Beques Fulbright 2015-2016

   programes   centres
info La 24a Convocatòria de les Beques Fulbright (curs 2015-2016) ofereix tres beques parcials ("bolsas de viaje"), que duen el nom de la hispanista nord-americana Ruth Lee Kennedy.
Destinades a titulats superiors interessats en ampliar coneixements o investigar en centres d’ensenyament superior als Estats Units d’Amèrica.
arrow Requisits:

- Nacionalitat espanyola o d'un altre país de la Unió Europea.
- Haver obtingut la llicenciatura o el doctorat en una universitat espanyola al juny de 2008 o en dates posteriors.
- Excel·lent coneixement de d’idioma anglès -parlat i escrit.

Formalització i termini de presentació de sol·licituds:

Els sol·licitants hauran d’emplenar i enviar electrònicament la sol·licitud disponible a http://www.fulbright.es des del 13 de gener de 2015 al 12 de febrer de 2015, ambdós inclosos.
Una sol·licitud es considerarà completa si consta de:

A. El formulari de sol·licitud electrònica que inclou:
1. Dades personals
2. Dades acadèmiques
3. Dades professionals
4. Projectes d’estudi o d’investigació

B. Documentació adjunta dins la sol·licitud electrònica
1. Fotografia recent
2. “Currículum Vitae” en espanyol i còpia del Document Nacional d’ Identitat o passaport.
3. Certificat acadèmic d’estudis.
4. Carta d’accés o d’invitació al centre estatunidenc. Si aquest document no es presenta durant el termini de presentació, la sol·licitud es retirarà del procés de selecció per considerar-se incompleta.
5. Opcional: Fotocòpia dels resultats del Test of English as a Foreign Language (TOEFL) amb una puntuació mínima de 100 en el Internet-based Test; o 600 en el Paper-based Test.

C. Dues cartes de referència remeses electrònicament a la Comissió. En la sol·licitud ha de constar el nom complet i correu electrònic dels signants. Rebran un missatge amb instruccions perquè completin la carta.

Les sol·licituds incompletes o la falta de la documentació requerida poden produir l’anul·lació de la sol·licitud.


arrow -
links Enllaços d'interès:
http://www.fulbright.es/ver/becas-para-espanoles

http://fulbright.es/solicitudes/electronicas/1452
convocatòria Convocatòria:
Fulbright Espanya 2015-2016
termini Termini:
12 de febrer de 2015
docs Documentació:
Sol·licitud (web) Sol·licitud en línia
[ Tancar finestra ]