L'aigua a l'IES Ses Estacions
Ecoauditoria del paper i residus
Elecció del paper del centre i capses de recollida
Tauló verd i logotip mediambiental
Ecoauditoria de l'Energia
Activitats d'ambientalització de final de trimestre
Ambientalitzacio i PEC del centre
Ambientalització i Pla tutorial
Ambientalització i departaments didàctics
El material fungible
Incrementant la Biodiversitat
Premi Aula Verda
   

 

 


 

AMBIENTALITZACIÓ I DEPARTAMENTS DIDÀCTICS

Durant el curs 04-05 vàrem decidir estudiar el tractament de l'Educació Ambiental que es feia a cada un dels departaments didàctics del nostre centre.

Per fer-ho vàrem elaborar una enquesta (clicau aquí per baixar-la) que es va lliurar als departaments per a que l'emplanessin.

Els resultats i conclusions d'aquest estudi els teniu a continuació:

Resultats:

 

RESULTATS PER CURSOS

1er E.S.O.

Dept. Geografia Història

 

· Problemes ambientals: erosió, desforestació, desertització.

 

Dept. Biologia

 

· Contaminació d’aigua, sòl i atmosfera ( 2on i 3er trimestre).

Dept. Educació Física

 

· Ús d’objectes reciclats fets per ells mateixos a Tecnologia.

 

Dept. Tecnologia

 

· Realització d’ objectes amb material reciclat ( 4 sessions).

 

Dept. Anglès

 

· Patrimoni natural ( lectura )

 

Dept. Religió

 

· Residus. Relació entre globalització, contaminació i pobresa (tot el curs )

· Telefonia mòbil (2 sessions)

Dept. Orientació  (tutors)

· Reciclatge de paper (tot el curs )

 

2on E.S.O.

Dept. Geografia Història

 

· ONG., Indústria i medi ambient.

· Factors de producció: recursos renovables. Factors socials: medi ambientals.

Dept. Biologia

 

· Ecologia ( 5 sessions ). Jove consumidor verd (optativa, tot el curs)

Dept. Educació Física

 

· Ús d’objectes reciclats fets per ells mateixos a Tecnologia (60 sessions)

Dept. Tecnologia

 

· Realització d’objectes amb material reciclat (10 sessions).

 

Dept. Anglès

 

· Residus (lectura i vocabulari)

 

Dept. Religió

 

· Residus. Relació entre globalització, contaminació i pobresa (tot el curs)

· Telefonia mòbil (2 sessions)

3er E.S.O.

Dept. Geografia Història

 

· Impacte medi ambiental

· Desenvolupament sostenible

· Relació de recursos, població i activitats econòmiques

· Ordenació del territori

Dept. Biologia

 

· Envasos i residus  (tot el curs)

· Salut en el 3er món (3er B i C - dins biologia)

Dept. Tecnologia

 

· Energies renovables (6 sessions)

· Projectes tecnològics (reciclatge)

Dept. Anglès

· Patrimoni natural (lectures)

Dept. Religió

 

· Residus. Relació entre globalització, contaminació i pobresa (tot el curs)

· Telefonia mòbil (2 sessions)

Dept. Orientació

· Aigua i residus  (3er Div. – 3er trimestre)

4rt E.S.O.

Dept. Biologia

 

· Ecologia (1 mes, tots). Aigua, biodiversitat, residus i depuració.

Dept. Educació Física

 

· Reciclatge de revistes antigues i tubs de paper de cuina (1 unitat didàctica)

Dept. Tecnologia

· Projectes tecnològics  (optativa – tots els alumnes)

Dept. Física i Química

· Residus  ( Optativa Química )

Dept. Anglès

· Patrimoni natural ( 1 unitat didàctica)

Dept. Orientació

· Reciclatge paper (tutors – tot el curs )

1er Batxillerat

Dept. Geografia Història

 

· Desenvolupament sostenible.

· Unió Europea i medi ambient.

Dept. Educació Física

· Reciclatge botelles de plàstic

Dept. Física i Química

· Residus  (optativa – laboratori de F. i Q. – tot el curs)

Dept. Anglès

· Problemàtica medi ambiental al món.

Dept. Religió

· Conferència (MST i  l’ecologia)

2on Batxillerat

Dept. Geografia Història

 

· Desenvolupament sostenible.

· Unió Europea i medi ambient.

Dept. Biologia

 

· Marees negres (Biologia – 1 sessió)

· Ciències de la Terra  (assignatura relacionada amb el medi ambient )

Dept. Física i Química 

· Residus  (optativa – laboratori de F. i Q. – tot el curs)

Dept. Anglès

 

· Patrimoni natural

· Conservació de les espècies

 

 

RESULTATS PER TEMES

Temàtiques d’Educació Ambiental

Departaments didàctics que ho treballen

Aigua

Biologia i Geologia

Orientació

Història i Geografia

Aire

Biologia i Geologia

Orientació

Història

Biodiversitat

Religió

Contaminació

Biologia

Història

Religió

Energia

Biologia

Orientació

Història

Tecnologia

Ordenació del Territori

Biologia

Paper

Biologia

Orientació

Educació Física

Patrimoni natural

Biologia

Anglès

Reciclatge

Educació Física

Residus

Biologia

Orientació

Religió

Tecnologia

Física i Química

Anglès

Telefonia  mòbil

Religió

Altres

Biologia (salut 3er món )

 

Temes transversals:  Català, Castellà i Filosofia

 

 

 

 

Conclusions:

A nivell teòric el tema de residus i reciclatge va ser tractat des dels Departaments de Geografia-Història i Biologia-Geologia.

Per altre banda el Departament d’Educació i Física, Tecnologia i Departament d’Orientació ho tractaren a nivell pràctic.

Hi ha optatives que només han treballat amb els alumnes de l’optativa.

El Seminari de Religió ha fet fer un treball de sensibilització ecològica per tal que els/les alumnes vegin les conseqüències del mal ús dels recursos no només aquí sinó també al 3er món.

Hi ha altres departaments com Anglès que només ham pogut tractar el tema fent algunes lectures.

Per tant podríem concloure dient que hi ha Departaments que tracten el tema de forma científica i més profunda, altres des del caire social i alguns de forma transversal com una unitat didàctica o lectura relacionada amb els temes transversals.

 

 

Tornar