Capses de recollida de paper
Exposició: L'Aigua és notícia
Ginkana: L'ecoauditoria de l'aigua i més coses
Paquet d'activitats sobre residus del berenar:
 
Quants de residus produïm en berenar?
Facem alguns càlculs
D'on venen i on van els envasos?
Els brics
Els envasos d'alumini
Els envasos de plàstic
Exposició: "Si no fem fems no perdem gens... si reciclam no hi perdem tant"
Residus Perillosos de l'institut
Activitats sobre energia
 
Recollida de dades
 
Facem alguns càlculs
 
L'electricitat i el canvi climàtic
Presentació d'activitats de la comissió mediambiental (curs 07-08)
     

 

 


FACEM ALGUNS CÀLCULS

 

 

Objectius:

-     Calcular la quantitat de residus produïts pels alumnes de diürn durant un curs en el primer pati.

-     Comentar els resultats i reflexionar sobre l’inconvenient de fer tants de residus.

-     Fer propostes per a solucionar el problema de l’excessiva producció de fems a l’institut.

 

Material: Dades de la recollida de residus obtingudes en la primera activitat, guió de treball per l’alumne/a, paper, llapis.

 

Durada: dues sessions dins l’aula.

 

Procediment:

1.  Es distribueixen els alumnes en grups de 3 o 4 per fer  els càlculs de l’ activitat.

2.  Es comenten els resultats i la problemàtica de fer tants residus. Seria interessant arribar a les conclusions:

-     No sabem com eliminar-los o eliminar-los genera problemes (contaminació incineradores, abocadors...).

-     Gastam massa materials (recursos).

3.  Fer  propostes per a reduir la producció de residus i afavorir-ne el reciclatge  i  apuntar-les a la pissarra.

 

Guió de treball de l’alumnat:

 

1. Dades

Aquests són els resultats  de la recollida de fems que es va fer durant el berenar:

 

GRUP

Llaunes/p. d’alumini (g)

Bric (g)

Mat. Org

(g)

Paper

(g)

Vidre

(g)

Massa

Total

Volum

Total (l)

1A

80

85

200

45

0

410

15.18

1B

110

10

80

25

0

225

14.52

1C

100

100

320

140

0

660

22.79

2A

100

50

320

40

0

510

11.88

2B

5

100

0

50

0

155

7.21

2C

220

100

300

90

0

710

15.20

2D

50

10

125

50

0

235

14.18

TOTAL

 

 

 

 

 

2905

100.96

 

 

a)  Quin grup va fer més massa de residus? ....................

b)  Quin grup va omplir més la bossa de fems?..................

c)  Quins són els residus que pesen més? ......................

d)  Quins residus penses que són més voluminosos? .......................

 

2. Residus per alumne/a.

 

Agafa paper i llapis i anem a calcular:

 

a)  Si el nombre total d’alumnes de 1r  i 2n d’ESO és 164, calcula la mitjana dels residus produïts per alumne/a en massa i en volum:

 

-  massa de residus per alumne/a =

 

 

 

- volum de residus per alumne/a =

 

 

b)  Calcula ara, la mitjana de residus que va fer cada alumne en els diferents grups:

 

Grup

Nº alum

1A

22

1B

17

1C

22

2A

22

2B

25

2C

33

2D

23

Massa/

Alumne

 

 

 

 

 

 

 

Volum/alumne

 

 

 

 

 

 

 

 

a) De quin grup són els alumnes que més massa de residus varen fer?..............

b) De quin grup són els alumnes que més volum de residus varen fer? ................

 

 

3. Producció de residus a l’institut

 

Si el nombre d’alumnes de matí és 792 i suposant que cada un fa una quantitat de residus igual a la mitjana, completa la taula  calculant:

 

a) La quantitat de residus que fan els alumnes del Juníper en un sol pati.

b) La quantitat de residus que es fan en una setmana (5 patis).

c) La quantitat de residus que es fan en tot un curs ( 32 setmanes)

 

 

Un dia

Una setmana

1 curs

Massa residus

 

 

 

Volum residus

 

 

 

 

 

Si una bossa de fems pot contenir 20 l de residus, ¿quantes  bosses de fems necessitaríem per recollir el fems que els alumnes del Juníper fan en temps del primer pati, durant tot el curs?

 

Bosses de fems emplenades durant un curs =

 

4. La teva opinió

Pensa una mica i discuteix-ho amb els teus companys: Té inconvenients  produir tants fems?

 

5. I nosaltres què podem fer?

Esforça’t, discuteix amb els teus companys, arribau a acords i feu propostes per tal de solucionar el problema dels residus.

 

PROPOSTES

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

Tornar