IES Son Ferrer

(Calvià)

 

Ecoauditoria per espais
Alumnes de la Comissió Mediambiental
Carta informativa als pares/mares
Guia Aula Verda (inclosa a l'Agenda Escolar)
Concurs Aula Ecològica
Projecte de Reutilització dels llibres de text

 

 


L'IES Son FeRReR, amb 4R!

 

Benvolguts pares i mares dels alumnes del centre,

La Comissió Mediambiental de l'IES Son Ferrer, volem informar-vos que, tant al centre com a la nostra societat, els residus constitueixen un dels problemes més greus. Els efectes més comuns que provoquen són: olors desagradables; riscs per a la salut, contaminació del sòl i d'aigües superficials o subterrànies; contaminació de l'aire i degradació del paisatge.

El nostre centre, com comentàvem, no és alié a aquesta situació: cada dia generem més fems; això fa que els residus esdevinguin un gran problema, però algunes solucions estan a les nostres mans. Des del moment de la compra fins al moment en què baixem la bossa dels fems, podem posar en pràctica mesures senzilles que redueixen notablement tant el volum com la perillositat dels nostres residus.

La Comissió Mediambiental hem posat en marxa el següent projecte:

L'IES Son FeRReR, amb 4R!

Amb aquest projecte volem, al nostre centre, disminuir el volum de residus i impulsar les 3R universals :

      • Reduir

      • Reutilitzar

      • Reciclar

REDUIR. Volem conscienciar el nostre alumnat que en el moment de la compra triï, entre productes semblants, aquells que tenguin menys envàs i embalatge, evitar el consum de productes excessivament empaquetats. Si no n'hi ha opció, s'ha d'intentar triar aquells embolcalls menys nocius per al medi ambient. En ocasions, el preu de l'embolcall supera al del producte.

REUTILITZAR. Fomentar dins el nostre alumnat la recuperació i utilització de diferents materials abans d'esdevenir inservibles. Per això, hem previst la realització d'un taller amb aquest objectiu. També hem habilitat a cada aula, una capsa o calaix per al paper per reutilitzar.

RECICLAR. Es tracta del procediment més complet i ecològic, per dur-lo a terme hem introduït a les aules, passadissos, pati, despatxos... diferents capses i contenidors per cada tipus de residus.

Per encetar aquest projecte, la Comissió Mediambiental ha dissenyat unes ecoauditories que han realitzat els alumnes del nostre centre. D'aquesta manera podem analitzar la situació inicial del residus i avaluar totes les actuacions realitzades.

La Comissió Mediambiental aposta per la 4R, recollida i anàlisi dels fems del pati, que s'ha dut a terme a altres centres de forma satisfactòria. Amb la 4R pretenem assolir un doble objectiu:

 • Realitzar un estudi sobre els tipus de fems que es fan al centre, per poder implantar les mesures més adients.

 • Conscienciar el nostre alumnat que els fems no s'han de tirar al pati. La situació del pati: zona incontrolada de residus, no és coherent amb el projecte que tots duïm a terme destinat a la reducció de residus, fruit de la nostra preocupació pel medi ambient.

 

 

Tornar