Propostes  
  Experiències
 
 
 
 

 

 


IES ANTONI MAURA

 

 

Des del curs 03-04 al nostre Institut es du a terme un Programa de millora del medi. Sobretot ens interessa fer del nostre espai de feina i aprenentatge un lloc més acollidor, net i involucrat en qüestions ambientals.

 

Ens preocupa la despesa energètica que suposa l’ús abusiu dels recursos: paper, llum, aigua, etc. A més de la reducció del consum, volem potenciar la reutilització i el reciclat dels mateixos. Actualment dedicam molts esforços a organitzar el control dels residus que generam a l’Institut.

 

Consideram com a bàsica la formació ambiental de tota la comunitat educativa mitjançant sessions informatives, tallers, visites i activitats d’aula.

 

L’Institut va ser pioner en la instal·lació, per part de Greenpace, de plaques d’energia solar; si be, aquest projecte no es va fer efectiu per la manca del recolzament institucional necessari per fer-les operatives. Actualment cercam vies per fer efectives aquestes instal·lacions.

 

També ens preocupen els espais exteriors de l’Institut: la conservació i millora del sòl i la natura, i l’adquisició i repoblació amb nous arbres i arbusts.

 

En definitiva, treballam per impulsar bons hàbits ambientals, per organitzar els recursos disponibles i cercar-ne de nous. El nostre objectiu és treballar pel respecte al nostre entorn i per tot el que ens envolta.

 

         Ens hem organitzat per COMISSIONS DE TREBALL que funcionen amb autonomia. Cada comissió de treball elabora la seva proposta de feina i es marca uns objectius i ritme de treball d’acord amb les seves perspectives i possibilitats. Aquesta organització es basa en la confiança que el grup dóna a tots els participants i a cada comissió.

 

            Un o dos cops a la setmana ens reunim i posem en comú el treball de les comissions i revisem la marxa general del grup.

 

            La nostra intenció és promoure la participació de l’alumnat amb la creació d’un grup de VOLUNTARIAT AMBIENTAL i implicar també als pares i en general tota la comunitat educativa.

                                  

Activitats