BATXIBAC
Prova externa per a l’obtenció del títol de baccalauréat. Curs 2014-2015

programes   programes   programes
info Prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat per a l'alumnat que ha cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’ha completat en el curs acadèmic 2014-2015
arrow PDF Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 20 de febrer de 2015 per la qual es convoca la prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat per a l'alumnat que ha cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’ha completat en el curs acadèmic 2014-2015

PDF Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 16 d’abril de 2015, per la qual es nomenen els membres del tribunal avaluador de la prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat (programa Batxibac) corresponent al curs 2014-2015 NOU


arrow CONVOCADA LA PROVA EXTERNA
links Enllaços d'interès:
http://w3.recursostic.edu.es/bachillerato/bachibac/web/es/

PDF Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2014-2015 (BOE núm. 242, de 6 de octubre de 2014)
convocatòria Convocatòria:
Resolució de 20 de febrer de 2015
termini Termini:
20 de març de 2015
docs Documentació:

PDF Annex 1. Bases de la convocatòria

DOC Annex 2. Sol·licitud d’inscripció a la prova externa per a l’obtenció del títol de baccalauréat. Curs 2014-2015

DOC Annex 3. Relació d’alumnes que s’inscriuen per realitzar la prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat. Curs 2014-2015

DOC Annex 4. Acta d’avaluació de la prova externa de baccalauréat

DOC Annex 5. Acta d’avaluació per a l’alumnat de currículum mixt de batxillerat i baccalauréat

PDF Annex 6. Correspondències entre modalitats de batxillerat i séries de baccalauréat

DOC Annex 7. Certificat acreditatiu

[ Tancar finestra ]