Capses de recollida de paper
Exposició: L'aigua és notícia
Ginkana: L'ecoauditoria de l'aigua i més coses
Activitats sobre residus del berenar:
 
Quants de residus produïm en berenar?
 
Facem alguns càlculs
 
D'on venen i on van els envasos?
 
Els brics
 
Els envasos d'alumini
 
Els envasos de plàstic
 
Exposició: "Si no fem fems no perdem gens... si reciclam no hi perdem tant"
Residus Perillosos de l'institut
Activitats sobre energia
 
Recollida de dades
 
Facem alguns càlculs
 
L'electricitat i el canvi climàtic
Presentació d'activitats de la comissió mediambiental (curs 07-08)
   

 

 


DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE CAPSES

PER A LA GESTIÓ DEL PAPER USAT EN CADA AULA

 

 

Els professors de Tecnologia d’ESO han inclòs en el desenvolupament de la seva programació, el projecte de disseny i construcció de capses de recollida de paper usat, destinades a ser col•locades a les diferents aules.


Les esmentades capses han hagut de complir tres condicions:

a) Haver estat realitzades amb materials de rebuig.
b) Comptar amb dos compartiments de mida adient i rotolats: un pel paper escrit per una sola cara, REUTILITZABLE i l’altra destinat al paper per ésser RECICLAT.
c) Tenir l’opció de ser penjades a la paret.

 

La totalitat de les capses han estat construïdes amb cartó de rebuig resistent, adient a l’ús a què estan destinades. Hi ha hagut una gran varietat de dissenys i acabats, mostra de creativitat i enginy.

 

Algunes d’aquestes capses han estat presentades al “Concurs de paper reciclat i objectes fets amb material de residus”, organitzat per Mallorca-Recicla.

 

 

L’organització del buidat d’aquestes capses és un procés complicat donat que en aquest centre s’utilitza el sistema d’aula matèria, de manera que els grups no tenen una capsa pròpia per buidar, però així i tot s'ha intentat que tots els grups buidin les capses durant la darrera classe dels dimecres. Per no interferir les classes dels batxillers i cicles només s’ha implicat als alumnes d’ESO.

 

Per facilitar la tasca s’ha elaborat una graella on es recull el grup, el dia, l’hora i l’aula on s’ha de fer la recollida.

 

1r CICLE

 

GRUP

DIA/HORA

AULA

PROFESSOR/A

Dimecres 13.05

113

Isabel Gamero

1B

Dimecres 13.05

112

Macarena

1C PAC

Dimecres 13.05

108

Antònia Romaguera

1C

Dimecres 13.05

6

Antònia Capó

Dijous 13.05

3

Teresa Ramis

2B

Dimecres 13.05

106

Victòria Arias

2C

Dimecres 13.05

109

Carme Mestre

2C PAC

Dimecres 13.05

2

Araceli Prieto

2D

Dimecres 13.05

104

Ivana Calvet

 

2n CICLE

 

Dimecres 13.05

LCN

Josep Pons

3B

Dimecres 13.05

103

Àlex Besalduch

3C

Dijous 13.05

4

 

3D

Dimecres 13.05

105

Aina Llompart

3D

Dimecres 13.05

107

Pere Company

Dilluns     14.10

203

 

4B

Dimarts 13.05

102

Sebastiana Barceló

4Divers.

Dimarts 13.05

5

Francesca Bennassar

 

Els alumnes buiden les capses a tres contenidors de paper que hi ha a la planta baixa.

 

Posteriorment els contenidors de paper són translladats al contenidor blau d’Emaya situat enfront de l’institut per alumnes voluntaris o castigats (realització de tasques que contribueixen a la millora de la comunitat educativa).

 

 

Tornar