Programa d'acompanyament escolar en llengua anglesa per a alumnes del primer cicle

   programes   
info Convocatòria per als centres educatius públics d’educació primària de la comunitat autònoma de les Illes Balears per participar en el programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa (campament d’estiu) de dues setmanes de durada durant l’estiu del 2013 adreçat a alumnes del primer cicle d’educació primària.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats organitza aquests cursos amb fons dels programa de cooperació territorial per al Programa de Millora de l’Aprenentatge de Llengües Estrangeres que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports ha transferit a les Comunitats Autònomes.
arrow -

arrow NOVETAT 23/7/13 RESOLUCIÓ DEFINITIVA --- FULL INFORMATIU
links Enllaços d'interès:
-
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria 2013
termini Termini:
Presentació de les sol·licituds dels pares, les mares o els tutors legals als centres educatius: 25 de juny

Presentació de les sol·licituds per part dels centres a la DG: 2 de juliol
docs Documentació:

pdf FULL INFORMATIU NOU

pdf Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 22 de juliol de 2013 NOVETAT

pdf Llista definitiva d’alumnes admesos i exclosos NOVETAT

DOC Annex 4 - ACCEPTACIÓ DE LA PLAÇA AL PROGRAMA i AUTORITZACIÓ NOVETAT

-----------

pdf Resolució per la qual es publica la llista provisional d’alumnes admesos i exclosos

pdf Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 7 de juny de 2013

pdf Annex I

DOC Annex II

DOC Annex III

DOC Annex IV

[ Tancar finestra ]