L'aigua a l'IES Ses Estacions
Ecoauditoria del paper i residus
Elecció del paper del centre i capses de recollida
Tauló verd i logotip mediambiental
Ecoauditoria de l'Energia
Activitats d'ambientalització de final de trimestre
Ambientalitzacio i PEC del centre
Ambientalització i Pla tutorial
Ambientalització i departaments didàctics
El material fungible
Incrementant la Biodiversitat
Premi Aula Verda
   

 

 


L'AIGUA A L'IES SES ESTACIONS

El procés d’ambientalització del nostre centre neix el curs 2001-2002 per iniciativa del departament de Biologia i Geologia que s’apunta a la campanya “cada gota compta” promoguda per la Conselleria de Medi Ambient a traves de la Direcció General de Recursos Hídrics per tal de dur a terme l’ecoauditoria de l’aigua. Al mateix temps ens apuntam al programa “Millorem el Centre” de Mallorca recicla. Aquesta tasca va ser aprovada en claustre amb l’objectiu de arribar a fer un ús eficient de l’aigua al Centre.

El projecte el du a terme l’alumnat de primer cicle d’ESO amb la col·laboració puntual dels altres cursos i s’inicia fent una identificació del Centre:

-          característiques físiques de l’edifici: mesures, orientació, etc...

-          organització del personal: nombre d’alumnes per nivell, etc...

-          entrades i sortides de l’aigua en el Centre

-          ubicació en els plànols de l’Institut: banys, laboratoris, fonts, aules on s’empra l’aigua, calefacció, quadres d’emergència d’incendis, etc...

 

L’ecoauditoria va consistir en conèixer les infrastructures de l’aigua, l’estat en que es trobaren, l’ús que se’n fa i els hàbits de tota la comunitat educativa en relació al consum d’aigua. Això es va fer:

  • -          recomptant els grifons, inodors, urinaris, dutxes i descrivint els seus mecanismes per tal de saber quanta aigua gasten en cada ús.
  • -          estudi dels rebuts de l’aigua fent una gràfica de consum i que ens va servir per calcular el consum d’aigua diari per persona que donà 5’61 litres (comptant 220 dies lectius).

 

Desprès de fer l’estudi es proposaren mesures per fer un millor ús de l’aigua que varen ser acceptades per professors, alumnes i personal no docent el dia 27 de juny en el qual es va votar el Compromís de l’aigua (clica AQUÍ per baixar-lo). Per dur a terme la votació es va utilitzar una urna i unes paperetes d’un concurs dut a terme amb els alumnes de segon d’ESO.

 

Aquest mateix dia s’exposaren els resultats de l’ecoauditoria en una exposició al hall de l’Institut on hi havia:

-          El treball dut a terme per l’alumnat amb els càlculs segons els quals el consum d’aigua per persona i dia dins del centre es de 5’6 litres. Aquest resultat es considera normal d’acord amb l’estadística dels altres centres.

-          Una maqueta de Mallorca explicativa del cicle hidrològic de l’illa, i un tall geològic molt simplificat per tal d’entendre el funcionament d’aquest cicle a Mallorca.

-          Una mostra de les roques més abundants de Mallorca amb les que es podia experimentar la porositat i permeabilitat d’aquestes, per entendre el funcionament dels aqüífers.

-          Fotografies aèries on es pogué veure mitjançant l’estereoscop els embassaments de l’illa.

-          El decàleg del bon ús de l’aigua que figurava devora l’urna que es va fer servir per a la seva aprovació.

-          El racó literari on hi figuraven gloses, dites, endevinalles i cançons del nostre país referents a l’aigua.

-          Una il·lustració de la Carta Europea de l’aigua.

-          Una zona amb un ordinador per tal d’ampliar els coneixements sobre el cicle de l’aigua, mitjançant un joc interactiu.

-          Presentació de mecanismes reductors de consum d’aigua per a aixetes, inodors i dutxes.

-          Informació del que consumeixen els diferents electrodomèstics: rentaplats, rentadores...

-          Informació del que consumeixen les activitats quotidianes: neteja personal, neteja de la casa,...

-          Informació sobre manifestacions que mostren la necessitat d’estalviar aigua.

En aquesta activitat el Departament de Biologia i Geologia va comptar amb la col·laboració inestimable del Departament de Dibuix així com la del professor responsable dels recursos informàtics.

La Consellera de Medi Ambient, la Sra. Margalida Rosselló, i el Director General de Recursos Hídrics, el Sr. Antonio Rodríguez, vengueren a veure l’exposició i mostraren la seva satisfacció pel treball realitzat, i rel d’ací el Departament va formar part del Fòrum de l’aigua de les Illes Balears en representació  de l’estament escolar.

 

En el claustre del dia 27 de juny el professorat accepta el compromís de l’aigua tal com figura a l’acta.

A partir de l’ecoauditoria es comença a controlar el consum de l’aigua al centre per tal de veure si les mesures adoptades contribueixen a disminuir el control, i per tal de detectar possibles fuites d’aigua que de no ser així tal vegada no es detectarien o es detectarien en un termini més llarg.

El professor encarregat dels recursos informàtics posa a la Web del centre el compromís d’ús eficient de l’aigua acompanyat d’una animació (clica AQUÍ per veure-la).

A l’agenda escolar hi figura el compromís d’ús eficient de l’aigua per tal que l’alumnat el tingui present.

Magdalena Deyà Serra

Coordinadora Ambiental

IES Ses Estacions

Curs 01-02

 

Tornar