L'aigua a l'IES Ses Estacions
Ecoauditoria del paper i residus
Elecció del paper del centre i capses de recollida
Tauló verd i logotip mediambiental
Ecoauditoria de l'Energia
Activitats d'ambientalització de final de trimestre
Ambientalitzacio i PEC del centre
Ambientalització i Pla tutorial
Ambientalització i departaments didàctics
El material fungible
Incrementant la Biodiversitat
Premi Aula Verda
   

 

 


ECOAUDITORIA DE L'ENERGIA

 

L’auditoria sobre energia que vàrem realitzar a l’IES Ses Estacions durant el curs 03-04 es va centrar en comptabilitzar el nombre de punts de llum (fluorescents, bombetes de baix consum i altres làmpades) i radiadors de calefacció del centre, en escollir unes mostres i analitzar l’ús que se’n feia del llum i de la calefacció, i finalment en extreure unes conclusions i proposar una sèrie de mesures correctores.

Està clar que per a calcular el consum total hauríem d’haver tingut en compte també l’ús que se’n fa dels ordinadors, el RAC; les estufes de la biblioteca, secretaria i consergeria, els aparells soldadors i altres màquines dels tallers de tecnologia i laboratoris; les fotocopiadores i els ventiladors; però vàrem decidir deixar aquest estudi més detingut per més endavant, una vegada haguéssim millorat l’ús que se’n fa del llum i de la calefacció.

 

1.Recompte de punts de llum i radiadors

El Centre te instal·lats uns 1.130 fluorescents i unes 90 bombetes de baix consum. Cada aula compta amb una mitjana de 16 fluorescents. La taula següent mostra la distribució per espais:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTS DE LLUM

 

 

 

 

 

 

 

Fluorescents

Planta Baixa

Departaments, tallers, aules..

203

Garatge

82

Bar

7

Gimnàs

23

Planta Primera

Aules i laboratoris

264

Passadissos

56

Banys

 

Planta Segona

Aules i laboratoris:

280

Passadissos

56

Banys

 

Planta Tercera

Departaments

121

Passadissos

11

 

Bombetes de baix consum

Banys

4

Escales

21

Pati

18

Altres làmpades

Focus

Gimnàs

12

Làmpada de taula

 

1

RADIADORS

55

 

 

2.Ús que se’n fa del llum

Per conèixer l’ús del llum que es feia a les aules es va escollir com a mostra els grups següents: 4A, 4B, 1r Batx. A, 2 Batx. A, B i C, i es va observar aquest ús del 20 al 31 octubre de 2003. Aquests son els resultats obtinguts:

 

 

4A:

20 hores apagat (sobre 66)

4B:

13 encès, 10 la meitat i 34 apagat

1rA:

26 apagat

2nA:

“sempre” encès

2nB:

quasi sempre encès (la meitat està espanyat)

2nC:

40 hores encès i 6 la meitat

A partir d’aquests resultats es van extreure les següents conclusions:

·         Els distints cursos tenen distints comportaments (les diferències no semblen  que es deguin a la claror natural, ni a la orientació de la classe).

·         Els quarts d’ESO semblen els més motivats per utilitzar el llum de manera racional.

·         Els segons d’ESO semblen els menys motivats.

·         Només el 4rt B utilitza de manera significativa la possibilitat d’encendre tots els llums o la meitat.

 

Per tant:

·         En moltes ocasions (encara que és difícil de quantificar) s’encén el llum de manera innecessària.

·         Molt poques vegades s’opta per encendre la meitat dels llums.

·         A més de vegades s’encén el llum perquè en falta a la pissarra, encara que no en falti als pupitres

 

Finalment:

·         Sembla òbvia la necessitat de fer alguna cosa per racionalitzar l’ús dels llums.

 

3.Ús que se’n fa de la calefacció

La calefacció del Centre està oberta unes 4 hores de mitja durant 6 mesos. Està programada i els caps de setmana no funciona.

S’ha realitzat un mostreig durant els mesos de desembre i gener (fins dia 27) als grups 3r E, 4rt B, 1r Batxillerat A  i 2n Batxillerat A i C

Destaca el fet que de les 17 hores de classe, les finestres estaven obertes:

3er E:

6 hores

4t B:

2 hores

1r Bat. A:

3 hores

2n Bat. A:

2 hores

2n Bat. C:

0 hores

En general les finestres estan obertes a partir de la tercera hora

Encara que el mostreig per ventura no és molt fiable des del punt de mira estadístic, si que serveix com a indicador dels hàbits d’ús

Es fa malbé molta calefacció (radiadors en marxa i finestres obertes). Per ventura una part de la responsabilitat és dels alumnes, però sembla clar que l’eficiència es pot millorar molt:

·         posant manetes als radiadors

·         programant la caldera de manera que tingui en compta la temperatura real

·         estudiant la zona de l’edifici orientada cap al nord que és molt més freda que l’altra

 

El Centre te instal·lades unes plaques solars connectades a una bomba que està trencada, la qual cosa ha estat notificada a la Conselleria. La Comissió demana a la Direcció que arregli aquest tema i que expliquin com funcionen.

El bevedor del pati.

Ens havien dit que l’aigua sortia calenta, i que hi havia la sospita que l’aigua provenia del circuit de calefacció o de les plaques solars

Feta la comprovació, efectivament l’aigua surt calenta, com a mínim durant 3 o 4 minuts seguits, a uns 40 º

Aquest bevedor està devora la vivenda del conserge, i per aquest motiu el vàrem interrogar. Ens va respondre que aquesta conducció passa per la sala de calderes, i que tota la conducció es molt calenta

A més del que suposa aquest fet per els alumnes, que no poden beure aquesta aigua, es posa en evidencia l’escassa eficiència energètica del sistema de calefacció. Es tracta d’un tema que s’ha d’intentar solucionar

 

4.Mesures correctores

I.                   Intentar seriosament dur a la pràctica les propostes.

II.                 Pensar unes activitats que

-            no duguin molta feina

-            siguin factibles

-            siguin útils

-            es puguin aplicar en distints graus o intensitats (que no sigui necessàriament o tot o res)

III.              Intentar aconseguir un ús racional de la il·luminació (amb l’objectiu didàctic i també d’estalvi energètic)

-            LLUMS. Establir un ordre de prioritats, que podrien ser:

-            alliçonar els delegats ( i el curs) sobre unes rutines a seguir:

-            no deixar llums encesos a les aules quan no hi ha ningú

-            encendre o apagar els llums segons la necessitat (hora, sol...)

-            fer ús selectiu dels dos interruptors

-            fer pública la intenció de reduir el consum elèctric en un % determinat (per ex. 1/3)

-            Ídem CALEFACCIÓ

-            posar manetes

-            alliçonar alumnes...

-            revisar manetes periòdicament

-            tenir cura de que no estiguin obertes les finestres quan la calefacció està en marxa

 

-            Qui ho ha de fer?

-            equip directiu: organitzar delegats; incloure recomanacions a l’agenda?

-            Tutors: encarregar a un alumne de cada curs dur un registre de la utilització de llums i radiadors

-            Professors: tenir en compte la qüestió (quan entra a classe, quan surt, etc.)

-            Comissió ambientalització: preparació d’una jornada d’estalvi energètic, programant activitats fàcils de fer i que es notin molt. Per exemple:

o        El dia indicat cada assignatura (o les que puguin) fa alguna activitat (pròpia de l’assignatura) relacionada amb l’estalvi energètic

o        Exposició de cartells

o        Organització d’activitats pràctiques (experiències tecnològiques etc.)

o        Representació teatral

o        Alguna conferència; projecció d’una pel·lícula o documental...

 

-            Quan s’ha de fer?

-            Les més fàcils, com més prest millor, per intentar formar l’hàbit de l’ús racional. Per ex. Instruccions als tutors abans de començar el curs; designació d’un alumne “auditor”, la segona setmana de classe.

-            Les que duen més feina de preparar es poden fer al llarg del curs.

 

Magdalena Deyá Serra

Coordinadora Ambiental de l’IES Ses Estacions

Curs 2003-04

 

Tornar