L'aigua a l'IES Ses Estacions
Ecoauditoria del paper i residus
Elecció del paper del centre i capses de recollida
Tauló verd i logotip mediambiental
Ecoauditoria de l'Energia
Activitats d'ambientalització de final de trimestre
Ambientalitzacio i PEC del centre
Ambientalització i Pla tutorial
Ambientalització i departaments didàctics
El material fungible
Incrementant la Biodiversitat
Premi Aula Verda

 

 


PREMI AULA VERDA

 

 

A.- OBJECTIUS.

La Comissió d’Ambientalització convoca, en el curs 2005-06, el premi Aula Verda amb l’objectiu principal d’incrementar la consciència dels problemes ecològics i promoure hàbits de respecte al medi ambient entre els alumnes del centre. En conseqüència, volem aconseguir una millora en la gestió dels residus i materials reciclables, una major cura del mobiliari i de les instal·lacions i, en definitiva, un comportament més responsable.

 

B.- BASES DEL CONCURS.

Participaran en aquest concurs tots els grups-aula de l’institut.

S’avaluaran els següents aspectes:

1.- Gestió de la capsa blava.

2.- Gestió de la capsa verda.

3.- Netedat / Brutícia de l’aula:

            a.- Aula sense papers, guixos,....a terra.

            b.- Taules, cadires,....lliures de pintades.

            c.- Pissarra neta

            d.- Mobiliari ordenat.

4.- Desperfectes.

5.- Activitats /Iniciatives extraordinàries a favor del medi ambient.

 

C.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ.

Cada aspecte puntuarà 0, 1 o 2 punts, seguint el criteri de malament, regular o bé.

Un professor del grup avaluarà setmanalment aquests aspectes anotant la puntuació de cada apartat a la plantilla 1. A final de mes anotarà la suma de les puntuacions de les setmanes corresponents a la plantilla 2. A principi de mes la coordinadora de la Comissió publicarà en el tauló verd la relació de puntuacions provisionals de tots els grups.

 

D.- PREMI.

El grup que a final de curs acumuli major puntuació serà el guanyador del premi Aula Verda.

 

TAULA DE PUNTUACIONS DEL PREMI AULA VERDA

 

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

PUNTUACIÓ

TOTAL

1 ESO A

           

1ESO B

           

1 ESO C

           

1 ESO D

           

2 ESO A

           

2 ESO B

           

2 ESO C

           

3 ESO A

           

3 ESO B

           

3 ESO C

           

3 ESO D

           

3 ESO E

           

4 ESO A

           

4 ESO B

           

4 ESO D

           

1 BAT. A

           

1 BAT. B

           

1 BAT. C

           

2 BAT. A

           

2 BAT. B

           

2 BAT. C

           

 

 

Magdalena Deyá Serra

Coordinadora Ambiental de l’IES Ses Estacions

Curs 2005-06

 

Tornar