Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dijous-01-Set.-2016 00:00 fins al Divendres-30-Set.-2016 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,864,712
Mitjana de peticions exitoses per dia: 128,826
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 14
Peticions exitoses per pàgina: 304,645
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 10,155
Peticions fallades: 1,689,548
Peticions de redireccionament: 292
Fitxers diferents sol.licitats: 23,789
Màquines diferents ateses: 101,086
Línies invàlides en el fitxer log: 5
Transferència total: 108.630 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.621 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 10,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Set. 2016:  3864712: 304645: +++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Set. 2016 (304,645 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 3,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 29/Ago./2016:  488485: 39764: ++++++++++++++
 5/Set./2016:  945665: 79929: +++++++++++++++++++++++++++
 12/Set./2016:  852433: 65897: ++++++++++++++++++++++
 19/Set./2016:  823204: 65593: ++++++++++++++++++++++
 26/Set./2016:  754925: 53462: ++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 5/Set./2016 (79,929 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  662136: 52969: +++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  538910: 41663: +++++++++++++++++++++
 Dimecres:  635362: 49648: +++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  785603: 60841: +++++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  736209: 54987: ++++++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  233226: 20618: +++++++++++
 Diumenge:  273266: 23919: ++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 800 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   66490: 5918: ++++++++
 1:   36730: 3648: +++++
 2:   28229: 3232: +++++
 3:   45015: 3081: ++++
 4:   24783: 3051: ++++
 5:   25941: 3131: ++++
 6:   49242: 4437: ++++++
 7:   78396: 5949: ++++++++
 8:  208239: 16107: +++++++++++++++++++++
 9:  331877: 25264: ++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  330769: 25701: +++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  318053: 24346: +++++++++++++++++++++++++++++++
12:  338389: 26222: +++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  282864: 21046: +++++++++++++++++++++++++++
14:  182100: 14342: ++++++++++++++++++
15:  186976: 13411: +++++++++++++++++
16:  206349: 15386: ++++++++++++++++++++
17:  205697: 16179: +++++++++++++++++++++
18:  195280: 15491: ++++++++++++++++++++
19:  173589: 14372: ++++++++++++++++++
20:  148531: 12298: ++++++++++++++++
21:  145159: 11350: +++++++++++++++
22:  145308: 11571: +++++++++++++++
23:  110706: 9112: ++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5837: 0.03%: 10.216.18.5
   6747: 0.01%: 10.216.19.5
   8229: 0.03%: 10.216.39.9
   6464: 0.04%: 10.216.62.7
   5015: 0.04%: 10.216.65.5
  11309: 0.04%: 10.216.90.5
   6516: 0.06%: 10.216.94.9
   5388: 0.02%: 10.216.154.7
  10927: 0.13%: 10.216.188.2
  12229: 2.80%: 68.180.230.249
  65463: 1.04%: 85.119.198.5
  15658: 0.24%: 130.206.30.222
  18888: 0.30%: 134.0.15.39
  51405: 0.01%: 136.243.74.161
   9651: 0.10%: 141.105.100.163
   7938:    : 176.28.103.194
   7587:    : 176.28.103.195
   7050:    : 176.28.103.196
   6384:    : 176.28.103.206
   7569:    : 176.28.103.210
   8068:    : 176.28.103.211
   8094:    : 176.28.103.229
   7780:    : 176.28.103.230
   5945:    : 176.28.103.242
   5976:    : 176.28.103.243
   7253: 0.07%: 195.76.89.2
   6220: 0.10%: 217.126.124.96
 3539122: 94.92%: [no llistats: 101,059 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2957638: 200 OK
  120207: 206 Partial content
   292: 302 Document found elsewhere
  786867: 304 Not modified since last retrieval
   173: 400 Bad request
    57: 401 Authentication required
   546: 403 Access forbidden
 1559686: 404 Document not found
   102: 405 Method not allowed
  125115: 406 Document not acceptable to client
    12: 412 Precondition failed
    54: 500 Internal server error
   3803: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   35502:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1559249: 0.42%: 
 1kb- 10kb:  1414667: 4.18%: 
 10kb-100kb:  733975: 17.29%: 
100kb- 1Mb:   92024: 27.94%: 
 1Mb- 10Mb:   29073: 46.05%: 
 10Mb-100Mb:    222: 4.11%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  220019: 71.49%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 2033604: 6.49%: .gif [GIF graphics]
  281509: 4.13%: .htm [Hypertext Markup Language]
  283630: 3.91%: .png [PNG graphics]
   2023: 2.86%: .zip [Zip archives]
  224587: 1.48%: .rss
  160284: 1.39%: .jpg [JPEG graphics]
   366: 1.28%: .exe [Executables]
   6455: 1.21%: .doc [Microsoft Word document]
   483: 1.15%: .pps
  63005: 0.65%: .css
   6551: 0.62%: .docx
   358: 0.57%: .ppt
  19326: 0.53%: .html [Hypertext Markup Language]
   139: 0.38%: .deb
  10164: 0.38%: .mp3
  83187: 0.21%: .js
   115: 0.20%: .flv
  83097: 0.18%: .ico
   108: 0.18%: .mht
   279: 0.18%: .msi
  155915: 0.12%: .gz  [Gzip compressed files]
  229508: 0.39%: [no llistades: 35 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  302051: 44.89%: /recursos/
  50569: 12.62%: /formacio/
  82432: 10.24%: /documentacio/
  127793: 8.66%: /normativa/
 1789837: 7.88%: /images/
  98690: 5.91%: /programes/
  236608: 2.44%: [directori arrel]
  20295: 1.56%: /gestib/
  229734: 1.56%: /novetats/
  30777: 1.18%: /suport/
  249316: 0.72%: /principal/
  14097: 0.71%: /centres/
  366519: 0.44%: /ubt-educaib/
  31565: 0.31%: /logo/
   2331: 0.31%: /agenda/
  205650: 0.26%: /grafics/
   1397: 0.10%: /iiijornades_menors/
  12366: 0.06%: /weibmail/
   6585: 0.04%: /mon/
   211: 0.04%: /reijaumei/
   3263: 0.03%: /cprs/
   2626: 0.03%: [no llistats: 10 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!