Acollida de docents estrangers en estades professionals

   programes   
info Convocatòria dirigida a centres públics que desitgin acollir a docents en estades professionals procedents d'alguns dels països que participen en la convocatòria (Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Països Baixos, Regne Unit, República d'Irlanda i Suïssa) durant el curs 2015-2016.
arrow Descripció: Convocatòria dirigida a centres educatius, sostinguts amb fons públics, per acollir a docents procedents d'alguns dels països que participen en la convocatòria (Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Països Baixos, Regne Unit, República d'Irlanda i Suïssa) durant una estada professional. Els centres educatius acolliran a un docent europeu. No suposa necessàriament una mobilitat professional recíproca entre el seu professorat i el centre de procedència del professor acollit.

Destinataris: Centres educatius sostinguts amb fons públics.

Requisits: Podran presentar candidatura aquells centres educatius, sostinguts amb fons públics, que imparteixin ensenyaments regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Dotació: Cap

Durada: Entre 2 i 3 setmanes.


arrow CONVOCATÒRIA OBERTA
links Enllaços d'interès:
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/centros-docentes-entidades/no-universitarios/estancias-profesionales.html

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/profesorado/formacion/formacion-permanente/cursos-congresos/cursos/estancias-profesionales-centros.html
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria 2015-206 (BOE núm. 90 (15/4/2015)
termini Termini:
15 de maig de 2015
docs Documentació:
WWW Aplicació on-line
[ Tancar finestra ]