Ajardinament del centre
 Propostes nadalenques
 Projecte d'ambientalització familiar
Etiquetes ambientals
Reutilització de llibres de text i de lectura
Recomenacions sobre el material escolar dels alumnes
Gestió dels espais verds del centre
Proposta justificada per "substituir el paper de wàter, de neteja, dels laboratoris i de les tovalloles eixugamans, per paper reciclat
Activitat didàctica: "Els arbres del nostre pati"
   

 

 


PROJECTE D'AMBIENTALITZACIÓ FAMILIAR

 

Línies generals

 

Es tracta de proposar als alumnes de primer d'ESO que siguin els coordinadors d’ambientalització dins de la seva llar, implicant a la resta de la seva família en el projecte. La forma de dur-ho a terme seria la següent:

 1. El professorat encarregat explica al grup el projecte, fent especial esment al fet que el propi alumnat seria el coordinador dins la família i, per tant, el responsable. La idea central a explicar és que tota la família s’ha d’implicar en "ser respectuosos al màxim amb el medi ambient a la vida quotidiana i què podem fer, quines mesures podem prendre per ser-ho".
 2. A continuació es lliuraria als interessats un "nomenament" amb un compromís que haurien de signar els membres de la seva família, acceptant la figura del coordinador.
 3. La primera acció concreta seria lliurar als alumnes participants uns "ítems" per a fer una auditoria mediambiental a la llar, (despesa energètica, aigua, separació de residus, ús de paper reciclat, nombre de bombetes d’estalvi energètic,...).
 4. D'aquesta auditoria sorgirien uns resultats que l'alumnat valoraria i, en conseqüència, unes propostes d'intervenció i un calendari. L'alumne aniria anotant a uns fulls de seguiment la consecució dels objectius plantejats.
 5. La comissió aniria passant als participants la documentació necessària per tal d'anar fent les diferents intervencions.
 6. EIs àmbits d'intervenció podrien ser molt variats, a més dels ja explicats (energia, residus...) podrien incloure d'altres com: ús del transport públic per part dels membres de la família, conèixer l'alimentació ecològica, conèixer l'eficiència energètica dels electrodomèstics... De tot això la comissió hauria de subministrar documentació als participants.

Per que tot això fos possible seria interessant explicar-ho i, a ser possible, implicar als tutors, que podrien col?laborar a les hores de tutoria o d'estudi alternatiu.


La idea seria continuar amb aquesta tasca durant tota l'ESO i a part d'incidir sobre l'educació ambiental dels nostres alumnes es faria a través d'ells sobre el conjunt de la seva família fent-los reflexionar sobre el respecte al medi ambient.

PROJECTE D'AMBIENTALITZACIÓ FAMILIAR

Molt sovint, davant els problemes mediambientals que pateix el nostre planeta ens demanam com es poden solucionar. El més freqüent és plantejar-se solucions que afecten a l'impacte de l'activitat industrial, la desertització, la pèrdua de biodiversitat,.....
i no tant a què podem fer en l'àmbit personal i familiar.

A l'IES "Josep Mª Llompart" estam a punt de posar en marxa un projecte en el que en / na..........................ens ha mostrat el seu interès. La qüestió es centra en què podem fer dins la família per tal de reduir l'impacte que la nostra vida té en el medi ambient.
Per això en / na.......................juntament amb nosaltres us demanam la vostra col•laboració i el vostre compromís.

El projecte en qüestió es basa en:

 1. Realitzar una ecoauditoria familiar. Es a dir, analitzar I'impacte mediambiental familiar: despesa energètica, residus, consum d'aigua...
 2. En base a aquesta ecoauditoria, i amb el suport de l'equip de la comissió, realitzar un projecte d'intervenció amb l'acord i el compromís de tota la família per tal de millorar alguns aspectes concrets.
 3. A final de curs, avaluar el que s'ha aconseguit

Esperam que us il·lusioneu tant com nosaltres, que participeu i que accepteu la figura d'en / na ......................com a coordinador del projecte i pont entre la família i la comissió ambiental. D'aquesta manera:

 1. Contribuïu o la seva educació en el respecte al medi ambient.
 2. Reduïu l'impacte mediambiental familiar
 3. Millorau l'economia familiar, ja que quasi sempre economia i ecologia van junts
 

ECOAUDITORIA DOMÈSTICA

 

Tots ens felicitam per l'interès que mostrau d'aportar el vostre granet d'arena per a la millora del medi ambient.

Aquí teniu un qüestionari, creiem que força exhaustiu, per tal que analitzeu la realitat mediambiental a la vostra llar. Un cop feta l'anàlisi dels resultats obtinguts, consensuau entre tots els membres de la família els objectius a aconseguir, és a dir, les millores que us proposau i la possibilitat real de dur-les a terme, repartiu responsabilitats i fixau els terminis, tot plegat des d'una perspectiva realista. A final de curs farem una avaluació on comprovarem el que s'hagi aconseguit.


Durant el curs us anirem passant materials i propostes per tal d'ajudar-vos en el vostre projecte i en d'altres aspectes interessants.

ÀNIM!

 

 

Tornar