Capses de recollida de paper
Exposició: L'Aigua és notícia
Ginkana: L'ecoauditoria de l'aigua i més coses
Activitats sobre residus del berenar:
 
Quants de residus produïm en berenar?
Facem alguns càlculs
D'on venen i on van els envasos?
Els brics
Els envasos d'alumini
Els envasos de plàstic
Exposició: "Si no fem fems no perdem gens... si reciclam no hi perdem tant"
Residus Perillosos de l'institut
Activitats sobre energia
 
Recollida de dades
 
Facem alguns càlculs
 
L'electricitat i el canvi climàtic
Presentació d'activitats de la comissió mediambiental (curs 07-08)
     

 

 


QUANTS DE RESIDUS PRODUÏM?

 

 

Objectius: Comprovar la diversitat i calcular la quantitat de residus que es produeixen en un sol berenar.

 

Material:

·    Bossa  de fems per a la recollida del fems del berenar.

·    Bosses per a la separació dels residus.

·    Balances  de cuina.

·    Capses per a mesurar el volum.

·    Guants de goma.

·    Paper de diari.

 

Durada: Una sessió, abans del primer pati.

 

Procediment:

 

1.  Recollida de fems: Es reuneixen els alumnes al bar de l’institut o al pati per berenar. Van tirant tot els fems dins la mateixa bossa. També hi  dipositen  els residus dels productes que es compren al bar.

 

2.  Es pesa la bossa del fems i s’anota el resultat al quadre adjunt

 

Pes

 

 

Volum

 

 

 

3.  S’aboca el contingut  de la bossa dins una capsa i es calcula el volum.

 

4.  S’anota el resultat al quadre adjunt.    

  

V= B.h.a.

 

S’aboquen els residus damunt una taula (es posa paper de diari) i es separen en: llaunes i paper d’alumini, brics i plàstics, vidre, paper i bosses de paper metal·litzades (patatilles...) i  matèria orgànica. Es distribueixen els alumnes en  grups i cada grup se’n fa càrrec d’un grup de residus.

 

5.  Cada grup pesa els seus residus i s ‘anota  els resultats a la taula.

 

 

Llaunes/p d’alumini

Matèria orgànica

Brics/plàstics

Paper/ bosses metal·litzades

Vidre

Pes (grams)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar