Propostes  
Experiències
 
 
 
 

 

 


IES NA CAMEL·LA (Manacor)

 

 Des de fa uns anys, un grup de professors preocupats per la problemàtica ambiental i conscients de la importància de l’educació ambiental, han anat fent accions encaminades a millorar la conducta de la comunitat educativa en el sentit que sigui més respectuosa amb el medi.


Encara que els professors participants no són un grup estable i han anat canviant d’un any a l’altre s’intenta que hi hagi una continuïtat en les accions i evitar començar de nou cada curs.

Algunes de les activitats que s’han dut a terme els cursos passats són:

  • Col·locació d’un tauler d’informació mediambiental.
  • Construcció amb l’alumnat de contenidors per recollir el paper per reciclar a les aules.
  • Elaboració d’un estudi per l’adquisició de material alternatiu (més ecològic ) d’oficina.
  • Creació del concurs Natura en Acció, destinat als alumnes del centre i en el que s’ha de presentar un treball que faci referència a la defensa del medi ambient . Aquest curs serà la VII edició.
  • Col·locació de contenidors per a la recollida selectiva de paper a totes les dependències del Centre i de recollida d’envasos pels corredors.
  • Diverses campanyes de conscienciació sobre l’estalvi d’energia, d’aigua, sobre la disminució de residus,...
  • Organització de xerrades i tallers pels alumnes sobre temes ambientals.
  • Realització de diverses ecoauditories per diagnosticar l’estat del Centre.

 

Activitats