Activitats
L'Escola i el reciclatge
El decàleg verd de la nostre escola
El decàleg de l'aigua
Ecoauditoria

 

 


ECOAUDITORIA: ESTAT DE L'EDUCACIÓ AMBIENTAL

 

ECOAUDITORIA: ESTAT DE L'EDUCACIÓ AMBIENTAL
1.PUNT DE PARTIDA
Què feiem abans?
Què fem ara?
Què volem fer?
2.- CENTRE ESCOLAR
1.- L'edifici
Materials
Neteja i manteniment
Energia
Transport
Gestió de residus
2.- L'aula
Ús dels Recursos
Paper
Aigua
Materials
3.- Els voltants
3.- CONTEXT CURRICULAR
Educació Ambiental
Projecte Educatiu de Centre (PEC)
Projecte Curricular de Centre (PCC)

 

 


1.- PUNT DE PARTIDA

 

           

Què feiem abans?          

           

-          Disposar de contenidor blau

-          Disposar de contenidor de piles

-          Disposar de capses a les aules per paper per reciclar.

-          Emprar paper reciclat a la fotocopiadora.

 

 

Què fem ara?

 

            L'edifici                    

           

-         Tenir recollida de fluorescents emprats.

-         Tenir recollida de toner de les impressores

-         Disposar d'un taulell verd a l'entrada per exposar la informació ecologista.

-         Col·locar als passadissos missatges verds

-         Col·locar als banys recordatoris per tancar les aixetes.

-         Col·locar recordatoris per apagar els llums a la biblioteca, sala multiús i altres sales comuns.

-         Contar contes ecològics als nins.

 

L'aula

 

-         Tenir contenidor blau per reciclar paper.

-         Tenir contenidor o capsa blava per reutilitzar paper.

-         Tenir contenidor groc per reciclar llaunes i plàstics.

-         Aprofitar materials ja emprats per fer tallers de plàstica.

-         Aprofitar paper emprat per fer un taller de paper reciclat.

-         Emprar tassons de plàstic per reutilitzar.

-         Emprar plats i coberts de plàstic per reutilitzar.

-         Tancar els llums quan sortim al pati

-         Tancar els llums quan fa sol o claror abastament.

-         Tancar les finestres i portes perquè no surti la calefacció.

-         Donar a conèixer la funció dels punts verds.

-         Fer pràctiques amb els alumnes per triar els diferents materials i que ho tirin al contenidor adient.

-         Visitar un punt verd, el més proper a l'escola.

-         Conscienciar als pares, mitjançant escrits enviats, de la necessitat de reciclar i reutilitzar també a casa.

 

Què volem fer?

 

            1.- L'edifici

 

-         Aconseguir els contenidors grossos per l'escola (groc-verd botelles)

-         Aconseguir contenidors grocs de mida mitjana per posar al pati.

-         Canviar la calefacció ja que aquesta actual és molt antiga i té moltes pèrdues.

 

 

            2.- L'aula

 

-          Reincidir que el berenar el duguin en carmanyoles.

-          Reincidir que duguin l'aigua en botelles reutilitzables.

-          Fer alguna activitat escrita creativa, relacionada amb el medi ambient (rodolins, contes en altres llengües, etc.)

-          Seguir fent el màxim d'activitats emprant material reciclat.

-          Fer punts de llibres amb paper reciclat.

-          Reincidir en la separació de residus de classe perquè també ho facin a casa.

 

 

3.- Voltants

 

-          Arreglar les pasteres de les zones exteriors.

-          Posar rec per goteig a les pasteres.

-          Netejar la zona de pinar.

 

2.-CONTEXT CURRICULAR

 

            1.- Projecte educatiu de centre (PEC)

 

-          Figuren el tipus de centre i les línies d'actuació

-          Està estructurat i hi ha referències temporals.

-          S'especifiquen els objectius, finalitats i fites

-          Els objectius estan prioritzats.

-          Per a la seva redacció s'ha tingut en compte:

 

.     Les característiques de l'entorn i ubicació.

-          Serveis i equipaments.

.     Món laboral i ambient familiar.

.      L'edifici escolar

.     Relacions institucionals.

.     Objectius formatius a nivell global de Centre

        

-          Ha estat redactat per una Comissió

-          El document ha estat discutit dins el Claustre de professors.

-          Hi ha participat també el Consell Escolar amb suggeriments de l'AMIPA.

 

            2.- Projecte curricular de centre (PCC)

 

-          Ha estat redactat per una comissió representativa.

-          Recull l'estructura organitzativa del Centre i els òrgans de coordinació

-          Concreta  el objectius generals per a cada Cicle formatiu.

-          Concreta els objectius específics per a cada Cicle formatiu.

-          Inclou els continguts mínims i es complementa amb l'eix transversal d'educació ambiental i per a la salut.

-          La seqüenciació està cohesionada verticalment.

-          Recull principis metodològics d'Educació Ambiental.

-          Reflecteix la necessitat d'elaborar en equip les programacions de Cicle/ Curs/Àrea.

-          Estableix la utilització racional d'espais i recursos didàctics.

-          L'Estabilitat del professorat del Centre és significativa.

-          Estan constituïts equips de professors per als diferents nivells i per a projectes d'innovació educativa.

-          Les institucions col·laboren en el bon funcionament del Centre.

 

 

Tornar