L'aigua a l'IES Ses Estacions
Ecoauditoria del paper i residus
Elecció del paper del centre i capses de recollida
Tauló verd i logotip mediambiental
Ecoauditoria de l'Energia
Activitats d'ambientalització de final de trimestre
Ambientalitzacio i PEC del centre
Ambientalització i Pla tutorial
Ambientalització i departaments didàctics
El material fungible
Incrementant la Biodiversitat
Premi Aula Verda

 

 


Activitats d’ambientalització de final de trimestre

 

1.Gincana (clicau AQUÍ per baixar-la)

 

2.Convertim una paperera en una jardinera

En el pati del centre hi ha una jardinera d’uns 20 metres de llarg que fins ara havia servit de banc i paperera a l’hora del pati.

La comissió organitzà una activitat que consistí en anar a cercar compost a les instal·lacions de Tirme situades al poble d’Ariany al costat de la depuradora amb els alumnes de 2on de Batxillerat que fan l’assignatura de Ciències de la Terra i del Medi ambient. Els alumnes varen veure com a partir dels fangs de les depuradores mesclat amb matèria orgànica que prové sobre tot de la poda i després d’un procés de maduració, s’obté un compost que es fa servir en agricultura.

 

El Centre en va comprar i el dia de les activitats es va mesclar amb la terra de la jardinera (una vegada netejada de tot tipus de residus) i seguidament es varen sembrar plantes aromàtiques: romaní i lavanda a més de margalideres amb la finalitat de veure la resposta de l’alumnat davant del nou ús de la jardinera. En una altra ocasió s’estudiarà de quina manera s’enfoca la continuïtat d’aquest petit jardí: quin tipus de plantes hi ha d’haver, qui ha de regar, etc...

En aquesta part de l’activitat hi va poder participar tot l’alumnat que s’hagués apuntat prèviament.

 

 

3.Tenim residus perillosos al Centre?

Una altra activitat que es va dur a terme amb els alumnes de 2on de Batxillerat que fan l’assignatura de Ciències de la Terra i del Medi Ambient, va ser fer un recompte dels residus perillosos que tenim al centre i que provenen de:

-          l’enllumenat del centre: fluorescents i bombetes de baix consum

-          toners de les fotocopiadores

-          cartutxos de tinta de les impressores

-          piles

 

Aquests son els resultats:

Fluorescents: en el centre hi ha ubicats uns 1130 fluorescents. Se’n canvien uns 150 al llarg del curs, que després es guarden al garatge, ja que no tenim cap entitat que s’encarregui de recollir-los.

Bombetes de baix consum: en el Centre hi ha ubicades unes 90 bombetes d’aquest tipus. Se’n canvien unes 10 al llarg del curs, que es guarden juntament amb els fluorescents

Els envasos dels toners de les fotocopiadores i els cartutxos inservibles de les impressores són recollits per l’empresa Copiadux d’acord amb el conveni que existeix entre aquesta empresa i la Conselleria d’Educació

Per la recollida de piles hi ha un contenidor al hall del centre i l’empresa ABH, S.L s’encarrega de la seva recollida.

 

4.Taller de joguines amb material de rebuig

Els alumnes d’ESO han elaborat joguines amb material de rebuig i s’han presentat al concurs de Mallorca recicla.

 

5.Participació dels alumnes a “el Pais de los estudiantes”

            Els alumnes de 3r A d’ESO han elaborat un article d’investigació amb el que s’han presentat al concurs “el Pais de los estudiantes”. La investigació duta a terme ha estat precisament sobre el treball del Seminari d’Ambientalització. Han quedat finalistes.

 

Magdalena Deyá Serra

Coordinadora Ambiental de l’IES Ses Estacions

Curs 2003-04

 

Tornar