Activitats
Projecte dA'mbientalització (curs 05-06): Pla de Gestió del Paper i Envasos

 

 

 


PROJECTE D’AMBIENTALITZACIÓ (curs 05-06):

Pla de Gestió del Paper i dels Envasos

 

 

1.Objectius

- Informar sobre el residus de paper i envasos i les conseqüències del seu consum.

- Sensibilitzar i augmentar la capacitat de compromís amb el medi ambient.

- Promoure aptituds i actituds d’estalvi.

- Reduir el consum

- Reutilitzar

- Recollir i Reciclar

 

2.Continguts

Donat que l'IES Sineu és un centre públic molt gran (en quan a claustre i alumnat), on hi ha molts aspectes ambientals sobre els quals treballar, ens hem plantejat un projecte on, per començar, l'objectiu principal siguin el paper i els envasos.

Sabem que el principal residu que genera un centre escolar és el paper. També ens preocupa la gran quantitat denvasos i embolcalls de berenars que es generen durant els esplais. Per això, ens proposam com a punt de partida elaborar un Pla de Gestió del Paper i d’Envasos.

 

3.Pla d’Activitats (clica AQUÍ per veure el pla d’activitats de forma detallada):

-          Informatives.

-          Qüestionari sobre el grau de sensibilització ambiental de tota la comunitat educativa

-          Ecoauditoria per identificar la situació inicial del centre

-          Disseny d’un logotip que representi la política ambiental del centre

-          Col·locació al hall d’un panell informatiu de tot allò “medi ambiental”

-          Incloure algun article d’educació ambiental a la revista de l’institut per sensibilitzar a les famílies.

-          Dotar a la biblioteca de l’institut d’un fons de temàtica ambiental

-          Elaborar cartells “ambientals” per difondre qüestions de temàtica ambiental.

-          Introduir criteris medi ambientals al bar de l’institut

-          Explicar com fer fotocòpies per les dues cares.

-          Explicar com imprimir per les dues cares.

-          Activitat per reduir el consum de paper (aspectes formals alhora de lliurar treballs)

-          Activitat per reduir paper organitzant un dia d’intercanvi de llibres de lectura.

-          Crear mesures per reduir el consum energètic

-          Activitat de reutilització de paper

-          Activitat de reutilització dels llibres de text

-          Utilitzar paper reciclat

-          Activitat  per reciclar paper

-         Activitat de  recollida de residus i sensibilització

 

Àngela Pericàs Izquierdo

IES Sineu

Desembre 2005

 

Tornar