Alumnes Premium 2014

   programes   programes
info Convocatòria de la Subdirecció General de Cooperació Internacional, per a alumnes espanyols estudiants d’alemany a instituts d’ensenyament secundari i batxillerat.
arrow més info

arrow -
links Enllaços d'interès:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/aleman-intercambio-alumnos.html
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria 2014
termini Termini:
25 de març de 2014
docs Documentació:

PDF Normes 2014

DOC Full de sol·licitud

DOC Autorització pares (alemany)

DOC Autorització pares (castellà)

[ Tancar finestra ]