Propostes  
  Experiències
 
Centres Concertats
Centres d'Educació Especial
Centres Públics d'Educació de Persones Adultes
Centres Públics d'Educació Infantil i Primària
Centres Públics d'Educació Secundària
Centres de Professorat
 
 
 

EXPERIÈNCIES AMBIENTALITZADORES I/O D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

En aquest apartat us anirem mostrant experiències i activitats d'ambientalització de centres i/o educació ambiental realitzades als diferents centres escolars públics i concertats d'educació infantil, primaria, secundari, de persones adultes, d'educació especial i de centres de professorat que ens han fet arribar les activitats i/o experiències de forma totalment desinteressada.

CENTRES CONCERTATS

Verge de Monti-sión (Porreres)
Projecte "Escola Verda" (curs 05-05): RESIDUS I PAPER Activitats (05-06)
El conte de l'Oreneta Patapum
Pedro Póveda
Projecte "Treballam per un món sostenible" (curs 05-06): 3R Pla d'Acció

Sant Francesc d'Assís (Sa Pobla)

Concurs Aules Netes
Els reptes de GAIA L'encartellada Verda
Marea Verda
Els caçadors de notícies

CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL

Mater Misericordiae 1ª Fira del Medi Ambient
L'Escola al carrer

CENTRES PÚBLICS D'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES

CEPA Llevant (Manacor) Política de compres verdes
Paper i CEPA Llevant

CENTRES PUBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

CEIP Antònia Alzina (Lloret de Vistalegra) Ecobrigada Pla de treball
Graella torns de recollida
CEIP Antoni Juan Alemany (Maó) Projecte d'ecoambientalització de Centre Auditoria
Aigua
Materials
Paper
Residus
Energia
Mobilitat
CEIP Can Misses Projecte: "Es Jardinet (Projecte de jardí autòcton i sostenible)"
Projecte: "La Tierra tiene fiebre..."
CEIP Can Pastilla Reduïm el consum d'aigua
Recollida de tetrabricks i plàstics
Betlem fet amb materials de rebuig
Ecoauditoria i Pla d'Acció Ecoauditoria del CP Can Pastilla
Resultats del qüestionari de l'ecoaudtoria de cinquè de primària
CEIP Costa i Llobera (Pòrtol) Projecte d'ambientalització: L'ESCOLA I EL RECICLATGE
El decàleg verd de la nostra escola
El decàleg de l'aigua
Ecoauditoria: L'estat de l'educació ambiental al centre
CEIP Duran Estrany (Llubí) Projecte d'ambientalització (curs 05-06): el PAPER Logotip de na Blaveta
Ecoauditoria del paper
Betlem fet amb paper i cartó
Circular informativa als pares/mares
CEIP Elionor Bosch (Sta. Margalida) Projecte d'Ambientalització (curs 05-06): Residus de Paper/Cartó i Envasos
CEIP Es Pil·larí Projecte d'Ambientalització del CP Es Pil·larí (curs 05-06)
CEIP Miquel Costa i Llobera (Palma) I a plàstica què?
CEIP Miquel Porcel Proposta de participació en el Programa de l'Aposta (curs 05-06)
CEIP Pere Cerdà (Port de Sóller) Què pot fer l'escola per ajudar al medi ambient? (curs 01-02)
Què pot fer l'escola per ajudar al medi ambient? (curs 05-06) 2.Activitats complementàries Excursió a Cúber i Binimorot
Coneguem el món dels bolets
Visita al Camp d'Aprenentatge de Son Ferriol
Visita a l'aeroport i a l'aula interactiva de l'aire
CEIP Rafal Nou Elaborat amb materials de rebuig Reis Mags
Sant Antoni i el Dimoni
Contenidors de fems
Projecte Ecoambientalització de Centre. CEIP Rafal Nou (curs 07-08)
CEIP Sa Indioteria Aula mòbil de Medi Ambient
Visita a Natura Parc
Visita al Parc de Tecnologies Ambientals
Reduir, reutilitzar i reciclar
El tren reciclat
Ecoexperiment
El jardí del segon cicle
El món apassionant de les plantes
Carnaval: "Tenim cura de l'entorn"
Nosaltres reciclam... vosaltres reciclau?
Setmana cultural: "Tenim cura de l'entorn"
L'exposició: "Tenim cura de l'entorn"

CEIP Sant Bartomeu (Alaró)

Programa: ESCOLA I ENTORN
Tauló d'anuncis
Berenars saludables
Escola solidària
Camí segur cap a l'escola
Hort escolar
Plantes ornamentals a les finestres i als passadissos
Menys residus
Per ser bons consumidors
Sortides i visites
Jornades: Escola i entorn
Fons de llibres
CEIP Son Canals Projecte d'Ambientalització del CP Son Canals (curs 05-06)
Objectius i proposta d'actuació del CP Son Canals pel curs 06-07 Avaluació d'objectius curs 06-07
Presentació línies d'ambientalització del CP Son Canals (curs 06-07)
Protocols Ambientals
Decàleg Verd
Decàleg de les famílies
CEIP Son Ferriol           L'hort al segon cicle de l'Educació Primària
Jardineria
Les eines
La compostera
Les plantes medicinals i/o aromàtiques
Tomatigueres
Gira-sols
Coca de trampó
Infusions
L'hort i les necessitats educatives especials
L'hort dins l'àrea de llengua castellana

CENTRES PÚBLICS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

IES Antoni Maura Projecte d'ambientalització (03-04) Reutilització llibres de text
Residus generats al centre
Millora de l'entorn
Punt Verd d'informació i participació ambiental
Instal·lació d'energia solar
Projecte d'ambientaització (04-05) Reutilització llibres de text
Residus generats al centre
Finestra verda informativa, voluntariat i participació ambiental
Millora de l'entorn
Instal·lació d'energia solar
Contaminació acústica
IES Arxiduc Lluís Salvador MISSIÓ POSSIBLE Programació, activitat i solucionari
Vídeo
IES Bendinat Pla Energia IES Bendinat (curs 07-08) 
IES Berenguer d'Anoia (Inca) Projecte d'Ambientalització de l'IES Berenguer d'Anoia (curs 05-06)
Projecte d'Ambientalització de l'IES Berenguer d'Anoia (curs 06-07)
IES Binissalem L'Hidrogen, una nova font d'energia neta
IES Calvià Projecte d'Ambientalització de l'IES Calvià (curs 05-06)
IES Capdepera Projecte d'Ambientalització (curs 05-06): Canvi Climàtic Global i la Regla de les 3R
IES Esporles Projecte Comissió Ambiental IES Esporles (curs 05-06)
IES Felanitx La Quarta "R"  Enquesta la Quarta "R"
Joc, tu tries el material escolar 
Guia de l'aula verda 
Pla d'Ambientalització de l'IES Felanitx (curs 05-06)
Campanya "TU TRIES" Circular informativa professors/es
Concurs "El grup més ecològic"
Qüestionari de seguiment
El grup guanyador
IES Guillem Sagrera Constitució del Grup de Medi Ambient (alumnes) Compromís dels alumnes
Enquesta pels alumnes
El funcionament del nostre institut és sostenible? Resultats Grup Aigua
Resultats Grup Energia
Resultats Grup Residus
Resultats Grup Paper
Cartells
Neteja-Recollida selectiva d'espais comuns Calendari de neteja selectiva d'espais comuns
Activitats del Grup de Medi Ambient (curs 07-08)
IES Joan Taix (Sa Pobla) Concurs: "Aula Ecològica"
Codi Ambiental de l'institut
Codi ambiental per al bar de l'institut
Declaració de l'institut com a centre lliure de PVC
Participació en activitats convocades per entitats
IES Josep Maria Llompart Ajardinament del centre
Propostes nadalenques
Projecte d'ambientalització familiar
Etiquetes ambientals Paper per reutilitzar (capses)
Paper per reciclar (capses)
Consum d'aigua del WC
Consum d'energia del l'aire condicionat

Per què hem canviat el tipus de paper de wàter i el de les tovalloles eixugamans?

Per què hem canviat el tipus de paper de neteja i dels laboratoris?

Reutilització de llibres de text i de lectura Informe de la campanya de reutilització de llibres de text i de lectura
Full informatiu pels professors/es
Full informatiu pels alumnes i pares/mares
Recomenacions sobre el material escolar dels alumnes
Gestió dels espais verds del centre Full informatiu pels professors/es
Sol·licitud de contenidor marró
Proposta justificada per "substituir del paper de vàter, de neteja, dels laboratoris i de les tovalloles eixugamans, per paper reciclat"
Activitat didàctica: "Els arbres del nostre pati"
IES Juníper Serra Capses de recollida de paper
Exposició: "L'Aigua és notícia"
Gimcana: "L'ecoauditoria de l'aigua i més coses" Control 0: Conèixer el centre
Control 1: Distribució de xarxa d'aigües
Control 2: La cuina
Control 3: El jardí
Control 4: Càlculs de consum
Activitats sobre residus del berenar:
Quants de residus produïm en berenar?
Facem alguns càlculs
D'on venen i on van els envasos?
Els brics Lectura: Els brics. Fabricació i reciclatge
Els envasos d'alumini Lectura: Els envasos d'alumini. Fabricació i Reciclatge
Els envasos de plàstic Lectura: Els plàstics
Exposició: "Si no fem fems no perdem gens... si reciclam no hi perdem tant" Qüestionari per a l'exposicio
Residus Perillosos de l'institut
Activitats sobre Energia:
Recollida de dades Graella pel buidat
Facem alguns càlculs Facem alguns càlculs (amb els resultats)
L'electricitat i el canvi climàtic

Presentació d'activitats de la comissió mediambiental (curs 07-08).

Hàbits verds
El canvi climàtic ens pot afectar
Hort ecològic

Decàleg de l'estalvi energètic

Recicla en colors
IES La Ribera Programa d'Ambientalització de l'IES la Ribera (curs 05-06) Qüestionari Alumnat
Qüestionari Professorat
Qüestionari Personal no docent
AMPA i tutors/es
Patrullers de Pati (Fent camí cap a la recollida selectiva)
IES Llucmajor Paper
Instal·lació d'energia fotovoltaica
IES Mossen Alcover (Manacor) Programa d'ecoambientalització (curs 04-05)
IES Na Camel·la (Manacor) L'educació ambiental com a tema transversal
Piles i Avaluació de si l'alumnat comprèn millor el funcionament del medi ambient i la seva problemàtica en relació a les piles Cartell Piles
Presentació Piles
Enquesta Piles
Memòria Grup Mediambient (curs 05-06) Recollida selectiva de residus: "Cada cosa al seu lloc"
Residus Perillosos
Residus Ofimàtics
Concurs: "Natura en Acció"
IES Porreres Concurs: "El Grup més ecològic"
IES Ramón Llull Aula Virtual 
Ecofira
IES Santanyí Projecte d'Ambientalització de l'IES Santanyí (curs 05-06)
IES Son Rullan Taller de reciclatge de paper
Maqueta amb material de rebuig
IES Ses Estacions L'aigua a l'IES Ses Estacions Compromís d'ús eficient de l'aigua
Ecoauditoria del paper i residus
Elecció del paper del centre i capses de recollida Normes per el bon aprofitament del paper
Tauló verd i logotip mediambiental
Ecoauditoria de l'energia
Activitats d'ambientalització de final de trimestre Gincana
Ambientalitzacio i PEC del centre
Ambientalització i Pla tutorial
Ambientalització i departaments didàctics Qüestionari per a l'estudi de l'EA a l'IES Ses Estacions
El material fungible
Incrementant la Biodiversitat
Premi Aula Verda
IES Sineu Projecte d'Ambientalització (curs 05-06): Pla de Gestió del Paper i Envasos Pla d'activitats
IES Son Ferrer (Calvià) Ecoauditoria per espais Aula de cada grup
Aules específiques
Pati i zones ajardinades
Passadissos i banys alumnes
Bar
Administració
Sala de professors, banys professors i despatxos d'eqip directiu
Personal de neteja
Alumnes de la Comissió Mediambiental
Carta informativa als pares i mares
Guia Aula Verda (inclosa a l'Agenda Escolar)
Concurs Aula Ecològica
Projecte de Reutilització dels llibres de text
IES Son Pacs Pla d'ambientalització de l'IES Son Pacs (curs 03-04) Enquesta sobre el grau de sensibilització ambiental de l'alumnat
Enquesta sobre el grau de sensibilització ambiental del professorat  
El Projecte Músnoc
Exposició: "On t'en vas amb tant d'envàs?"
Exposició: "El problema de l'efecte hivernacle"
Projecte europeu sobre residus
Programa Paper: residu mínim Taller de paper fet a mà
Exposició TOTPaper
Participació Congrés d'educació ambiental a Càceres amb alumnat
Papers AMBIENTALS interns   Del nº 0 al nº 7 (curs 03-04)
Del nº 22 al nº 28 (curs 06-07)
Papers AMBIENTALS per a les famílies Desembre 2005 / nº 1
Abril 2006 / nº 2
Juny 2006 / nº 3
Novembre 2006 / nº 4
Març 2007 / nº 5
Juny 2007 / nº 6
Desembre 2007 / nº 7
Abril 2008 / nº 8
Juny 2008 / nº 9
Desembre 2008 / nº 10
Febrer 2009 / nº 11
Març 2009 / nº 12
Jornades TOTSolar Programa TOTSolar
Fotos TOTSolar
Avaluació de la Gestió Ambiental del centre Revisió ecoauditoria
Resultats desembre 2008
Avaluació del grau de sensibilització del professorat Enquesta
Resultats
Enquesta per a l'avaluació del funcionament de la comissió ambiental
Programació de la Coordinació Ambiental de l'IES Son Pacs (curs 07-08)
Projecte AIGUA Projecte interdisciplinar AIGUA
Cartell del Projecte AIGUA
Programa Activitats del Projecte AIGUA
Algunes fotos de les activitats
Full d'avaluació
Protocol per a la millora de la Gestió dels Residus Perillosos a l'IES Son Pacs
Jornades TOTEnvàs
Programació de la Coordinació Ambiental de l'IES Son Pacs (curs 08-09)
Projecte InSOStemible Projecte InSOStemible
Cartell del Projecte InSOStemible
Informació sobre del Projecte InSOStemible
Programa Activitats del Projecte InSOStemible

CENTRES DE PROFESSORAT

CEP d'Inca Projecte d'Ambientalització del CEP d'Inca: El PAPER (curs 04-05) Enquesta Director
Enquesta Assessors
Enquesta personal d'administració i concergeria
Enquesta personal de neteja
Resultats de l'avaluació dels coneixements sobre el paper...
Resultats de l'anàlisi sobre l'ús que es fa del paper...
Resultats de l'anàlisi de la gestió dels residus de paper i cartó
Compres de paper al CEP d'Inca
Tipus de paper i cartó blanc i reciclat
Quantitat comprada dels diferents tipus de DIN-A-3 i DIN-A-4
Cost ecològic de la fabricació de paper no recicat
Quadre comparatiu: fabricació de paper nou i reciclat
Beneficis mediambientals de substituir el paper no reciclat per reciclat
Pesatge de paper recollit per reciclar i del que que es tira al contenidor general
Quantitat de paper que es recull per ser reciclat
Cost ecològic del consum de paper higiènic i de cuïna no reciclats
Cost ecològic del consum de paper blanc i reducció d'aquest cost si s'hagués utilitzat paper reciclat
Cost substitució paper blanc per reciclat
Estat dels contenidors de recollida de paper
CONCLUSIONS
PROPOSTES D'ACTUACIÓ
CEP de Palma Cartells informatius Recollida selectiva Plànol CEP
Reducció del consum de paper
Utilització de paper reciclat
Increment de la biodiversitat
Conscienciació cura del medi ambient
Reducció del consum d'aigua dels WC WC amb un polsador
WC amb dos polsadors
Cartells sobre residus I el paper?
I el vidre?
I els envasos de...?
I la matèria orgànica?

 

Ens agradaria molt anar engrandint aquesta secció amb tot el material que ens envieu de manera que es converteixi en un lloc de trobada i inspiració per tots els mestres i professors interessats en aquests temes. Si voleu penjar les vostres experiències les instruccions son molt senzilles:

 • Per a la plana de presentació del centre escolar:
  • Un arxiu electrònic, preferentment en format "word o openoffice", amb una informació general sobre el projecte i/o activitats d'ambientalització i/o educació ambiental que duis a terme en el vostre centre escolar i una fotografia del mateix inserida.
  • La fotografia, preferentment en format "jpg".
 • Per a cada activitat que volgueu mostrar:
  • Un arxiu electrònic, preferentment en format "word o openoffice", amb les fotografies inserides.
  • Una carpeta amb totes les fotografies que hi heu incorporat, preferentment en format "jpg".
 • Si el pès dels arxius és inferior a 2MB ho podeu enviar per correu electrònic a la nostra adreça (seminariambientalitzacio@educacio.caib.es), però si el pès és superior ho haurieu de portar al CEP de Palma i donar-li a na Catalina Ramis.

Esperam els vostres projectes i/o activitats