Borsa d'auxiliars de conversa substituts 2016-2017

   programes   
info S’ha publicat al BOIB núm. 129 d’11 d’octubre la resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de setembre de 2016 per la qual es convoca la constitució d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
arrow Més informació

arrow CONVOCATÒRIA OBERTA
links Enllaços d'interès:
-
convocatòria Convocatòria:
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de setembre de 2016 per la qual es convoca la constitució d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (BOIB núm. 129, d'11 d'octubre de 2016)

Resolución del consejero de Educación y Universidad de 29 de septiembre de 2016 para la cual se convoca la constitución de una bolsa de auxiliares de conversación de lenguas extranjeras en las Illes Balears con el fin de cubrir las renuncias de los auxiliares titulares seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOIB nº 129, de 11 de octubre de 2016)
termini Termini:
26 d'octubre de 2016
docs Documentació:

DOC Annex 1. Sol·licitud

DOC Annex 2. Criteris de valoració

DOC Anexo 1. Solicitud

DOC Anexo 2. Criterios de valoración

[ Tancar finestra ]