IES Joan Taix

 Concurs: "Aula Ecològica"
 Codi Ambiental de l'institut
 Codi ambiental per al bar de l'institut
 Declaració de l'institut com a centre lliure de PVC
Participació en activitats convocades per entitats

 

 

 

 

 


PROPOSTES AMBIENTALS PER AL PLEC DE CONDICIONS
PER A LA CONCESSIÓ DEL BAR DE L'INSTITUT JOAN TAIX DE SA POBLA


Els concessionaris del bar del centre, per respectar les iniciatives mediambientals que es duen a terme al nostre institut, i complir amb els acords mediambientals ja establerts, haurien de complir els següents requisits:

- Estricte compliment de l'acord, pres pel Consell Escolar, pel que fa a la declaració de l'I.E.S. "Joan Taix" com a centre lliure de PVC. Els envasos del bar, en concret les botelles d'aigua mineral, no podran ser en cap cas de PVC, recomanant que s'emprin envasos de vidre retornables (actualment hi ha una oferta suficient de marques com per poder complir amb aquesta condició).

 

- Els envasos de les begudes haurien de ser de vidre retornable i el concessionari s'hauria d'encarregar de la seva recollida. Una manera de facilitar aquesta seria cobrar un plus, per exemple 100 pessetes, per l'envàs. Una vegada retornat l'envàs es retornarien les 100 pessetes.

 

- En cas que continuï l'explotació de la màquina expenedora de begudes aquesta s'hauria de substituir per una altra que pugui fer servir botelles de vidre retornable en lloc de llaunes. Hem localitzat una empresa que es dedica a l'explotació de màquines d'aquest tipus ("Màquines Riutort Telf. 75 40 66).

 

- Per als productes comercialitzats, sempre que sigui possible, haurien d'emprar els envasos més grans en lloc dels individuals, amb l'objectiu de reduir el volum de fems produït (per exemple en el cas dels sucs, la llet, el cafè, etc). Haurien d'evitar, sempre que sigui possible, els envasos industrials de plàstic o els tetrabriks, decantant-se per els de vidre.

 

- Reduir els envoltoris innecessaris, per exemple substituint els sobrets de sucre per una sucrera, els de cafè descafeïnat per un pot de vidre, etc.

 

- Els encarregats del bar s'haurien de responsabilitzar dels fems que ells produeixen i de la seva bona gestió.

 

- Per respecte al programa de Millora Ambiental del centre, els fems del bar haurien de separar-se almenys en quatre fraccions: paper i cartó, vidre, llaunes i altres materials. Cada un d'aquest tipus de residus hauria de ser llançat al seu respectiu contenidor, ja sigui un dels que tenim al centre (paper i llaunes) o bé algun dels situats al Punt Verd del camp de futbol (vidre).

 

- Els responsables del bar haurien de fer un bon ús de l'energia, donant exemple als membres de la comunitat escolar i respectant les normes que regeixen a la resta del centre. En primer lloc, les persianes del bar haurien de estar sempre obertes i els fluorescents, llevat de qualque moment excepcional o a primera hora del matí quan no hi ha prou llum natural, haurien d'estar apagats. Quant als altres aparells elèctrics haurien d'intentar no emprar més electrodomèstics que els estrictament necessaris i en cas d'haver d'instal·lar nous aparells intentar que siguin de baix consum.

 

- Haurien d'oferir productes autòctons i naturals, al manco perquè la clientela pugui tenir una alternativa als productes envasats i amb més conservants. Per exemple podrien intentar oferir sucs naturals, almanco de taronja, així com alguns productes frescos de pastisseria (coques, cocarrois, ensaïmades, etc.)

 

- La qualitat dels aliments hauria de ser adequada i podria intentar-se una reducció del nombre i de la varietat de llepolies a la venda per intentar reduir-ne el seu consum.


Tornar