CEIP Antònia Alzina

(Lloret de Vistalegre)

 

Activitats
Ecobrigada

 

 

 


ECOBRIGADA

L’Ecobrigada i l’Hort Escolar són els dos principals projectes que coordina la Comissió Mediambiental del CEIP “Antònia Alzina” de Lloret de Vistalegre  aquest present curs 2005 – 06.

L’ECOBRIGADA és un grup de tres alumnes (un de cada un dels tres cicles de primària, més els alumnes de 3r d’EI) i un mestre responsable que s’ocupa de recollir i transportar els residus comuns del centre  als contenidors de reciclatge que hi ha a l’exterior del recinte  escolar.

 

“L'Ecobrigada fomenta la relació intercicles”

L’Ecobrigada té molt poquet temps de vida. La primera Ecobrigada va començar a treballar  a principis de  febrer de 2006 i va sorgir de la necessitat del centre de tenir uns responsables determinats per eliminar els residus  que eren comuns i per tant « responsabilitat de  tots i de ningú ».

El nostre centre es troba en un entorn privilegiat i des de fa ja bastant d’anys intentam inculcar als nostres alumnes la necessitat d’ésser respectuosos i de tenir cura del medi ambient per aquest motiu  potenciam  accions com: l’ús adequat de l’aigua, l’electricitat, la calefacció... (energies no renovables)  sense malgastar-les; la neteja del recinte escolar i de l’entorn de papers i brutícia i  la reducció, la reutilització,  la selecció i la recollida selectiva del residus del centre. Començàrem amb el  paper i cartró,  després i gràcies a la creació de l’hort ecològic, separàrem les restes de fruita i verdura crua dels berenars i menjador, i finalment, seguirem amb els envasos lleugers, piles...

Tota aquesta selecció de residus suposava un nou problema: la seva eliminació. En un principi no comptàvem amb els contenidors homologats corresponents a prop de les dependències del centre i es feren les passes necessàries pera aconseguir-los i, quan finalment els tinguérem, estava molt clar que els encarregats de cada classe s’ocupaven de retirar els seus residus corresponents, però... els residus que s’acumulaven eren els comuns. En un principi acordàrem que es responsabilitzaria d’aquesta tasca una classe cada mes, durant el temps i l’àrea que el tutor considerés més convenient. Però aquest sistema no ens va acabar de convèncer i sorgí ... L’ECOBRIGADA!. 

 

L’Ecobrigada es va crear amb uns objectius ben definits:

-            Realitzar un  treball cooperatiu intercicles .

-            Implicar el màxim nombre d’alumnes del centre (des de 3r d’EI a 6è de Primària).

-            Afavorir el paper d’educador-aprenent (els alumnes grans es senten més responsables al treballar amb alumnes més petits i els més petits més importants pel fet de treballar amb els grans).

-            Assumir i valorar la tasca de recollida i evacuació de residus del centre com una feina important i molt necessària per a tenir un centre més respectuós amb el medi ambient arribant a realitzar aquesta tasca  de forma sistemàtica i implicant-nos-hi tots.

-            Adonar-se dels inconvenients que suposa per a la seva tasca que els residus no estiguin adequadament classificats  a la vegada que els estimula a seleccionar millor els residus que tiren a partir d’aquest moment.

-            No destorbar ni llevar temps a la tasca acadèmica (C. Medi, Tutoria…) sinó complementar-la.

-            Enfocar la tasca com un joc de “rol”, valorar-la positivament i motivar-los a fer la feina de bona gana, reforçant la feina ben feta invertint  menys temps.

-            Millorar en habilitats socials.

 

I  un Pla de Treball molt concret:

1.        Buidar el contingut dels contenidors de matèria orgànica (restes de fruita…) a la compostera. Després rabejar els poals amb aigua i col·locar-los al seu lloc. 

2.       Buidar els contenidors de paper de les porxades, el de la sala de mestres i el de secretaria al contenidor blau de l’exterior del centre. Tornar a deixar els contenidors al seu lloc corresponent

3.       Buidar  el contingut dels contenidors grocs de les dues porxades al contenidor groc de l’exterior del centre. 

4.       Deixar els contenidors grocs buits al seu lloc corresponent i amb una bossa de fems neta.. 

5.       Si hi ha diaris a les porxades o altres residus depositar-los als contenidors corresponents. Les porxades i els voltants de l’edifici escolar han de quedar ben nets.

6.       Altres tasques que el mestre coordinador trobi convenients o necessàries en un moment determinat.

 

“Amb els restes de matèria orgànica feim  compost”

 

“Els envasos lleugers,  al contenidor groc”

 

“Papers, diaris, cartró..., al contenidor blau”

            L’Ecobrigada es reuneix ordinàriament cada divendres durant el temps del pati i sota la coordinació d’un dels mestres que vigila l’esplai (cada divendres el torn de vigilància del pati dels mestres és rotatiu, així no li toca sempre al mateix mestre aquesta responsabilitat) i se n’ocupa de realitzar, aviat i bé, tot el que està marcat al Pla de Treball (clicau AQUÍ per baixar-lo), deixant els contenidors buits i amb bosses netes, preparats per una nova setmana de selecció i reciclatge.

 

"L'ecobrigada consulta el Pla de Treball"

            Una vegada feta la feina el mestre responsable d’aquell dia fa les observacions oportunes a la graella de Torns de Recollida que està penjada a l’exterior a un lloc ben visible per tots els alumnes (clica a AQUÍ per baixar-la), signa i tatxa el nom dels membres del grup. Així, els primers noms que queden sense tatxar seran els encarregats de l’Ecobrigada el proper divendres i els alumnes n’estan assabentats.

 

“El mestre responsable fa les corresponents anotacions al finalitzar la feina”

            La veritat és que d’ençà que tenim aquest grup de treball, ja no ens han donant més problemes els residus comuns i, si bé és cert que el divendres que actua l’Ecobrigada els seus components tenen menys temps per jugar i berenar, també és cert que aquesta feina es fa  una vegada o com a màxim dues durant tot el curs i, el que volem destacar finalment és que: “Formar part de l’Ecobrigada és una molt bona manera d’aprendre que per  tenir un centre respectuós amb el medi ambient TOTS hem de posar un poc del nostre esforç”.

 

Comissió  Mediambiental

Joan Antoni Oliver Mulet

Marilén Andreu Ballester

 

 

 

 

Tornar