Propostes
 
 
 
 

 

 


II CIRCULAR DEL SEMINARI D'AMBIENTALITZACIÓ DE CENTRES

ESCOLARS DEL CEP DE PALMA (07-08)

 

CONCLUSIONS V TROBADA DE COORDINADORS/ES AMBIENTALS

 

(enviat per correu electrònic el 14-05-08)

 

Benvolguts companys:

 

Tal com vos vàrem informar a la darrera circular, el dia 7 d'abril de 2008 es va dur a terme al Centre de Professorat de Palma la V Trobada de Coordinadors/es Ambientals amb la col·laboració del Seminari d’Ambientalització de Centres Escolars (SACE).

Aquesta trobada va ser un èxit de participació donat que va reunir més de 90 persones relacionades amb el món de l’Educació Ambiental, principalment Coordinadors/es Ambientals de totes les illes i professorat de comissions ambientals, així com assessors/es i educadors/es de programes educatius d'Educació Ambiental amb els objectius d’:

·         Promoure la creació d’un espai de trobada entre els Coordinadors/es Ambientals.

·         Facilitar l’intercanvi d’opinions i d’experiències entre els coordinadors/es ambientals.

·         Aportar recursos i estratègies per a desenvolupar activitats ambientalitzadores i/o d’educació ambiental als centres escolars.

·         Treballar temàtiques d’interès relacionades amb l’ambientalització i/o l’educació ambiental als centres educatius.

Aquesta trobada es va dividir en tres parts diferenciades i es va acompanyar d’una exposició amb cartells, materials i presentacions realitzades per diferents centres escolars i entitats relacionades amb l’educació ambiental. Els tres blocs en que es va dividir la trobada varen ser:

·         Una primera part consistent en una conferència sobre com "Viure amb menys Petjada Ecològica".

·         Una segona part consistent en realitzar dos tallers de entre sis possibilitats variades que tocaven aspectes de l'educació ambiental i la publicitat, la petjada ecològica, el consum responsable, l'hort urbà, l'ecodiàleg i el canvi climàtic.

·         I una tercera part de debat i discussió entre els diferents participants que es va centrar en detectar els problemes o dificultats que tenien els coordinadors/es ambientals, membres de comissions ambientals o assessors/es-educadors/es de programes educatius d’Educació Ambiental, per dur endavant la seva tasca, i cercar entre tots estratègies per superar-les. Per fer-ho es van constituir 6 Grups de Debats: dos amb professorat d’Educació Infantil i Primària, dos amb professorat d’Educació Secundària i dos amb assessors/es i educadors/es de programes educatius d’Educació Ambiental. Cada un dels grups va ser dinamitzat per membres del seminari d’Ambientalització de Centres Escolars (SACE).

Tot seguit teniu la relació de dificultats que van sorgir a cada un dels grups així com les accions que es van proposar per superar-les, i que constitueixen les conclusions de la V Trobada de Coordinadors/es Ambientals que es faran arribar a la Conselleria d’Educació amb la finalitat de que serveixin per millorar la tasca dels Coordinadors/es Ambientals i de totes les Administracions i entitats relacionades i implicades amb l’Educació Ambiental a l’àmbit educatiu. Per descarregar-les CLICAU sobre el nom:

Aquestes conclusions es troben publicades a l'apartat "Novetats" de la pàgina web del CEP de Palma (http://cprpalma.caib.es) i a l'apartat taulell de la pàgina web del SACE (http://weib.caib.es/Programes/ambientalitzacio/index.htm) juntament amb totes les presentacions de les diferents ponències, la dinàmica i resultats dels grups de debat, les fotografies dels participants, i l'exposició que es va poder visitar durant la jornda.

Les conclusions de la V Trobada de Coordinadors/es Ambientals ja s’han fet arribar a la D. G. d’Innovació, Ordenació i Formació Permanent del Professorat, que és la direcció general que té les competències sobre l’Educació Ambiental, i a la D. G. de Planificació i Centres, que és la direcció general que elabora les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres públics on apareix la figura i funcions dels Coordinadors/es Ambientals, amb la finalitat de que apreciïn la importància i el treball que desenvolupen els Coordinadors/es Ambientals en els centres educatius.

Únicament agrair a tots els assistents a la V Trobada de Coordinadors/es Ambientals la seva participació

 

Palma, 14 de maig de 2008

Ben cordialment

 

Seminari d'Ambientalització de centres escolars del CEP de Palma (SACE)

 

 

 

 

Tornar