Propostes
 
 
 
 

 

 


III CIRCULAR DEL SEMINARI D'AMBIENTALITZACIÓ DE CENTRES

ESCOLARS DEL CEP DE PALMA

 

CONVOCATÒRIA II TROBADA DE COORDINADORS AMBIENTALS

(enviat per correu electrònic el 4-04-05)

 

Benvolguts companys:

            Des del Seminari d'Ambientalització de Centres Escolars del CEP de Palma (SACE) volem en primer lloc agrair les vostres respostes al qüestionari que vos vàrem fer arribar amb la darrera circular i en segon lloc fer-vos arribar diferents informacions:

A.- Adreça electrònica de SACE

Hem tingut bastants de problemes amb l’adreça electrònica del seminari (seminariambientalitzacio@educacio.caib.es) a conseqüènciad e la gran quantitat de virus que circulen per internet, de manera que si ens heu enviat alguna informació i no vos hem contestat és perquè no l’hem rebut. Si voleu també ens podeu enviar informacions a n’aquesta adreça: cramis@dginnova.caib.es.

B.- II Trobada de Coordinadors Ambientals:

El Centre de Professorat de Palma en col·laboració amb SACE ha organitzat pel proper dia 22 d’abril la II Trobada de Coordinadors Ambientals.

La finalitat d’aquesta trobada és la de reunir el major nombre de coordinadors ambientals amb la finalitat de crear un espai de discussió i d’intercanvi d’experiències i maneres de fer i d’actuar, per aquesta raó s’ha reservat:

·         La primera part del matí per presentar les línies de feina que ha dut a terme enguany el seminari, les línies d’actuació seguides en els centres escolars participants al Programa de centres Ecoambientals, la manera de treballar l’Agenda 21 Escolar i la presentació del Pla de Gestió de Residus Perillosos als centres escolars amb la finalitat de resoldre dubtes sobre la gestió d’aquests residus.

·         La segona part del matí per presentar experiències d’ambientalització i d’educació ambiental que s’han fet a diferents centres escolars.

·         L’horabaixa per a la creació de 4 grups de treball on es podrà debatre i consensuar sobre diferents temàtiques amb la finalitat de conèixer el parer dels diferents coordinadors ambientals: 1)Programes d’Educació Ambiental: Centres Ecoambientals i Agenda 21 Escolar, 2)Coordinador Ambiental: gestor o educador?, 3)Projectes d’ambientalització: què, cóm, qui?, 4)L’educació ambiental en el curriculum, projectes…

És per tant molt important la vostra assistència en aquesta trobada, recordeu que la figura del Coordinador Ambiental només és vigent des de fa dos cursos escolars i que ho és perquè s’inclou a les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres escolars. Aquesta trobada ha de servir per reunir el màxim de coordinadors ambientals per tal de que la figura es consolidi i agafi força enfront a l’administració. La idea és fer arribar les conclusions amb el llistat de coordinadors ambientals participants a la Administració Educativa perquè coneguin la importància tan gran que té aquesta figura en els centres educatius de les Illes Balears i això ajudi a mantenir-la en els següents cursos escolars, però això només ho aconseguirem amb l’ajut de tots aquells que vingueu a la Trobada.

La Trobada es farà en divendres per facilitar la vinguda de companys de Menorca i Eivissa-Formentera, ja coneixem les dificultats que suposa el desplaçament a una altra illa però tots aquells que vulgueu i pugueu venir sereu molt ben rebuts. Recordeu que aquells que vingueu d’una altra illa podeu sol·licitar a l’Administració Educativa la subvenció de les despeses de desplaçament per assistir a la Trobada, per tant qui ho vulgui sol·licitar haurà d’estar pendent de la seva publicació en el BOIB (normalment a principi de juny) però per conèixer els requisits dels sol·licitants podeu consultar la convocatòria d’ajudes del curs passat que es va publicar al BOIB de dia 10 de juny de 2004

Vos adjuntem la convocatòria de la Trobada, la qual serà acreditada amb 1 crèdit de formació permanent del professorat. Recordeu que vos podeu inscriure fins dia 18 d’abril, NO ESPEREU A DEMÀ!!!!

C.- Pla de Gestió de Residus Perillosos:

S’ha renovat per 6 mesos més (fins juliol del 2005) la concessió de l’empresa BALTECMA per fer la recollida de residus perillosos dels centres escolars públics. Aquest és el telèfon de contacte: 971 22 64 51 o per correu electrònic: baltecma@fcc.es, per sol·licitar-ho. De totes formes el gerent de l’empresa assistirà a la Trobada per resoldre dubtes de que i com s’ha de fer aquesta recollida.

D.- Projecte d'aprofitament de les energies renovables als centres escolars de les Balears:

Gràcies a la vostra resposta hem constituït un conjunt de prop de 30 centres educatius interessats en constituir un grup d’escoles solars que participaran en la proposta que es farà a la Conselleria d’Educació i Cultura per a la instal·lació d’energies renovables als centres educatius

 

Palma, 4 d’abril de 2005

Ben cordialment

 

Seminari d'Ambientalització de centres escolars del CEP de Palma (SACE)

 

Tornar