Propostes
 
 
 
 

 

 


I CIRCULAR DEL SEMINARI D'AMBIENTALITZACIÓ DE CENTRES ESCOLARS DEL CEP DE PALMA (08-09)

 

EL COORDINADOR/A AMBIENTAL

 

(enviat per correu electrònic el 31-11-08)

 

Benvolguts companys/es:

Des del Seminari d’Ambientalització de Centres Escolars (SACE) del Centre de Professorat de Palma volem informar-vos d’una sèrie de qüestions:

 

1.- Avaluació de la Integració de l’Educació Ambiental dels Centres Escolars.

 

La feina del SACE del curs passat i d’enguany s’ha centrat en Avaluar el Grau d’integració de l’Educació Ambiental en els centres escolars. Aquest és un objectiu ambiciós que ens pot aportar informació rellevant a tots els que ens dedicam a potenciar l’educació ambiental en els centres escolars.

 

La nostra idea és que els resultat de la investigació ens ajudi a conèixer millor que es fa als centres escolars, que manca per fer, recolçar l’actuació dels coordinadors i comissions ambientals de centres i en definitiva tenir eines quantitatives per defensar davant de l’administració la necessitat de seguir potenciant l’educació ambiental als centres escolars.

 

Però per fer aquesta investigació, que realitzarem en col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), vos demanam la vostra col·laboració, ja que nosaltres tot sols no podem fer la recollida de totes les dades, la qual es realitzarà en forma de 3 qüestionaris:

 • Un primer qüestionari per avaluar els Processos Interns del centre que afavoreixen el tipus de tractament que se'n fa de l'Educació Ambiental. Necessitaríem que aquest qüestionari l’emplenés el Coordinador/a Ambiental del Centre i, si no n’hi hagués, un membre de l’equip directiu.
 • Un segon qüestionari per avaluar la Gestió que se’n fa al centre dels recursos materials i energètics. Necessitaríem que aquest qüestionari l’emplenés el Coordinador/a Ambiental del Centre i, si no n’hi hagués, un membre de l’equip directiu.
 • Un tercer qüestionari per avaluar ell Grau de Sensibilització de l'alumnat en relació a temàtiques ambientals. Necessitaríem que aquest qüestionari l’emplenassin els alumnes (probablement de sisè de primària i quart d’ESO) per a la qual cosa necessitaríem l’ajuda tabé del Coordinador/a Ambiental.

Com veis vos necessitam moltíssim, sense vosaltres no ho podrem fer, encara que dels resultats els aprofitarem tots. Encara no sabem com i quan farem la recollida, encara que probablement sigui cap el tercer trimestre.

 

Vos agraïm enormament la vostra col·laboració de forma anticipada, quan tinguem tancat el procediment de com realitzar la investigació vos informarem de forma més detallada.

 

2.- La figura del Coordinador/a Ambiental.

 

A finals del curs passat la figura del Coordinador Ambiental va desaparèixer de les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres segon cicle d’Educació Infantil i Primària i d’Educació Secundària pel curs 2008-09.

 

Davant aquesta situació els membres del SACE es van posar en contacte amb els responsables de l’administració per reevindicar aquesta figura. La resposta per part de l'administració va ser molt bona, ja que vàren rectificar les instruccions pels curs 08-09 i van incloure nòvament la figura del Coordinador Ambiental amb entitat pròpia i les seves funcions ben definides.

 

Si voleu consultar les instruccions per enguany les trobareu a la pàgina web de de la caib (http://www.caib.es/root/index.do) i més concretament dintre de la Conselleria d’Educació, a la plana de la Direcció General de Planificació i Centres. Si hi voleu accedir directament aquí teniu els links:

 • Instruccions per a l’organització i funcionament dels centres escolars públics de segon cicle d’Educació Infantil i Primària (http://www.caib.es/fitxer/get?codi=134471) pel curs 08-09.
 • Instruccions per a l’organització i funcionament dels centres escolars públics d’Educació Secundària (http://www.caib.es/fitxer/get?codi=211452) pel curs 2009-09.

Així i tot si que s’ha produït una pèrdua important i és que fins ara el coordinador ambiental tenia una reducció horària de fins 3 hores lectives, però a les instruccions actuals s’indica que "la reducció horària per a les coordinacions no tindrà que ser obligatòriament d'hores lectives".

 

La proposta que vos feim des del SACE és que, cap a finals del segon trimestre, s’envïi una carta signada pel director/a del centre a la D.G. d’Ordenació i Innovació (són els que proposen la figura del Coordinador/a Ambiental) i una altra a la D.G. de Planificació i centres (son els que determinen si les hores de reducció han de ser lective so no) sol·licitant la permanència de la figura del Coordinador/a Ambiental i de la seva reducció horària en hores lectives. De totes formes cap el segon trimestre vos enviarem una carta fent un recordatori del que ens convindria fer per actuar conjuntament. Si teniu alguna proposta millor no dubteu en comunicar-nos ho.

 

3.- Pla de Gestió de Residus Perillosos i Especials

 

La Conselleria d’Educació i Cultura ha tornat ha posar en marxa, per aquest curs 08-09, el "Pla de gestió de residus perillosos i especials als centres educatius públics de les Illes Balears".

 

L'empresa encarregada enguany de fer la recollida és BALTECMA S.L. (correu electrònic: Baltecma@fcc.es, telèfon: 971226451, fax: 971226452) que realitzarà dues recollides durant el curs 08-09 (la primera serà durants el mes novembre i la segona abans de l’estiu).

 

Per a que passin pel centre a fer la recollida s’ha d’emplenar una sol·licitud. L’empresa ha enviat per correu electrònic, a tots els centres escolars públics de les Illes Balears, dos models de sol·licitud:

 • Una per recollir únicament oli vegetal (clica aquí per descarregar la sol·licitud).
  La recollida d’oli vegetal es pot sol·licitar a qualsevol moment del curs escolar, ja que la seva recollida es realitzarà amb major freqüència.
 • Una altra per recollir oli vegetal i residus perillosos: Fluorescents i bombetes de baix consum, bateries, toners i cartutxos de tinta, residus de laboratori, disolvents no halogenats, dusolvents halogenats, envasos buits contaminats, líquid de revelar/fixador, mercuri, residus de pintura i sanitaris CIII (clica aquí per descarregar la sol·licitud).
  La recollida d’oli vegetal i residus perillosos (junts) només es realitzarà dos cops al llarg d’aquest curs escolar: novembre i abans de l’estiu.

Els que tingueu residus perillosos heu d’emplenat el full de sol·licitud i enviar-ho per fax a l’empresa Baltecma ABANS DE DIA 10 DE NOVEMBRE. Una vegada hagin rebut totes les sol·licituds organitzaran la recollida per centres i illes.

 

Per qualsevol dubte podeu telefonar o enviar un correu electrònic a l’empresa Baltecma.

 

4.- Programa de Centres Ecoambientals

 

Com a novetat d’enguany a l’apartat 11 de la convocatòria d’enguany del Programa de Centres Ecoambiental (11.Composició de le scomissions ambientals) es limita el nombre de membres de la comissió ambiental i sembla indicar que aquests han de representar els diferents cicles (a centres d’educació infantil i primària) i departaments (als centres d’educació secundària).

 

En relació a aquests dos punts el SACE ha sol·licitat un aclariment al responsable del Programa des de la Conselleria d’Educació, n’Antoni Picó del servei d’Innovació de la DG d’Innovació i Formació del Professorat, i la resposta ha estat la següent:

 • No és obligatori que hi hagi representativitat de tots els cicles o departaments. Les comissions s’han de constituir per tal de que siguin operatives i estiguin constituïdes per professors/es conscienciats i motivats per la feina que han de desenvolupar. Si hi ha una represenentativitat variada fantàstic però si no és així i tots son del mateix departament no passa res.
 • Aquells centres de secundària de més de 50 professors que considerin insuficient tenir una comissió ambiental d’un màxim de 10 persones poden sol·licitar per escrit a n’Antoni Picó l’ampliació de la seva comissió, el qual es comunicarà amb el centre una vegada hagi revisat cada cas en concret. (L’adreça per és Servei d’Innovació Educativa, Passatge de Guillem de Torrella, 1, 07002, Palma. Telèfon: 971 17 75 01, Fax 971 17 75 28)

5.- Proposta de reducció del consum energètic dels centres escolars públics de les Illes Balears

 

En relació a la proposta que va presentar els SACE, el juliol del 2005 a les Conselleries d'Educació i Cultura, Medi Ambient i Comerç, Indústria i Energia, per tal de reduir el consum energètic dels centres escolars, vos informam de que:

 • Arran del conveni de col·laboració signat entre la Conselleria de Comer´ç, Indústria i Energia, i la Conselleria d’Educació i Cultura s’està elaborant (encara que amb un cert retard) des de la Direcció General de Planificació i Centres, el Plec de Condicions de la convocatòria Pública que ha de ser la base per poder treure a concurs públic la instal·lació d’un sistema d’energia solar de plaques fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica per a uns 10 centres d’educació secundària de Mallorca, Menorca i Eivissa.
 • Els responsables de la D.G. de Planificació i Centres varen acordar amb el SACE que l’elecció dels primers 10/11 centres per a participar en la convocatòria pública es fés basat en el criteri de que el cost econòmic per a l’adequació de les insfraestructures (i que hauria de fer l’IBISEC) necessàries per a poder instal·lar els panells fotovoltàics fos el mínim per part de la Conselleria d’Educació (per exemple les baranes d eprotecció de la zona donat que aquestes es podra visitar pels escolars del centre). Això vol dir que es ben possible que els centres que finalment participin en aquesta primera convocatòria potser bé no estiguessin inicialment inclosos en la proposta del SACE. Nosaltres no hi posam cap pega, el que volem es que es faci ja, ja que si això funciona després serà molt més fàcil ampliar la proposta a la resta de centres educatius de les illes.

En quan tinguem més notícies vos les farem arribar.

 

6.- Trobada de Coordinadors/es Ambientals

 

Vos informam que aquest curs escolar no realitzarem la Trobada de Coordinadors/es Ambientals que hem realitzat els darrers cinc cursos escolars, encara que la nostra intenció és tornar-la a convocar en el curs 2009-2010 i que es centrarà en els resultats obtinguts de l’avaluació esmentada al punt anterior.

 

7.- Pàgina web del SACE

 

Com ja sabeu les experiències d'ambientalització que trobareu a la pàgina web del SACE (http://weib.caib.es/Programes/ ambientalitzacio/index.htm) han estat cedides per professorat com vosaltres que impulsa l’ambientalització i/o educació ambiental dels seus centres, i que també pensava que el que feia no era prou important. Però com podreu comprovar si que és important la vostra feina i sinó basta fer un repàs a la quantitat de centres que treballen l’ambientalització i/o educació ambiental, per això vos demanam que vosaltres també participeu aportant-nos els vostres projectes, memòries i/o activitats concretes que feis al centre i anar així incrementant els recursos disponibles per tots els que ens trobam en la mateixa situació.

 

Per tant tots aquells que estigueu interessats en participar en la nostra web vos podeu posar en contacte amb na Cata Ramis del CEP de Palma (971420748) o per correu electrònic a seminariambientalitzacio@educacio.caib.es.

 

Palma, 31 de novembre de 2008

Ben cordialment

 

Seminari d'Ambientalització de centres escolars del CEP de Palma (SACE)

 

Tornar