Propostes  
  Experiències
 
 
 
 

 

 


MATER MISERICORDIAE

 

El centre MATER MISERICORDIAE Es un Centre d’Educació Especial ( educació bàsica i TVA)

 

Uns dels objectius del programa educatiu és el de consolidar i desenvolupar les capacitats dels alumnes, en els seus aspectes físics, afectius, congnitius, comunicatius, morals cívics i d’incerció social amb la finalitat de promoure el major grau d’autonomia personal, integració social i qualitat de vida.

 

L’any 1995 es va reestructurar el taller de jardineria, aquest taller ens va impulsar a treballar temes puntuals referents al mediambient i el respecte a la natura com eren: hort ecològic, racó per animals, compostatge de residus... Paral.lelament el taller de manipulats es reestructurava programant activitats de reciclatge de paper amb la confecció de fulls, caparrotos i altres objectes utilitzant aquesta tècnica.

 

Poc després es va fer una campanya de recollida de llaunes, es va donar a conèixer tot tipus i colors de contenidors i l’hàbit d’utilitzar-los.

 

L’any 2000 totes aquestes activitats es varen enquadrar dins un projecte d’Ambientalització del Centre. Actualment existeix una comissió de Medi Ambient que està dinamitzant activitats mediambiental per tot el Centre com:

- Campanyes de concienciació de residus.
- Recollida selectiva de paper, llaunes, envasos, piles...
- Participació a les Jornades d’Ambientalització de Centres.
- Participació al “Concurs de joguines/objectes de decoració realitzats amb material de residus” i “ Concurs de fulls de paper reciclat” . Organitzat per Mallorca Recicla!.
- I Fira de Mediambient a Mater Misericordiae.

 

Pel que fa a la Direcció del Centre, hem aconseguit el compromís de la utilització de paper reciclat/ecològic aixi com la utilització de tassons de vidre/reutilitzables.

 

 

 

 

Activitats