L'aigua a l'IES Ses Estacions
Ecoauditoria del paper i residus
Elecció del paper del centre i capses de recollida
Tauló verd i logotip mediambiental
Ecoauditoria de l'Energia
Activitats d'ambientalització de final de trimestre
Ambientalitzacio i PEC del centre
Ambientalització i Pla tutorial
Ambientalització i departaments didàctics
El material fungible
Incrementant la Biodiversitat
Premi Aula Verda
   

 

 


INCREMENTANT LA BIODIVERSITAT

L’IES Ses Estacions està situat al mig de la ciutat, i en relació als espais verds de l’entorn estaria be si el Parc de les estacions no es muntas i desmuntas contínuament.

Els espais de biodiversitat del centre són mínims, queden reduïts a una pastera que no rep la llum del Sol directament i per això l’aspecte global del centre es de molt de ciment

La pastera mencionada abans ha estat durant molt temps abandonada fent més la funció de paperera.

El curs passat vàrem canviar el seu us sembrant unes plantes aromàtiques i algunes plantes amb flors, per tal de veure com reaccionava l’alumnat.

Desprès d’aquest temps, hem pogut comprovar que l’experiència ha estat bona. L’alumnat ha respectat bastant les plantes i fins i tot alguns s’han preocupat de regar

Malgrat aquesta experiència positiva, l’aparença del centre es de molt ciment.

Per aquest motiu, i aprofitant que al pati s’han de fer unes obres per subsanar un problema en les tuberies d’aigua la Comissió d’Ambientalització ha presentat una proposta d’ajardinar una part del pati sembrant una sèrie d’arbres.

Perquè aquests arbres no suposin un perill per als alumnes que circularan per devora hem dissenyat que els forats on s’instal·lin els arbres no presentin cap vorera on puguin pegar, però això comporta el risc que hi hagi terra per tot. Per solucionar aquest problema hem pensat col·locar uns arcs metàl·lics que no sobresurtin el nivell d’enterra i que protegeixin la zona.

Aquest canvi d’ús d’aquesta zona del pati pot resultar molt convenient per molts motius:

a)      Es tracta d’una zona on l’alumnat juga i quan fa renou les classes del voltant es veuen afectades.

b)      La majoria de l’alumnat es de ciutat i presenta una gran mancança de coneixements  botànics.

c)      Es una manera d’aprendre a respectar les plantes i cuidar-les

d)      Es suavitzaria la imatge dura del ciment, que presenta el Centre

e)      Seria una bona manera d’introduir el tema de la biodiversitat a tot l’alumnat, la majoria del qual no sap que es, ni els recursos que ofereix, ni el que suposa la pèrdua de biodiversitat

Els alumnes de primer de Batxillerat i a l’asignatura de Dibuix Tècnic I han plasmat la idea en 3D amb el programa AutoCad.

 

Tornar