Capses de recollida de paper
Exposició: L'Aigua és notícia
Ginkana: L'ecoauditoria de l'aigua i més coses
Activitats sobre residus del berenar:
 
Quants de residus produïm en berenar?
 
Facem alguns càlculs
 
D'on venen i on van els envasos?
 
Els brics
 
Els envasos d'alumini
 
Els envasos de plàstic
 
Exposició: "Si no fem fems no perdem gens... si reciclam no hi perdem tant"
Residus Perillosos de l'institut
Activitats sobre energia
 
Recollida de dades
 
Facem alguns càlculs
 
L'electricitat i el canvi climàtic
Presentació d'activitats de la comissió mediambiental (curs 07-08)
     

 

 


LA RECOLLIDA DE DADES DE CONSUM ENERGÈTIC

 

La graella que s’adjunta es va utilitzar formant part d’un quadernet on els alumnes anotaven les característiques del consum per aula i hora, cal adonar-se que a l’IES Juníper Serra utilitzam aula-matèria pel que els alumnes canvien d’aula cada hora. La recollida de dades es va fer durant dues setmanes del mes de gener (10 pàgines com aquesta) quan el consum per luminàries és important encara que només empràrem les dades de la setmana més ben descrita per fer els càlculs.

 

Amb el temps ens adonaríem que la informació recollida era molt més exhaustiva del que es necessitava, caldria doncs simplificar aquesta graella. També caldria una adaptació de la mateixa en aqueslls instituts que els alumnes utilitzen una aula de grup i aules per les assignatures específiques.

 

 

Curs                  Grup:                          Data:                    Temps:

 

Hora
Aula
Els llums han estat encesos
Durant tota la classe
Durant una part de la classe
Tots els fluorescents
La meitat dels fluorescents
Els llums han estat encesos
No
Si
Les persianes estaven tancades
Estaven obertes però no era suficient
No s'hi veia a la pissarra
Altres
1  

 

 

                 
2  

 

 

                 
3  

 

 

                 
4  

 

 

                 
5  

 

 

                 
6  

 

 

                 
7  

 

 

                 

 

 

  Si voleu podeu utilitzar aquest graella pel buidat de les dades recollides (clicau aquí per descarregar-la).

 

Tornar