Programa d'Ecoambientalització (04-05)

 

 


 

PROGRAMA D’ECOAMBIENTALITZACIÓ (curs 04-05)

 

Coordinadora Ambiental: Magdalena Morell Villalonga

 

 

A continuació, es presenta la programació de les activitats que es pensen dur a terme durant el curs 04-05.

 

 

A QUI VA ADREÇADA LA PROPOSTA:

 

 A TOTS ELS NIVELLS: 1r i 2n cicles ESO, Batxillerat, CFGM i CFGS. Al professorat, als pares i mares, al personal no docent, al bar.

 

 

CONTINGUTS A TREBALLAR:

 

 • La regla de les 3R: REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR
 • Solidaritat amb el tercer món   

OBJECTIUS GENERALS:

 

 • Aconseguir, de forma progressiva, que es REDUEIXI la quantitat de recursos utilitzats, especialment de paper, que es REUTILITZI tot el que es pugui, que la major part del residus es RECICLIN, i que tot el paper que s’usi en el centre, en tots els espais, sigui RECICLAT.
 • Conscienciar a l’alumnat i professorat de reduir el consum de productes amb un excés d’additius i amb un guany excessiu que no repercuteix en els productors.
 • Implicar a tota la comunitat educativa: alumnat, professorat, pares i mares, personal no docent, a fi d’assolir, en un futur, un canvi d’hàbits ecoambientals.  

 

ACTIVITATS PLANIFICADES:

 

 1. REALITZACIÓ D’UNA ECOAUDITORIA DEL CENTRE: recollida d’informació sobre l’ús d’aigua, paper, residus i energia; realització del diagnòstic i elaboració d’un pla d’acció per al futur. Amb la col·laboració de “Amics de la Terra”.  
 1. CAMPANYA D’ESTALVI DE PAPER: reutilització i reciclat a totes les aules, amb la col·laboració de Tutoria; també a la sala de professors, a la biblioteca, a la sala d’ordinadors, a la fotocopiadora, a secretaria. El Departament de Tecnologia elaborarà un projecte de construcció de capses per les aules.  
 1. CAMPANYA DE RECOLLIDA D’OBJECTES PER REUTILITZAR: Recollida d’alguns objeces abans de Nadal i abans de Pasqua a les aules, a través de Tutoria. Es lliuraran a ONGs.

També es sol·licitarà a l’Ajuntament la instal·lació de contenidors de 100 litres, amb tapa i rodes, per a la recollida selectiva a diferents punts del centre.

 

 1. RECOLLIDA DE RESIDUS PERILLOSOS GENERATS PEL CENTRE: residus procedents de laboratoris de Ciències Naturals i de Física i Química, residus sanitaris del CFGM, líquids de revelat de fotos, residus de Plàstica i de Tecnologia, “toners” de tinta, fluorescents i bombetes, piles, olis de cuina (no perillosos, però que han de ser recollits separadament).  
 1. VENDA DE PRODUCTES DEL COMERÇ JUST: durant l’esplai, amb la participació d’alumnat i professorat, en col·laboració amb “S’altra senalla”.  
 1. CAMPANYA “NO LES LLANCIS”: recollida de llaunes, promoguda per la PIMEM què entregarà 1 € per cada 25 llaunes buides a Càritas i Tallers d’inserció.  
 1. CURSOS DE COMPOSTATGE, RECICLATGE I ELABORACIÓ DE SABÓ, PER ADULTS: amb la col·laboració de “Mallorca recicla”. Participació de professorat, personal no docent, alumnat de nocturn i AMIPA.  
 1. REALITZACIÓ DE TALLERS AMBIENTALS PER L’ALUMNAT: la diada del Mossèn Alcover (2 de febrer) es programen els tallers següents:  
  • elaboració de pocions i remeis amb productes naturals
  • elaboració de sabó amb olis usats de cuina
  • elaboració de bisuteria, de joguines i altres objectes amb material reciclat
  • gimkana fotogràfica de punts negres del centre i exposició.  

Es faran altres tallers ambientals, durant el curs, en col·laboració amb l’Ajuntament de Manacor (1r cicle ESO, Dep. Bio/Geo), Aena (Aula de l’aire, 1r d’ESO, Dep. Socials) i amb “Mallorca recicla” (Programa “Millorem el centre”).  

 

 1. SORTIDES DE L’ALUMNAT:
  • visita a la depuradora (1r ESO i alumnat de CTMA de 2n BATX., Dep. de Bio/Geo)
  • visita a Son Reus (3r ESO, Dep. de Socials)
  • activitat d’agricultura ecològica a Son Ferriol (2n ESO, Dep. de Bio/Geo)  
 1. ESTUDI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA: realitzat pel Departament de Música, per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO: Gravació de paisatges sonors, presa de mesures en decibelis, realització de mapes sonors de l’entorn, relaxació amb música, comentari i discussions d’articles, llibres, vídeos, peces musicals, etc.

Es sol·licitarà a l’Ajuntament la realització d’un taller d’audiometria i de contaminació acústica per a l’alumnat de 4t ESO.

 

 1.  CAMPANYA D’INFORMACIÓ A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA: promoció del transport col·lectiu (tren, cotxe compartit, bus urbà);  promoció de recollida selectiva de residus domèstics (medicaments caducats, radiografies, envasos lleugers, electtodomèstics, piles, olis...), promoció d’entrega de llibres usats a final de curs; informació de tot el que s’està fent.  

 

MATERIALS I RECURSOS A UTILITZAR:  

 1. Enquestes i impresos d’AMICS DE LA TERRA per realitzar les ecoauditories.  
 1. Capses per reciclar i per reutilitzar paper, elaborades pels propis alumnes. Compra i prova de diferents marques de paper reciclat per imprimir i fotocopiar.  
 1. Capses i bosses per recollir material per reutilitzar (ulleres, medicaments no caducats, joguines, llibres, etc). Contenidors de 100 litres amb tapa i rodes que es sol·licitaran a l’Ajuntament, per a recollida selectiva..  
 1. Envasos per residus perillosos, facilitats per BALTECMA i per RECOPILA.  
 1. Productes de ‘S’altra senalla”.  
 1. Papereres per llaunes repartides per Fundació Deixalles i PIMEM.  
 1. Material facilitat per “Mallorca recicla” i pels assistents.  
 1. Material reciclable per realitzar els tallers ambientals: oli de cuina usat per fer sabó, CDs i residus metàl·lics o altres per fer bijuteria, llaunes per fer joguines, diaris i paper usat per fer objectes amb pasta de paper, càmeres fotogràfiques...  
 1. Material facilitat per les entitats organitzadores.  
 1. Articles de premsa, llibres, vídeos, peces musicals, sonòmetre, ordinador.  
 1. Taulers d’anuncis per informació a l’alumnat i al professorat. Comunicats. Informació de tutoria. Revista del centre. Imatges digitals. Murals...  

 

OBSERVACIONS:

 

A partir dels propers cursos s’aniran introduint altres objectius, com reduir el consum d’aigua i d’energia; elaboració d’un codi ambiental per l’alumnat i pel bar; creació d’una borsa de llibres de text usats; ambientalització de la zona ajardinada i del pati...

 

 

 

Tornar