Acollida d'auxiliars de conversa estrangers

   programes   
info Programa dirigit a potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera mitjançant la provisió d’auxiliars de conversa natius als centres educatius. Un dels objectius prioritaris de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats és impulsar l’aprenentatge d’idiomes estrangers dins el marc dels objectius establerts per la Unió Europea per l’any 2020.

English Language assistants program 2014-2015
arrow més info

arrow INFORMACIÓ PER ALS CENTRES

Jornada de presentació del Programa d'Auxiliars 2014-2015 2 d'octubre 2014

Objectius: informar als auxiliars i als representants dels centres educatius d'adscripció sobre el funcionament del programa i la coordinació pedagògica que es durà a terme durant el curs.

PDF cat Programa 2014-2015

PDF Funcions de l’auxiliar

PPTX Presentació tràmits centres || PPTX Presentació tràmits auxiliars || PPTX Presentació a Madrid per auxiliars Ministeri MECD
PPTX Presentació Jillian Twadowrski
|| PPTX Presentació Lucy Dann
links Enllaços d'interès:
Recursos didàctics http://aibcle.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1205291307031760624781&lang=CA&cont=51897
http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_2_2.htm
http://ulises.cepgranada.org/moodle/course/view.php?id=937
convocatòria Convocatòria:
Enviament de la carta de conformitat/Conveni de col·laboració

PDF Conveni de col·laboració | PDF Carta de conformitat
termini Termini:
26 de setembre 2014
docs Documentació:

PDF Calendari anual de les accions a dur a terme per part del centre

PDF Graella petició auxiliar

PDF Full d’incorporació i horari

PDF Full de tramitació de l’ajuda mensual

PDF Full de valoració de tasca de l’auxiliar

[ Tancar finestra ]