Associacions d'aprenentatge Grundtvig

   programes   
info Aquesta acció pretén fomentar activitats de cooperació entre organitzacions que treballen en l’àmbit de l’educació de persones adultes. En aquests projectes de cooperació han de treballar professorat i alumnat d’almenys tres països de la Unió europea. Així es crea una associació d’aprenentatge Grundtvig on es treballen temes d’interès comú.
arrow més info

arrow CONVOCATÒRIA 2013: ASSOCIACIONS APROVADES 19/9/13
links Enllaços d'interès:
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/documentacion/2012/parte-iii.pdf?documentId=0901e72b81091ae7

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/grundtvig/asociaciones-de-aprendizaje.html
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria 2013 OAPEE

Sol·licitar:
http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion-linea.html
termini Termini:
21 de febrer de 2013
docs Documentació:

excel Històric de centres

PDF LLISTA D'ASSOCIACIONS D'APRENENTATGE GRUNDTVIG 2013 APROVADES NOVETAT

PDF LLISTA D'ASSOCIACIONS D'APRENENTATGE GRUNDTVIG 2013 REBUTJADES NOVETAT

docs Crèdits de formació:
Aquesta acció es reconeix amb crèdits de formació. Per sol·licitar-los haureu d'enviar emplenat el document word que trobareu tot seguit.
Per les accions que són de durada bianual, és necessari enviar-lo cada any per possibles canvis en els participants.


DOC Sol·licitud
[ Tancar finestra ]