Gestors autoritzats de

residus

Subministraments
Oferta educativa d'entitats
Horts escolars
Altres adreces d'interès

 

 


GESTORS AUTORITZATS DE RESIDUS: PAPER, VIDRE, LLAUNES...

Producte
Entitat/empresa
Contacte

Cartuxos tinta i tòners impressió

 

Material consumible informàtic d'impressió

Copiadux

C/ Dos de maig, nº 234 (08013) Barcelona

Tel: 661 34 46 19

Fax: 971 75 08 18

http://www.copiadux.es/

Cartutxos tinta i

tòners impressió

Maserma  (Mallorquina de servicios y medio ambiente)

C/ Gremi Selleters i Basters nº 6 – local 8

Polígon Son Castelló (07009) Palma

Tel: 971 43 17 34

Representaciones Intermark S.L.

C/ Begònia, nº 10

(07010) Palma

Tel: 971 76 16 67

Fax: 971 75 74 88

Reciclam Mallorca

C/ Capità Salom nº 39 (07004) Palma

Tel: 971 75 23 17

Fax: 971 75 23 17

reciclam@infonegocio.com

Ecofutur-Futur Sostenible S.L.
C/ Avinguda d'Alcúdia nº 133 – (07300) Inca

Tel: 971 88 36 58

Recollida de tot tipus

de residus

Fundació Deixalles

C/ Camí Salard nº 63

(07004) Palma

Tel: 971 47 22 11

goldeixalles@terra.es

Sóller

Tel: 971 63 25 55

deixsoller@terra.es

deixalles-soller@teleline.es

Artà

deixllev@teleline.es

Ciutadella

caritasciutadella@infonegocio.com

Felanitx

goldeixfe@telefonica.net

Recuperació de residus perillosos (tones, olis d’automoció, piles, fluorescents, residus fotogràfics,...)

Adalmo S.A.

C/ Josep A. de Cabanyes, nº 24.

Polígon Can Valero (07011) Palma

Tel: 971 60 64 70

       971 60 64 14

Eco Recicling S.L.

C/ Selleters, nº 121

Polígon de  Marratxí (07141) Marratxí

Tel: 971 60 40 90

       971 60 65 99

ABH Medio Ambiente.
C/ Cala Blanca, nº 3

(07009) Palma
Tel: 971 47 00 87

Fax: 971 47 00 20

info@abhmedioambiente.com

Recollida de bateries de cotxe i productes de plom per al seu reciclatge
Azor
C/ Conradors nº 37- nau nº 4

Polígon de Marratxí

(07141) Marratxí

Tel: 971 60 51 09

Informació i assessorament sobre gestors de residus

Oficina de Reducció de Residus

C/ Infanta Pau nº 10

(07006) Palma

Tel: 971 77 47 49

Fax: 971 77 46 63

oficina@residus.caib.es

http://residus.caib.es

Mallorca Recicla

Tel: 971 60 70 36

mrecicla@teleline.es

Gestió residus

Deixalleria Son Bugadelles

http://www.calvia.com

Publicacions ambientals

Centre Recursos

Barcelona Sostenible

C/ Nil Fabra, 20, baixos, Barcelona http://www.bcn.es/agenda 21

 

Anirem actualitzant la pàgina, tornau a visitar-nos prest!

 

 

Tornar