Gestors autoritzats de

residus

Subministraments

Oferta educativa d'entitats

Horts escolars

Altres adreces d'interès

 

 


HORTS ECOLÒGICS ESCOLARS

Publicació
Autor/Editorial
L'HORT ECOLÒGIC ESCOLAR. Mètode de parades en Crestall

Gaspar Caballero de Segovia

Palma de Mallorca, 1998.

EL HUERTO BIOLÓGICO

Claude Aubert

Integral. Barcelona, 1987

HORTICULTURA ECOLÓGICA. Mètode de Gaspar Caballero de Segovia.

Gaspar Caballero de Segovia

Edicions Olañeta, 2001

EL BIOHUERTO ESCOLAR

Angel Casas Salvador

Valladolid, 1985

HUERTOS ESCOLARES

Rosa Cebrián

Integral, 178, octubre 1994

LA AGRICULTURA COMO CENTRO DE INTERÉS

Maite Comas Climent

Cuadernos de Pedagogía, 135, marzo, 1986.

EL HUERTO EN LA ESCUELA

 

Mariano Coronas cabrero

Aula libre. Cuadernos, Huesca, 1994

Anirem actualitzant la pàgina, tornau a visitar-nos prest!

 

 

Tornar