-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
-
 

-Servei de Projectes Lingüístics
---

-Convocatòria 2013 Programa d'Aprenentatge Permanent

PAP

>> Convocatòria nacional de propostes de les Accions descentralitzades dels programes Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig i Transversal (Visites d'estudi) en el marc del Programa d'Aprenentatge Permanent 2013

OBSERVACIONS:

documentació (castellà)27/11/12
PDF Convocatòria PAP 2013
PDF Annex I. Terminis
PDF Annex II. Documentació
PDF Annex III. Adreces
PDF Annex IV. Criteris d'avaluació
PDF Annex V. Disposicions finaceres
PDF Annex VI. Participació
PDF Annex VII. Acreditació professional
PDF Annex VIII. Relació de països i territoris d'ultramar
PDF Annex IX. Normes administratives prioritats nacionals
  • La sol·licitud s'ha de fer utilitzant els formularis adients per a cada acció, els quals s'han de presentar també en paper degudament signats i segellats, d'acord amb la normativa de la convocatòria nacional.

  • Els terminis per lliurar tota la informació per a cada acció s'ha de consultar a l'annex I de la convocatòria nacional. L'endemà d'aquesta data no s'admetrà cap tipus de documentació. Per aquest motiu us recomanam que ens faceu arribar tota la documentació almenys una setmana abans de la finalització del termini per si s'ha de fer qualque rectificació.

>> Més informació a l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus (OAPEE): Convocatòria Nacional PAP 2013

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-