Propostes  
  Experiències
 
CP Can Pastilla
 
 
 

 

 


CP CAN PASTILLA

 

PROJECTE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL AL CP CAN PASTILLA

 

 

El curs 2003-2004, el nostre centre per primera vegada posa en marxa un projecte d'educació ambiental. L'elecció s'ha fet partint de l'anàlisi de la realitat de la nostra escola, amb l'objectiu d'anar cap a un model de centre escolar ambientalment correcte i coherent amb l'entorn. Volem, així mateix, donar suport al desenvolupament d'una ètica ambiental que promogui la comprensió, l'ús i el gaudir respectuós del medi i dels recursos des d'una perspectiva racional, equitativa i solidària, afavorint l'extensió de pràctiques i estils de vida sostenibles als diferents contextos vitals.

 

Atesa la amplitud del tema, enguany hem triat centrar-nos en aigua, paper i plàstic, tot des de la perspectiva de les tres R: "Reduir, Reutilitzar i Reciclar".

 


 

Activitats