.11%: .xls
    25: 0.10%: .flv
  219765: 0.33%: [no llistades: 35 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  331737: 43.52%: /recursos/
  111370: 10.51%: /programes/
  55301: 8.98%: /formacio/
  206696: 8.85%: /ubt-educaib/
 1651287: 8.77%: /images/
  98589: 6.92%: /documentacio/
  239166: 2.61%: [directori arrel]
  42953: 2.56%: /normativa/
  15234: 1.84%: /gestib/
  18700: 1.83%: /centres/
  786677: 0.96%: /novetats/
  275686: 0.81%: /principal/
  47265: 0.63%: /suport/
  186306: 0.32%: /grafics/
  19260: 0.21%: /logo/
   2427: 0.16%: /agenda/
    6: 0.14%: /no-cgi/
  22650: 0.13%: /weibmail/
   1695: 0.09%: /iiijornades_menors/
  10601: 0.06%: /mon/
   3437: 0.03%: /cprs/
   375: 0.02%: /vifestadelesmatematiques/
   498: 0.01%: /vfestadelesmatematiques/
   114: 0.01%: /reijaumei/
   4706: 0.03%: [no llistats: 13 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!