Capses de recollida de paper
Exposició: L'Aigua és notícia
Ginkana: L'ecoauditoria de l'aigua i més coses
Activitats sobre residus del berenar:
 
Quants de residus produïm en berenar?
 
Facem alguns càlculs
 

D'on venen i on van els envasos?

 
Els brics
 
Els envasos d'alumini
 
Els envasos de plàstic
 
Exposició: "Si no fem fems no perdem gens... si reciclam no hi perdem tant"
Residus Perillosos de l'institut
Activitats sobre energia
 
Recollida de dades
 
Facem alguns càlculs
 
L'electricitat i el canvi climàtic
Presentació d'activitats de la comissió mediambiental (curs 07-08)
     

 

 


 

D’ON VENEN I ON VAN ELS ENVASOS?

 

1.    D’on vénen els envasos?

Com has pogut comprovar la major part dels residus que produïm durant el pati són envasos i embolcalls d’un sol ús: llaunes, paper d’alumini, brics, bosses i botelles de plàstic...

T’has demanat mai de què estan fets aquests envasos i embolcalls? D’on surten els materials per a fabricar-los? Idò, com podem veure en el dibuix, estan fets de materials que ens proporciona la Terra.

 

 


b) Si tots els materials anteriors els proporciona la Terra, penses que es podran fabricar indefinidament llaunes, brics i envasos ? Per què?

 

 

 

 

 

2.    On van els envasos?

Les bosses de fems, que es deixen dins el contenidor verd són conduïdes fins a Son Reus i allà seran:

 

 

a) Què passarà amb el cartró, l’alumini i el plàstic dels envasos que hi ha dins aquestes bosses? Què s’haurà de fer si es volen fabricar més envasos?

 

 


b) La majoria d’envasos duen aquest símbol, saps que vol dir?

 
           Efectivament, la majoria d’envasos es poden RECICLAR, això vol dir que se’n poden treure materials per a tornar fabricar envasos o altres productes.

Uneix cada grup d’envasos amb els productes que se’n poden obtenir:


 
 


c) La majoria d’envasos duen aquest símbol, saps que vol dir?

 

d) Es evident que, pel bé de la Terra i per nosaltres mateixos, és necessari reduir la quantitat de residus que produïm i reciclar tots els envasos que generam. Discuteix amb els companys i fes propostes per a :

  • Reduir els residus del berenar
  • Afavorir el reciclatge

 

Tornar

 

Tornar