Beca Benjamin Franklin 2013

   programes   
info Convocatòria per a participar d'una o dues beques a l'estiu 2013 a l'Institut Benjamí Franklin als EUA per a joves entre 16 i 18 anys, promogut per l'Ambaixada dels EEUU, Secció Cultural. Programa dirigit a alumnes de centres bilingües de secundària.

L'Ambaixada dels EUA a Espanya selecciona un o dos estudiants espanyols, andorrans o residents a Espanya o a Andorra per a participar en un programa finançat pel departament d'estat dels EUA per promoure les relacions entre les joves generacions d'europeus, asiàtics i nord-americans. Els estudiants seleccionats participen en un programa intensiu enfocat a temes d'actualitat que tindrà una durada de 3 o 4 setmanes entre juny i juliol de 2013 en una ciutat dels EUA per determinar. Totes les despeses seran a càrrec del Departament d'Estat dels EUA.
arrow

Requisits i criteris de selecció:

  • Excel·lent coneixement de l'anglès. És imprescindible adjuntar un certificat del centre educatiu, Escola oficial d'idiomes o Acadèmia acreditant una qualificació de “Excel·lent” o equivalent (B2 o C1) en l'assignatura d'anglès.
  • Excel·lència acadèmica. Els candidats han d'adjuntar un certificat del seu e centre educatiu que reflecteixi una nota mitjana mínima de "Notable" (7,5) en el seu expedient acadèmic.
  • La participació en activitats de voluntariat es valorarà molt positivament i / o els projectes de servei a la comunitat.
  • Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’adjuntar una carta de referència.
  • No es tindran en compte sol·licituds de candidats que hagin participat prèviament en viatges d'estudi a EUA.

Enviament de sol·licituds: només s'admetran les sol·licituds completes, que incloguin:
 1. Formulari de sol·licitud. Una vegada completat el formulari ha de ser imprès i signat tant per el sol·licitant com pels seus pares i tutors. Disponible a: http://photos.state.gov/libraries/barcelona/788/pdfs/Application Form 2013 BFTFI.pdf
2. Una o més cartes de referència segons el model. Disponible a : http://photos.state.gov/libraries/barcelona/788/pdfs/Carta de Referencia BFTI 2013.pdf
3. Certificats d'estudis i notes de l’assignatura d'anglès.

Les sol·licituds de les comunitats autònomes de Catalunya, Balears i Aragó  i les procedents  d'Andorra  hauran de enviar-se  completes  per correu postal o correu electrònic (escanejada tota la documentació) a la següent adreça:
Publics Affairs Office
Consolat General dels Estats Units de Amèrica
Pg. Reina Elisenda de Montcada, 23
08034 Barcelona
usconsulatebarcelona-cultura@state.gov

Les  sol·licituds de la resta de Comunitats Autònomes se remetran a:
Secció Cultural
Ambaixada dels Estats Units d'Amèrica
c/ Serrano, 75
28006 Madrid
Fax: 915768464
e-mail: embusacultural@stage.gov

Resolució de la beca: Es contactarà directament amb els pre- seleccionats per a l'entrevista personal. La resolució de la beca es  comunicarà  al candidat seleccionat a finals de març de 2013arrow -
links Enllaços d'interès:
e-mail: consulatebarcelona-cultura@state.gov
e-mail:
embusacultural@stage.gov
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria 2013
termini Termini:
12 de febrer de 2013 fins les 18 hores.
docs Documentació:
PDF Formulari d'aplicació

PDF Carta de referència
[ Tancar finestra ]