BATXIBAC
El currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat a la comunitat autònoma de les Illes Balears

programes   programes   programes
info Programa per a centres educatius de secundària per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquest programa ofereix als alumnes inscrits la possibilitat d’obtenir els dos títols nacionals al final dels estudis de secundària i d’accedir a estudis superiors, formació i activitat professional, tant a Espanya com a França.
arrow -

arrow NOVETAT 31/3/15
PDF Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 16 de març de 2015 per la qual s’aprova la convocatòria per a l’autorització de centres i les instruccions per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat a la comunitat autònoma de les Illes Balears a partir del curs 2015-2016 (BOIB núm. 43, 26-3-15)

PDF Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 14 de juny de 2013 per la qual es publica la llista definitiva de centres autoritzats i de centres exclosos per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat a la comunitat autònoma de les Illes Balears a partir del curs 2013-2014 (BOIB núm. 93, 4-7-13)

links Enllaços d'interès:
http://w3.recursostic.edu.es/bachillerato/bachibac/web/es/

PPTX El Batxibac (Format pptx)
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria 2015: Resolució de 16 de març de 2015 (BOIB núm. 43, de 26 de març de 2015)

Annex 2. Sol·licitud d'autorització programa Batxibac (format doc)
termini Termini:
4 d'abril de 2015
docs Documentació:

PDF Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles, así como los requisitos para su obtención

PDF Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, por la que se regula el currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles, así como los requisitos para su obtención

PDF Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 8 de maig de 2013 per la qual s’aprovala convocatòria per a l’autorització de centres i les instruccions per impartir el currículum mixt relatiu ala doble titulació de batxiller i de baccalauréat a la comunitat autònoma de les Illes Balears a partir del curs 2013-2014

[ Tancar finestra ]