Programa d'auxiliars de conversa estrangers 2016-2017

   programes   
info Programa dirigit a potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera mitjançant la provisió d’auxiliars de conversa natius als centres educatius. Un dels objectius prioritaris de la Conselleria d’Educació i Universitat és potenciar l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües estrangeres en el sistema educatiu de les Illes Balears amb la finalitat de millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels estudiants de les Illes Balears.
arrow Models de Certificat acreditatiu de serveis

arrow

Jornades d'Acollida Programa d'auxiliars de conversa estrangers 2016

Mallorca

PDF 3 d'octubre (auxiliars Primària)
PDF 4 d'octubre (auxiliars Secundària)
PDF 5 d'octubre (tutors Primària)
PDF 6 d'octubre (tutors Secundària)

Menorca

PDF 10 d'octubre

Eivissa

PDF 13 d'octubre

Documents:

PPT Presentació Jornada acollida Mallorca Menorca i Eivissa (en anglès)
PDF Presentació curs auxiliars (en anglès)
PDF Presentació curs tutors primària
PDF Presentació curs tutors secundària
doc Informació NIE/TIE (en anglès i castellà)
PDF Informació assegurança mèdica (en castellà)

links Enllaços d'interès:
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria Programa d’Auxiliars de Conversa 2016-2017
termini Termini:
3 de març de 2016
docs Documentació:

NOVETAT 10/4/2017

DOC Certificat acreditatiu de serveis auxiliar de conversa a centre no compartit (castellà)

DOC Certificat acreditatiu de serveis auxiliar de conversa a centre no compartit (anglés)

DOC Certificat acreditatiu de serveis auxiliar de conversa a centre compartit (castellà)

DOC Certificat acreditatiu de serveis auxiliar de conversa a centre compartit (anglés)

--------

PDF Guia dels auxiliars de conversa (anglès)

PDF Guia de centres

PDF Carta de conformitat

PDF Conveni centres concertats

DOC Full d'incorporació i horari de l'auxiliar

DOC Model certificat de pagament

--------

PDF Resolució definitiva per la qual s’assignen auxiliars de conversa de llengües estrangeres als centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears per al curs 2016-2017

PDF ANNEX 1 - Centres educatius als quals se’ls assigna un auxiliar de conversa

PDF Diligència de publicació

PDF Resolució provisional per la qual s’assignen auxiliars de conversa de llengües estrangeres als centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears per al curs 2016-2017

PDF ANNEX 1 - Centres educatius als quals se’ls assigna un auxiliar de conversa

PDF ANNEX 2 - Reclamació a la Resolució

PDF Resolució per a la participació dels centres educatius en el Programa d’Auxiliars de Conversa 2016-2017

PDF ANNEX 1 - Sol·licitud de participació en el Programa d’Auxiliars de Conversa el curs 2016 - 2017

PDF ANNEX 2 - Compromís de participació en el Programa d’Auxiliars de Conversa el curs 2016 - 2017

PDF Diligència de publicació

[ Tancar finestra ]