Associacions Escolars

   programes   
info Les associacions escolars promouen la dimensió europea de l’educació mitjançant la cooperació en projectes educatius que donen l’oportunitat a l’alumnat i al professorat de diferents països de treballar conjuntament una temàtica d’interès mutu.
Hi ha dos tipus d’associacions escolars:

- Multilaterals
- Bilaterals
arrow més info

arrow NOVETAT 19/9/13 ASSOCIACIONS ESCOLARS BILATERALS 2013 APROVADES
NOVETAT 9/7/13 ASSOCIACIONS ESCOLARS MULTILATERALS 2013 APROVADES
links Enllaços d'interès:
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius/asociaciones-escolares.html
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria 2013 OAPEE

Sol·licitar:
http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion-linea.html
termini Termini:
21 de febrer de 2013
docs Documentació:

excel Històric de centres

MULTILATERALS

PDF INFORMACIÓ

PDF LLISTA ASSOCIACIONS ESCOLARS MULTILATERALS COMENIUS 2013: APROVADES

PDF LLISTA ASSOCIACIONS ESCOLARS MULTILATERALS COMENIUS 2013: EN RESERVA

PDF LLISTA ASSOCIACIONS ESCOLARS MULTILATERALS COMENIUS 2013: NO ELEGIBLES

PDF motius no elegibles

PDF LLISTA ASSOCIACIONS ESCOLARS MULTILATERALS COMENIUS 2013: REBUTJADES

PDF motius rebutjades

WWW Més info: http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius/Resoluciones.html

BILATERALS

PDF LLISTA ASSOCIACIONS ESCOLARS BILATERALS COMENIUS 2013: APROVADES NOVETAT

docs Crèdits de formació:
Aquesta acció es reconeix amb crèdits de formació. Per sol·licitar-los haureu d'enviar emplenat el document word que trobareu tot seguit.
Per les accions que són de durada bianual, és necessari enviar-lo cada any per possibles canvis en els participants.


DOC Sol·licitud
[ Tancar finestra ]